Μήνυμα ΣΦΕΕ προς την κυβέρνηση: Κάντε μεταρρυθμίσεις

Την ανάγκη εφαρμογής διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος μιας μεγάλης κρίσης στην Υγεία επισημαίνει ο ΣΦΕΕ

Μήνυμα προς την κυβέρνηση στέλνει ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας να λάβει μέτρα και να είναι συνεπής στο θεσμικό της ρόλο αντί να υποχρεώνει τα μέλη του ΣΦΕΕ να υποκαταστήσουν το ρόλο του κράτους και να διασφαλίσουν αυτοί την απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών στις θεραπείες.

Ως εκ τούτου, ο Κλάδος δίνει δωρεάν ένα στα τέσσερα φάρμακα μέσω των υποχρεωτικών εκπτώσεων και επιστροφών, ενώ άλλο ένα στα τέσσερα το πληρώνει ο ασθενής (στα νοσοκομεία μάλιστα ο Κλάδος δίνει δωρεάν το 1 στα 3 φάρμακα).

Η φαρμακευτική δαπάνη που έχει οριστεί δεν είναι επαρκής για την κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού. Η Πολιτική Υγείας εστιάστηκε στη μείωση της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης μόνο και όχι στην εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, που θα επέτρεπε στο σύστημα υγείας την εξοικονόμηση πόρων. Αντίθετα, η αδυναμία αυτή της Πολιτείας, υποκαταστάθηκε σε μεγάλο βαθμό με οριζόντια μέτρα, τα οποία βαρύνουν κυρίως τις φαρμακευτικές εταιρίες (ένα δις ευρώ σε υποχρεωτικές επιστροφές και εκπτώσεις για το 2016) και αποτελούν την πρακτική της τελευταίας 7ετίας.

"Αντί δομικών και αναγκαίων μεταρρυθμίσεων, η κυβέρνηση επιμένει σε φοροεισπρακτικά μέτρα που οδηγούν σε αδυναμία εισαγωγής νέων φαρμάκων με συνέπεια την υγειονομική υποβάθμιση, την αδυναμία κάλυψης κλινικών αναγκών και την αρνητική επίπτωση στις επενδύσεις και την απασχόληση, ενώ έχουν αβέβαιο δημοσιονομικό αποτέλεσμα" υπογραμμίζει ο ΣΦΕΕ.

Συγκεκριμένα τα προτεινόμενα νέα μέτρα, όπως αναφέρει στη σχετική ανακοίνωσή του, αφορούν σε:

 1. Νέα κριτήρια που καθιστούν απαγορευτική την ένταξη των νέων προϊόντων στην θετική λίστα.
 2. +25% έκπτωση ως τέλος εισόδου στη Λίστα, επιπλέον των ήδη υφιστάμενων rebates & clawback.
 3. Σημαντική αύξηση των ήδη υπαρχουσών εκπτώσεων (rebate), με ποσό αντίστοιχο του ποσού που προκύπτει από την μνημονιακή υποχρέωση της μείωσης του clawback (υποχρεωτική επιστροφή) κατά 30%, δηλαδή με υποκατάσταση μέρους του clawback με rebate!
 4. Κλειστοί προϋπολογισμοί ανά θεραπευτική κατηγορία χωρίς τις απαραίτητες υποδομές.

Ο Σύλλογος συνεχίζει τονίζοντας ότι "εάν νομοθετηθούν τα παραπάνω προτεινόμενα μέτρα, τα νέα καινοτόμα φάρμακα θα καθυστερούν πλέον να εισέλθουν στη χώρα από 2 έως 4 χρόνια ή και δεν θα έρχονται καθόλου. Τα μέτρα αυτά αποτελούν τεράστια απειλή τόσο για την πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες όσο και για τη βιωσιμότητα των φαρμακευτικών εταιριών, καθώς πολλές εταιρίες –κυρίως, αλλά όχι μόνο, ελληνικές- δεν θα αντέξουν και θα υπάρξουν σημαντικές απώλειες θέσεων εργασίας.

Η κατάσταση πλήττει την υγιή επιχειρηματικότητα, χωρίς όμως να εξασφαλίζει ούτε στέρεα δημοσιονομικά οφέλη ούτε, κυρίως, καλύτερες υπηρεσίες υγείας στους ασθενείς

Για αυτόν τον λόγο ο Σύνδεσμος καλεί την κυβέρνηση να λάβει τα εξής μέτρα:

 • Αξιολόγηση νέων φαρμάκων μέσω ενός οργανισμού αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας όπως έχει εξαγγελθεί και είναι μνημονιακή προϋπόθεση για το 2017.
 • Καθολική και υποχρεωτική εφαρμογή και χρήση των Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων Συνταγογράφησης, και η εφαρμογή Μητρώων Ασθενών (Registries).
 • Λειτουργία Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και η διαμόρφωση Συμφωνιών όγκου-τιμής.
 • Αξιοποίηση όλων των δεδομένων που προκύπτουν από την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση.
 • Προοπτική εύρεσης και αξιοποίησης νέων τεχνολογιών (Horizon scanning).

Επίσης οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις ζητούν από την κυβέρνηση να προσεγγίζει την καινοτομία ως επένδυση στη Υγεία και όχι ως κόστος, καθώς ένα καινοτόμο φάρμακο μπορεί να οδηγήσει στη μείωση του συνολικού κόστους για την υγεία και ακόμη να συνειδητοποιήσει ότι:

 • Ο κλάδος μας είναι μέρος της λύσης και ότι η Βιωσιμότητα του συστήματος φαρμακευτικής περίθαλψης στη χώρα μας εξαρτάται σημαντικά από την βιωσιμότητα των φαρμακευτικών εταιριών και την δυνατότητά τους να παρέχουν φάρμακα στους έλληνες ασθενείς .
 • Το φάρμακο αποτελεί σημαντικό αναπτυξιακό πυλώνα της χώρας και συμβάλλει στον τομέα της εργασίας υποστηρίζοντας 000 θέσεις εργασίας άμεσα και 86.000 θέσεις εργασίας έμμεσα.
 • Πρέπει να δώσει κίνητρα για περαιτέρω ανάπτυξη, θέσεις εργασίας και επενδύσεις"

Τέλος ο ΣΦΕΕ για άλλη μια φορά στέκεται στις κλινικές έρευνες όπου οι επενδύσεις θα μπορούσαν να τριπλασιαστούν εάν α) δοθούν κίνητρα που υπάρχουν σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, β) σχεδιαστεί ένα πλαίσιο φορολογικών και επενδυτικών κίνητρων για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ ελληνικών και διεθνών εταιριών, που θα παράξουν καινοτομία και θα υποστηρίξουν το ερευνητικό δυναμικό της χώρας, όπως άλλωστε συμβαίνει και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ ΣΤΟ HEALTHVIEW.GR

Πώς οι κλιματολογικές συνθήκες επηρέασαν το σχήμα της ανθρώπινης μύτης
Ποιες είναι οι 6 τροφές που δίνουν ζωή στην καρδιά σας;
ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Κόμματα και παράγοντες σε Ελλάδα και Ευρώπη συμφωνούν, ότι τα λεφτά για την υγεία δε φτάνουν

Αντιδράσεις των φαρμακευτικών εταιρειών στη νέα φαρμακευτική πολιτική

Τα λάθη είναι και για τους γιατρούς;

ADVERTISING

SHARE: