Τα λάθη είναι και για τους γιατρούς;

Τα λάθη είναι και για τους γιατρούς;

Έρευνα δείχνει πως ένας στους δύο γιατρούς έχουν κάνει τουλάχιστον ένα λάθος τον τελευταίο μήνα. Πόσο αποδεκτά είναι τα λάθη από τους γιατρούς και πως μπορούν να αποφευχθούν;

Σχεδόν ένας στους δύο γιατρούς σε δημόσιο νοσοκομείο παραδέχονται ότι έχουν κάνει τουλάχιστον ένα ιατρικό λάθος τον τελευταίο μήνα. Αυτό προκύπτει από έρευνα που έγινε σε τρεις ειδικότητες, τη Χειρουργική, την Παιδιατρική και την Παθολογική, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος «Organisational Culture and Patient Safety» που ξεκίνησε το 2009, με τη συμμετοχή 9 ευρωπαϊκών χωρών.

Συντονίστρια και επιστημονικά υπεύθυνη του έργου είναι η επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ κα Εύχαρις Παναγοπούλου, ενώ στην έρευνα συμμετείχαν 325 ειδικοί ιατροί, εργαζόμενοι στα νοσοκομεία της Ελλάδας. Μελετήθηκαν ατομικοί (ηλικία, φύλο, προϋπηρεσία), δομικοί (ώρες εργασίας, αναλογία περιστατικών/προσωπικού, παρουσία συστήματος καταγραφής του λάθους) και οργανωσιακοί παράγοντες. Οι τελευταίοι αναφέρονται στην οργανωσιακή κουλτούρα, δηλαδή, στον τρόπο με τον οποίο είναι οργανωμένη και λειτουργεί μία κλινική, στους τυπικούς αλλά κυρίως στους άτυπους κανόνες συνεργασίας.

Τα αποτελέσματα έδειξαν, αρχικά, ότι σε κανένα από τα συμμετέχοντα νοσοκομεία δεν υπήρχε επίσημο σύστημα καταγραφής λάθους. Σε σχέση με τη συχνότητα παρατήρησης ιατρικού λάθους, το 47%-51% των ερωτηθέντων ανέφεραν ότι έκαναν τουλάχιστον ένα λάθος τον τελευταίο μήνα, ενώ 4%-5% ανέφεραν ότι τα λάθη ήταν περισσότερα από τέσσερα. Επίσης, και στις τρεις ειδικότητες τα ιατρικά λάθη ήταν αποτέλεσμα τριών παραγόντων: Πρωτίστως και με μεγάλη διαφορά στη βαρύτητα, τα λάθη ήταν αποτέλεσμα κακής ή ελλιπούς ομαδικής συνεργασίας (teamwork). Δευτερεύουσας σημασίας λάθη σχετίζονταν με το φύλο, με τις γυναίκες να κάνουν λιγότερα λάθη, και την εμπειρία, με τους περισσότερο έμπειρους ιατρούς να κάνουν περισσότερα λάθη.

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι σε μια εποχή που η ιατρική πράξη γίνεται όλο και πιο πολυπαραγοντική είναι όχι μόνο αντιεπιστημονικό αλλά και παράλογο να αναζητούνται ευθύνες μόνο σε ένα άτομο. «Ακόμη και στις περιπτώσεις που υπάρχει δόλος, υποχρέωση ενός συστήματος είναι να έχει μηχανισμούς καταγραφής και πρωτόκολλα πολλαπλών ελέγχων, κάτι που απουσιάζει από την ελληνική πραγματικότητα» αναφέρει η συντονίστρια και επιστημονικά υπεύθυνη του έργου, επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ κα Εύχαρις Παναγοπούλου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ ΣΤΟ HEALTHVIEW

Ξανθός προς ΣΦΕΕ: Θα εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο συνεννόησης
Ο δρόμος προς την κόλαση του Έλληνα ασθενή, στρωμένος με τα νέα μέτρα του υπουργείου Υγείας
Τέλος για το παράβολο των 46 ευρώ που πλήρωναν ανασφάλιστοι στα ΚΕΠΑ κάθε χρόνο για την κρίση αναπηρίας

ADVERTISING

SHARE: