Μόλις το 5% των εταιρειών υποστηρίζουν πλήρη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή

Ενώ οι περισσότεροι συμφωνούν ότι ο μετασχηματισμός του ΙΤ είναι απαραίτητος για να παραμένει η επιχείρησή τους ανταγωνιστική

Του Παναγιώτη Μαρκίδη

Αν και ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί βασική κινητήρια δύναμη, η οποία καθιστά ύψιστη προτεραιότητα τις αλλαγές στην οργάνωση των υποδομών πληροφορικής, και σε πολλές περιπτώσεις εξασφαλίζει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, πολλές εταιρείες μετρούν ακόμη την υλοποίηση επιχειρησιακών εφαρμογών σε μήνες (αν όχι σε χρόνια), έχουν κλειστού τύπου τοπικές υποδομές ΙΤ και συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα από άκαμπτες απαρχαιωμένες αρχιτεκτονικές. Όλα αυτά αποτελούν εμπόδια για την πραγματοποίηση ενός επιτυχημένου ψηφιακού μετασχηματισμού, όπως σημειώνεται στα αποτελέσματα έρευνας που έγινε για λογαριασμό της Dell EMC.

Μάλιστα, το 95% των ερωτηθέντων εκτιμούν πως οι επιχειρήσεις τους διατρέχουν τον κίνδυνο να μην μπορέσουν να συμβαδίσουν με μια μικρή ομάδα ανταγωνιστών τους στον ίδιο κλάδο με αυτούς, τα μέλη της οποίας μετασχηματίζουν τις δικές τους υποδομές ΙΤ, τις διαδικασίες και τις μεθόδους παραγωγής, για να επιταχύνουν την πορεία προς τον στόχο τους, που είναι η μετατροπή τους σε ψηφιακές επιχειρήσεις.

Η έρευνα «ESG 2017 IT Transformation Maturity Curve» σχεδιάστηκε με στόχο να γίνει κατανοητός ο ρόλος του μετασχηματισμού του ΙΤ, προκειμένου να επιτευχθεί η πλήρης μετάβαση στην ψηφιακή εποχή. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (71%) συμφωνούν ότι ο μετασχηματισμός του ΙΤ είναι απαραίτητος για να παραμένει η επιχείρηση ανταγωνιστική. Από τις εταιρείες που έχουν κάνει τα απαραίτητα βήματα ψηφιακού μετασχηματισμού, το 85% θεωρεί ότι οι βρίσκονται σε πολύ ισχυρή ή ισχυρή θέση για να ανταγωνίζονται και να επιτυγχάνουν μέσα στα επόμενα χρόνια, σε αντίθεση με το 43% των λιγότερο ώριμων (σε αυτό το θέμα) εταιρειών.

Οι εταιρείες που έχουν μετασχηματιστεί εμφανίζουν τη μεγαλύτερη πρόοδο ως προς την αξιοποίηση των πόρων ΙΤ, με στόχο την επιτάχυνση της καινοτομίας στα προϊόντα τους και την επίσπευση της διάθεσής τους στην αγορά, όπως επίσης και με την αυτοματοποίηση διαδικασιών και εργασιών οι οποίες εκτελούνταν χειροκίνητα, αλλά και τη λειτουργία των τμημάτων ΙΤ ως κέντρου κερδοφορίας, παρά ως επιβαρυντικού παράγοντα κόστους.

Οι συγκεκριμένες εταιρείες:

-Σε ποσοστό 96% ξεπέρασαν τους στόχους τους για έσοδα πέρσι, σε μεγαλύτερο από διπλάσιο βαθμό απ’ ότι οι λιγότερο ώριμες εταιρείες.

-Έχουν οκτώ φορές περισσότερες πιθανότητες απ’ ότι οι λιγότερο ώριμες εταιρείες, να δηλώσουν σχέσεις πολύ καλής συνεργασίας μεταξύ του ΙΤ και της επιχείρησης.

-Παρουσίασαν εξαιρετική πρόοδο στη λειτουργία του ΙΤ ως κέντρου κερδοφορίας, παρά ως κέντρου κόστους.

-Έχουν επτά φορές περισσότερες πιθανότητες να αντιμετωπίζουν το ΙΤ ως παράγοντα ανταγωνιστικότητας, απ΄ ότι οι λιγότερο ανταγωνιστικές επιχειρήσεις.

-Αξιοποιούν τους πόρους του ΙΤ για να επιταχύνουν την καινοτομία στα προϊόντα και να επιταχύνουν το χρόνο διάθεσής τους στην αγορά (έξι φορές περισσότερες πιθανότητες απ’ ότι οι λιγότερο ώριμες εταιρείες).

«Οι παραδοσιακές υποδομές ΙΤ δεν είναι κατάλληλα προετοιμασμένες για τις απαιτήσεις του νέου ψηφιακού επιχειρείν. Δημιουργούν προβλήματα με την απόδοση που έχουν αντίκτυπο στην εμπειρία των τελικών χρηστών, σε έναν κόσμο που απαιτεί συνεχή διαθεσιμότητα και ανταπόκριση. Διαθέτουν μη ευέλικτες δομές που επιβάλλουν στους οργανισμούς τη ριζική αντικατάσταση εξοπλισμού όταν υπάρχει αλλαγή απαιτήσεων και καθιστούν τις διαδικασίες παροχής υπηρεσιών τέτοιες ώστε το ΙΤ εμφανίζεται συχνά ως ένα εμπόδιο παρά ως μια διευκόλυνση στην ανάπτυξη της επιχείρησης», υποστηρίζει ο Adam DeMattia, διευθυντής έρευνας του Enterprise Strategy Group που πραγματοποίησε τη σχετική μελέτη.

ADVERTISING

SHARE: