Ο ενημερωμένος ασθενής

Γράφει ο Σάββας Παπαδόπουλος, Παθολογοανατόμος, Διευθυντής Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου ΥΓΕΙΑ, Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας ΥΓΕΙΑ

Ενημερωμένος ασθενής είναι ο ασθενής που γνωρίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, είναι εκπαιδευμένος και συναινεί για τη διενέργεια των ιατρικών πράξεων.

Ο ενημερωμένος ασθενής, σε συνδυασμό με τους διεθνείς στόχους ασφάλειας που τηρεί ένα νοσοκομείο διαπιστευμένο κατά JCI όπως το ΥΓΕΙΑ, απολαμβάνει υπηρεσίες που χαρακτηρίζονται από Ποιότητα, Σιγουριά, Εμπιστοσύνη και Αξιοπρέπεια.

Τα δικαιώματα που θα πρέπει να αναγνωρίζονται και να είναι σεβαστά από όλους τους εμπλεκόμενους στην παροχή υπηρεσιών υγείας, με σκοπό την υψηλού επιπέδου προστασία της ανθρώπινης υγείας, είναι τα παρακάτω:

-Οι ασθενείς έχουν δικαίωμα να πληροφορούνται για όλα τα σχετικά με την υγεία τους, αλλά και να μεταβιβάζονται στους οικείους ή σε τρίτους όποιες από τις πληροφορίες αυτές θέλουν.

-Το νοσοκομείο οφείλει να φροντίζει την προστασία της ιδιωτικής ζωής και του απορρήτου, σε ένα απόλυτα ασφαλές περιβάλλον.

-Η φυσική κατάσταση, η ηλικία, η γλώσσα, η διαφορετική κουλτούρα δεν πρέπει να στέκονται εμπόδια στη φροντίδα των ασθενών.

-Οι προσωπικές αξίες και τα «πιστεύω» των ασθενών μας πρέπει να είναι σεβαστά.

Οι ασθενείς και οι οικείοι τους πρέπει να ενθαρρύνονται να εκφράζουν τις απόψεις τους, τη δυσαρέσκεια, τις ευχαριστίες ή τα παράπονά τους, για τα οποία τηρείται από τη διοίκηση διαδικασία διερεύνησης και επίλυσής τους.

Τα παραπάνω είναι χαρακτηριστικά που περιλαμβάνονται στις απαιτήσεις του JCI και τα οποία εκπληρώνουμε στο Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ μέσα από τις γραπτές διαδικασίες και τους δείκτες ποιότητας που εφαρμόζουμε.

Οι υποχρεώσεις

Τα δικαιώματα, ωστόσο, συνεπάγονται και υποχρεώσεις, για έναν ασθενή που είναι σωστά ενημερωμένος. Οι υποχρεώσεις αυτές είναι:

-Ο ασθενής υποχρεούται να πληροφορήσει το θεράποντα ιατρό, με όσο το δυνατόν πιο ακριβή τρόπο, για την ασθένειά του και τις πιθανές θεραπείες που έλαβε πριν, το ιστορικό, τα φάρμακα που λαμβάνει, και να μην αποκρύπτει ουδέν.

-Ο ασθενής πρέπει να ακολουθεί πιστά και με ακρίβεια τις οδηγίες και τη φαρμακευτική αγωγή που του δίδονται από το θεράποντα ιατρό του.

-Ο ασθενής και οι οικείοι του πρέπει να τηρούν τον κανονισμό του νοσοκομείου και να σέβονται τους άλλους ασθενείς.

-Τέλος, να τηρούν τις διαδικασίες σε συνεργασία με το γραφείο κίνησης και τις άλλες διοικητικές υπηρεσίες του νοσοκομείου, καθώς και να φροντίζουν για την κάλυψή τους από τους ασφαλιστικούς φορείς.

Η αξία της εκπαίδευσης

Είναι αρκετή, λοιπόν, η ενημέρωση μαζί με την τήρηση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων για να αποδώσουν το βέλτιστο; Πιστεύουμε ότι δεν φθάνει και για το λόγο αυτό θεωρούμε ότι πρέπει να προσφέρουμε και εκπαίδευση τόσο στους ασθενείς όσο και στους οικείους τους. Και αυτό κάνουμε. Η εκπαίδευση του ασθενούς είναι μια δυναμική διαδικασία, που επικεντρώνεται κυρίως σε αυτόν που τη λαμβάνει, σε αυτόν που εκπαιδεύεται. Είναι πιο περίπλοκη και συμβάλλει στη δευτεροβάθμια ή την τριτοβάθμια πρόληψη. Σε αντιδιαστολή με την εκπαίδευση του ασθενούς, η αγωγή υγείας έχει απλά μηνύματα, απευθύνεται σε όλη την κοινωνία και συμβάλλει στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), το 80% των ασθενών πάσχει από χρόνια νοσήματα και το 40% εξ αυτών ακολουθεί σωστά τις οδηγίες των θεραπόντων.

Από το παραπάνω προκύπτει η ανάγκη της εκπαίδευσης και επιπλέον πόσο απαραίτητη είναι αυτή, γιατί έχουν αυξηθεί ο μέσος όρος ζωής, οι χρονίως πάσχοντες ασθενείς και οι ασθενείς με πολλές παθολογίες.

Η εκπαίδευση είναι μία διαρκής, καθημερινή ανάγκη και το ΥΓΕΙΑ φροντίζει και το κάνει πράξη μέσα από εγχειρίδια, οδηγίες και φυλλάδια που χορηγούνται στους ασθενείς.

Τι θα πετύχουμε εάν έχουμε εκπαιδευμένους ασθενείς; Καλύτερη ποιότητα ζωής, αύξηση της προσήλωσης στη θεραπεία, ελάττωση κατανάλωσης φαρμάκων, ορθολογική χρήση των μέσων και των δομών υπηρεσιών υγείας.

Ο σωστά ενημερωμένος και εκπαιδευμένος ασθενής είναι αυτός που μπορεί να εκτιμήσει την κατάστασή του και να πάρει αποφάσεις για τη ζωή του. Είναι αυτός που η γνώμη του έχει πρόσθετη αξία και που συμμετέχει ενεργά στη φροντίδα του, με συνέπεια την πιο αποτελεσματική θεραπεία του.

Οι σχέσεις εμπιστοσύνης που αναπτύσσονται στο νοσοκομείο, συμβάλλουν στην ανάπτυξη ενός πλαισίου ποιότητας στη θεραπεία, με τη συναίνεση του ενημερωμένου και εκπαιδευμένου ασθενούς.

Η συναίνεση του ασθενούς

Πώς ορίζεται, λοιπόν, η συναίνεση του ασθενούς σε ένα διαπιστευμένο κατά JCI νοσοκομείο;

Στο ΥΓΕΙΑ:

-Υποστηρίζουμε τα δικαιώματα του ασθενούς ή και των οικείων του για τη συμμετοχή τους στη θεραπευτική διαδικασία μέσα από τη συγκατάθεση που απαραίτητα δίδει ο ασθενής τόσο κατά την εισαγωγή του στο νοσοκομείο, όσο και πριν από τη χειρουργική επέμβαση ή τη χορήγηση αναισθησίας.

-Ο ασθενής έχει το δικαίωμα της απόρριψης θεραπείας ή εξετάσεων εγγράφως, αφού πληροφορηθεί για τους ενδεχόμενους κινδύνους και τις συνέπειες αυτής της απόρριψης.

Όταν ως ασθενής επιλέγετε ένα νοσοκομείο διαπιστευμένο κατά JCI, νιώθετε σιγουριά ότι βρίσκεστε σε ένα απόλυτα προστατευμένο περιβάλλον, όπου εφαρμόζονται σαφείς και αποτελεσματικές διαδικασίες και πρότυπα ποιότητας, με αποτέλεσμα να λαμβάνετε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας. Όλα τα παραπάνω καταδεικνύουν τη σημασία της διαπίστευσης κατά JCI και επαληθεύουν τη βασική αρχή του ΥΓΕΙΑ που θέτει στο κέντρο της φροντίδας μας τον ΑΣΘΕΝΗ.

Και δεν πρέπει να ξεχνάμε: ο ενημερωμένος ασθενής είναι ο σωστά θεραπευμένος ασθενής!

Πηγή: www.hygeia.gr

ADVERTISING

SHARE: