2017: 40 χρόνια από την πρώτη αγγειοπλαστική. Τι θα ακολουθήσει;

Guy has heart attack
Guy has heart attack YEKO PHOTO STUDIO - FOTOLIA

Ευχή μας είναι η πρόληψη να αντικαταστήσει την κάθε επέμβαση.

Η αγγειοπλαστική (από τον Ελληνικό όρο αγγειοπλάθω, δηλαδή αναδιαμορφώνω τον αυλό του αγγείου) είναι σήμερα η πιο διαδεδομένη μέθοδος αντιμετώπισης της στεφανιαίας νόσου.

Είναι η μέθοδος που άλλαξε την ιστορία της καρδιολογίας και που εφαρμόστηκε έως σήμερα σε εκατομμύρια ασθενείς παγκοσμίως και σε πληθώρα διαφορετικών κλινικών ενδείξεων.

Η προέλευσή της ανιχνεύεται στη Ζυρίχη της Ελβετίας στα τέλη της δεκαετίας του 1970, όπου ο Δρ Andreas Grüntzig έθεσε με το έργο του τα θεμέλια της τεχνικής. Δυστυχώς όμως δεν έζησε ποτέ την ευεργετική επίδραση της έρευνάς του στην ανθρωπότητα, έχοντας πεθάνει σε αεροπορικό δυστύχημα το 1985.

Από τότε, η εκρηκτική πρόοδος της τεχνολογίας και της φαρμακοθεραπείας, μαζί με την ανάπτυξη νέων απεικονιστικών τεχνικών, όπως το ενδοστεφανιαίο υπερηχογράφημα, βοήθησαν στην πληρέστερη κατανόηση της στεφανιαίας νόσου και στην επέκταση των δυνατοτήτων της αγγειοπλαστικής σε κλινικές καταστάσεις που άλλοτε ήταν αδιανόητες. Σήμερα πχ. η αγγειοπλαστική, στον ανεπτυγμένο κυρίως κόσμο, είναι η μέθοδος επιλογής για την αντιμετώπιση του οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου, έχοντας σώσει από τον θάνατο ή από την αναπηρία εκατομμύρια ανθρώπους.

Το τεχνολογικό επίτευγμα που αύξησε θεαματικά την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της αγγειοπλαστικής είναι αναμφίβολα το Stent. Σήμερα υπάρχουν τρίτης και τέταρτης γενιάς stents τα οποία είναι τόσο εξελιγμένα, ώστε, χρησιμοποιώντας τα με την κατάλληλη τεχνική, να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε κάθε είδους κατάσταση και βλάβη όπως πχ. την εκτεταμένη στεφανιαία νόσο, τις βλάβες σε διχασμούς αγγείων, σε αγγεία μικρής διαμέτρου, στο κύριο στέλεχος και να διανοίγουμε χρονίως και ολικά αποφραγμένες αρτηρίες, με εξαιρετικά άμεσα και μακροχρόνια αποτελέσματα.

Από την αγγειοπλαστική του Grüntzig διανήθηκε πολύς δρόμος, ώστε σήμερα η πλειονότητα των στενώσεων να μπορεί να διανοιχθεί επιτυχώς χωρίς την χειρουργική παρέμβαση αλλά μόνο διαδερμικά και με νοσηλεία μιας ημέρας.

Η πρόοδος όμως δεν σταματάει. Σήμερα διατίθενται και χρησιμοποιούνται βιοαπορροφήσημα stent, για περιορισμένη προς το παρόν χρήση, κυρίως σε απλές βλάβες. Σκοπός τους είναι να παραμείνουν εντός του αγγείου για όσο χρονικό διάστημα θα είναι η παρουσία τους απαραίτητη. Μετά θα απορροφηθούν και το αγγείο θα επανέλθει στην φυσική του κατάσταση, διατηρώντας όλες τις φυσικές κινητικές του ιδιότητες.

Πολλοί ερευνητές πιστεύουν ότι στο μέλλον τα stent αυτά θα αντικαταστήσουν τα μεταλλικά. Ευχή μας όμως είναι η πρόληψη να αντικαταστήσει την κάθε επέμβαση.

2017: 40 χρόνια από την πρώτη αγγειοπλαστική. Τι θα ακολουθήσει;
ELISSEOS KONTIS/CORPORATE & EVENT PHOTOGRAPHY

Του Βάιου Τζίφου

Καρδιολόγου, Διευθυντή στο Δ΄ Τμήμα Επεμβατικής Καρδιολογίας και Αιμοδυναμικών Μελετών, Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center

ADVERTISING

SHARE: