Ιδιωτική Σύνταξη: Ποιος ο ρόλος της Ιδιωτικής Σύνταξης, τι μας προσφέρει

Μήπως έχετε αναρωτηθεί ποια θα είναι η απάντηση αν ρωτήσουμε σήμερα νέους εργαζόμενους τι σύνταξη θα λάβουν στο μέλλον; Για τους περισσότερους είναι δύσκολο να γνωρίζουν, ενώ κάποιοι ίσως θεωρούν ότι δε θα λάβουν ποτέ!

Στις μέρες μας, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται μια ακόμη ασφαλιστική μεταρρύθμιση που έχει ως στόχο να στηρίξει το συνταξιοδοτικό σύστημα.

Εισάγει στοιχεία του κεφαλαιοποιητικού συστήματος στις επικουρικές συντάξεις (δεύτερος πυλώνας ασφάλισης) για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας και εθελοντικά για μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους έως 35 ετών.

Η νέα αυτή μεταρρύθμιση ενεργοποιείται από τις αρχές του 2022 και νομοτελειακά η επιτυχία του κρίνεται από πολλούς παράγοντες, ενώ απαιτούνται χρόνια για να αρχίσει να «αποδίδει καρπούς».

Οι λόγοι για τους οποίους το υπάρχουν ασφαλιστικό σύστημα έχει τη σημερινή εικόνα είναι αρκετοί και πολυσύνθετοι.

Αναντίρρητη αλήθεια όμως είναι πως στοιχεία όπως το δημογραφικό πρόβλημα (μείωση γεννήσεων, αναλογία πλέον 1,3 εργαζόμενοι προς 1 συνταξιούχο), η αύξηση του προσδόκιμου ζωής και οι συνεχείς δημοσιονομικές πιέσεις δημιουργούν ένα αβέβαιο μέλλον στους νέους εργαζόμενους για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος.

Το μεγάλο κόστος του μόνιμα άλυτου ασφαλιστικού είναι ότι σήμερα ο πολίτης αισθάνεται ότι έχασε τον έλεγχο της ζωής του.

Ο τρίτος πυλώνας

Αυτό το πρόβλημα έρχεται να λύσει η ιδιωτική ασφάλιση (τρίτος πυλώνας ασφάλισης) με συνταξιοδοτικά – αποταμιευτικά προγράμματα.

Πρόκειται για ένα προσοδοφόρο τρόπο αποταμίευσης σε σύγκριση με άλλες μορφές (τράπεζες), με τον οποίο ο ασφαλισμένος σχεδιάζει πως και πότε θα έχει ένα σημαντικό οικονομικό πόρο συμπληρωματικά της δημόσιας σύνταξης.

Πρακτικά, η ιδιωτική σύνταξη αναπληρώνει τα κενά (μειώσεις συντάξεων, χαμένα έτη ασφάλισης κλπ) της δημόσιας σύνταξης, προσφέροντας ένα τελικό συνδυαστικό ποσό στα χρόνια της συνταξιοδότησης.

Εκτιμάται πως οι ασφαλισμένοι με τα τωρινά δεδομένα δύσκολα θα λάβουν σύνταξη σε ποσοστό άνω του 60% επί του εισοδήματος που είχαν πριν τη συνταξιοδότηση.

Οφέλη και πλεονεκτήματα

-Όπως προαναφέρθηκε ένα ιδιωτικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα προσφέρει εγγυημένες αποδόσεις από μια απλή μορφή αποταμίευσης

-Παράλληλα δίνει τη δυνατότητα να προγραμματίσει ο καθένας πότε θα συνταξιοδοτηθεί, κάτι εντελώς διαφορετικό από ότι ισχύει στη δημόσια σύνταξη όπου τα όρια μεταβάλλονται όλα αυτά τα χρόνια ανάλογα με τα δημοσιονομικά και δημογραφικά δεδομένα της χώρας.

-Υπάρχει σταθερότητα στο ύψος των εισφορών. Ο ασφαλισμένος μπορεί να προγραμματίζει ανάλογα τις δυνατότητες του το ύψος των σταθερών καταβολών για όλη τη διάρκεια της περιόδου αποταμίευσης, διατηρώντας τον ίδιο οικονομικό προγραμματισμό μέχρι τη συνταξιοδότηση. Σε αντίθεση, ως γνωστόν οι ασφαλιστικές εισφορές του δημοσίου μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια των ετών, ενώ πολλές φορές είναι δύσκολο να καλυφθούν.

- Δίνεται η δυνατότητα ενίσχυσης ενός προγράμματος, κατά τη διάρκεια του, με έκτακτες καταβολές.

-Προσφέρει σιγουριά και ασφάλεια χωρίς το φόβο μελλοντικών μειώσεων. Ο κάτοχος ενός συνταξιοδοτικού προγράμματος γνωρίζει το ύψος της σύνταξης του από την αρχή της σύναψης του συμβολαίου

- Σε αυτό συντελεί μεταξύ άλλων η φερεγγυότητα των ασφαλιστικών οργανισμών και η υποχρέωση τους βάσει της αυστηρής ευρωπαϊκής οδηγίας Solvency ΙΙ να δημοσιοποιούν ετήσιες εκθέσεις με τους οικονομικούς τους δείκτες. Την ίδια ώρα με τη παρουσία του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής προστατεύονται οι ασφαλισμένοι σε περίπτωση πτώχευσης ή ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής τους επιχείρησης.

-Υπάρχει η δυνατότητα εφάπαξ καταβολής: Ο ασφαλισμένος στη λήξη του συνταξιοδοτικού του προγράμματος μπορεί να επιλέξει να λάβει το σύνολο των τοκισμένων αποταμιεύσεων του με τη μορφή εφάπαξ εναλλακτικά της σύνταξης. Διατηρεί ωστόσο το δικαίωμα εφόσον επιλέξει τη σύνταξη να ρευστοποιήσει το υπόλοιπο των συντάξιμων αποδοχών του όποτε το επιθυμεί.

-Μήπως έχετε ακούσει περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν θεμελιώσει το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα και λαμβάνουν – ολοκληρωμένη – τη σύνταξη τους μετά από χρόνια; Στην ιδιωτική συνταξιοδότηση ένα μήνα πριν τη λήξη του συμβολαίου ο ασφαλισμένος ειδοποιείται από την ασφαλιστική εταιρία προς ενημέρωση της απόφασής του είτε για τη καταβολή του εφάπαξ ή την έναρξη της συνταξιοδότησης του στην ημερομηνία που ορίζεται εντός του συμβολαίου του.

- Ιδιαίτερα χρήσιμο επίσης είναι πως για τη διαμόρφωση ενός προγράμματος γίνεται ένας προσεκτικός σχεδιασμός – με τη βοήθεια του ασφαλιστικού συμβούλου. Ο υπολογισμός της ιδιωτικής σύνταξης κυμαίνεται ιδανικά στο 20% του μηνιαίου εισοδήματος, ενώ οι εισφορές δε θα πρέπει να ξεπερνούν το 8% . Με αυτό το τρόπο το πρόγραμμα διατηρείται βιώσιμο, ελαχιστοποιώντας έτσι τις πιθανότητες οικονομικού εκτροχιασμού στο μέλλον.

-Σημαντικός παράγοντας επίσης είναι η φορολογία: Tόσο η ιδιωτική σύνταξη όσο και το εφάπαξ παραμένουν αφορολόγητα, σε αντίθεση με τη δημόσια συνταξιοδότηση όπου κατά την υπέρβαση του αφορολόγητου ορίου ο ασφαλισμένος υποχρεούται να καταβάλει φόρο.

-Την ίδια ώρα τα ιδιωτικά συνταξιοδοτικά προγράμματα προσφέρουν επιπλέον προστασίαα. Σε ένα αναπάντεχο γεγονός, όπως μια πιθανή αναπηρία ή αδυναμία εργασίας ο κάτοχος του ασφαλιστηρίου απαλλάσσεται από τη καταβολή των εισφορών του συνταξιοδοτικού του κατοχυρώνοντας τη σύνταξη και το εφάπαξ του στην ηλικία που έχει οριστεί εξ αρχής.

Παράλληλα, επιστρέφεται το σύνολο των εισφορών του στην οικογένεια του (ή δικαιούχους που έχει ορίσει) σε περίπτωση θανάτου του.

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

24MEDIA NETWORK