Ασφάλιση και Επένδυση: Το αυξανόμενο ενδιαφέρον για Unit Linked

Ιδιαίτερα έντονο είναι το ενδιαφέρον στις μέρες για ασφαλίσεις ζωής συνδεδεμένες με επένδυση, τα γνωστά Unit Linked.

Πρόκειται για προϊόντα που συνδυάζουν ταυτόχρονα επένδυση κεφαλαίου και ασφάλεια ζωής. Είναι συνδεδεμένα με μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων και πρακτικά προσφέρουν μια μακροπρόθεσμη σταδιακή επένδυση – αποταμίευση.

Αποτελεί έναν τρόπο για να δημιουργήσει σταδιακά κανείς το δικό του κεφάλαιο χωρίς υποχρεωτικά να καταβάλει ένα μεγάλο ποσό από την αρχή.

Ειδικότερα, τα εν λόγω ασφαλιστήρια δίνουν σε όλους πρόσβαση σε χρηματοοικονομικά εργαλεία πολύ υψηλής ποιότητας εκμεταλλευόμενα το θεσμικό ρόλο και το μέγεθος των ασφαλιστικών εταιρειών.

Με πολύ χαμηλά ασφάλιστρα που μπορεί να ξεκινούν ακόμη και από 50 ευρώ το μήνα, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αγοράσει μερίδια από γνωστούς επενδυτικούς οίκους και οντότητες του εξωτερικού ή της Ελλάδας.

Σημαντικό στοιχείο είναι και το γεγονός πως οι επενδυτικές επιλογές έχουν μια επαρκή διασπορά ρίσκου, μετριάζοντας πιθανές οικονομικές απώλειες σε περιόδους πτώσης της αγοράς.

Κατακόρυφη άνοδος

Όπως αποτυπώνεται και στα επίσημα στοιχεία της ασφαλιστικής αγοράς τα εν λόγω ασφαλιστικά προϊόντα «έτρεξαν» με υψηλούς ρυθμούς το - γεμάτο προκλήσεις- 2020, ενώ εξίσου σημαντική παραμένει η ζήτηση και για το τρέχον έτος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΑΕΕ για το περυσινό έτος ενώ συνολικά ο κλάδος Ζωής έχασε έδαφος κατά 8%, τα Unit Linked κατέγραψαν μεγάλη άνοδο κατά 55,3%. Στο ίδιο μοτίβο κινούνται και για το τρέχον έτος με άνοδο που αγγίζει το 61% το πρώτο 7μηνο του έτους. Γιατί συμβαίνει αυτό;

Αν και δεν φημιζόμαστε για την κουλτούρα της αποταμίευσης, η προσφιλής επιλογή όλων είναι οι καταθέσεις.

Με γνώμονα όμως τη νομισματική πολιτική και το περιβάλλον χαμηλών – μηδενικών επιτοκίων που επικρατεί, η απόδοση των παραδοσιακών καταθέσεων και των προϊόντων σταθερού επιτοκίου τείνουν προς σε μηδενικά (αν όχι αρνητικά) επίπεδα.

Την ίδια ώρα, λόγω των παραπάνω συνθηκών, τα ασφαλιστικά αποταμιευτικά προγράμματα εγγυημένης απόδοσης αποσύρονται από την αγορά.

Υπό αυτό το πρίσμα, παραδοσιακοί καταθέτες – αποταμιευτές αναζητούν ελκυστικότερες αποδόσεις.

Ειδικότερα

Δυο είναι τα βασικά μέρη που χωρίζεται ένα προϊόν Unit Linked: Το ασφαλιστικό και το επενδυτικό.

Στο πρώτο σκέλος ενσωματώνεται η μορφή ασφάλισης Ζωής που θέλουμε με καλύψεις, ολικώς ή μερικώς εγγυημένες, είτε κύριας είτε συμπληρωματικής ασφάλισης.

Στο δεύτερο σκέλος, ο ασφαλισμένος έχει το δικαίωμα να επιλέξει, συνήθως με τη συνδρομή των ασφαλιστικών συμβούλων, που θα επενδυθούν τα χρήματα έχοντας μια πληθώρα επιλογών (αμοιβαία κεφάλαια) διαφορετικών χαρακτηριστικών, ενώ διατηρούν το δικαίωμα να ανασυνθέτουν τη κατανομή της επένδυσης κάνοντας αλλαγές στο επενδυτικό προφίλ.

Τι πρέπει να ξέρετε

Τα Unit Linked αποτελούν μια προσιτή επιλογή για όποιον μπορεί να επενδύσει συστηματικά ένα μέρος του εισοδήματος του ώστε να δημιουργήσει ένα κεφάλαιο για το μέλλον.

Αποτελούν μια εναλλακτική από την απλή αποταμίευση, καθώς μπορεί κανείς για παράδειγμα να επενδύει μέρος των χρημάτων του σε ένα επενδυτικό όχημα μετρίου ρίσκου και μακροχρόνιου επενδυτικού ορίζοντα.

Υπενθυμίζεται όμως πως δεν είναι μόνο επενδυτικά προγράμματα αλλά συνδυάζουν και ασφάλεια ζωής και προστασία από αναπάντεχα γεγονότα που προστατεύουν, για παράδειγμα, την οικογένεια μας η οποία θα έχει τη δυνατότητα να λάβει το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο, ανάλογα πάντα με το παροχές που δίνει το πρόγραμμα που έχουμε επιλέξει.

Επειδή όμως αναφερόμαστε σε προϊόντα που έχουν ρίσκο, έστω και λελογισμένο, χρήσιμο για κάθε ασφαλισμένο είναι να έχει κατά νου:

-Να κάνει τη σωστή επιλογή εταιρείας με παράδοση, τεχνογνωσία και εμπειρία σε αποταμιευτικά – επενδυτικά προγράμματα

-Ποιο είναι το προφίλ των επενδύσεων, από ποιον προσφέρονται, το ρίσκο και εν τέλει τη πορεία τους καθ’ όλη τη διάρκεια ενός συμβολαίου

-Ποιο είναι το ύψος των διαχειριστικών εξόδων και πως διαμορφώνονται

-Να γνωρίζει το ποσοστό από το καθαρό ασφάλιστρο που επενδύεται

-Να γνωρίζει τι συμβαίνει σε περίπτωση εξαγοράς; Πότε θεωρείται πρόωρη και ποια η ποινή;

-Αν υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης ή αν είναι ένα πρόγραμμα ανοιχτής διάρκειας

-Αν υπάρχει δυνατότητα έκτακτης καταβολής μέσα στο ίδιο πρόγραμμα

-Πιθανές άλλες έμμεσες χρεώσεις

-Αν υπάρχει πιθανή ευελιξία σε σχέση με την πληρωμή των ασφαλίστρων

σ.σ.: Το παρόν κείμενο έχει σκοπό τη γενική ενημέρωση του αναγνώστη και δεν αποτελεί συμβουλή, προτροπή ή πρόταση για κάθε είδους αγοραπωλησία ή επένδυση σε κινητές αξίες.


ΑΣΦΑΛΙΣΗ 2021

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

24MEDIA NETWORK