Μπλόκο ΣτΕ στα μπλόκα

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΟΒΡΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΟΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΑ
(ICON PRESS / ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ)
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΟΒΡΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΟΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΑ (ICON PRESS / ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ) ICON

Κόλαφος για τον αγώνα των κατοίκων της Κερατέας εναντίον της κατασκευής ΧΥΤΥ στην περιοχή. Απορρίπτει την προσφυγή τους και ανοίγει το δρόμο στη συνέχιση των εργασιών, με την ατμόσφαιρα στα μπλόκα ηλεκτρισμένη

 

Το πράσινο φως άναψε το Συμβούλιο της Επικρατείας, για τη συνέχιση κατασκευής της "Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Αποβλήτων" στη θέση Βραγόνι της Κερατέας.

Την απόφαση έλαβε το Τμήμα Αναστολών του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, με την οποία απορρίπτει την αίτηση του Δήμου Κερατέας. Ο Δήμος ζητούσε να αναιρεθεί η από 30.7.2009 υπουργική απόφαση με την οποία παρατάθηκε μέχρι 30.10 2013, η διάρκεια ισχύος των περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή εγκατάστασης αποβλήτων στην Κερατέα.

Ο Δήμος υποστηρίζει ότι η εφαρμογή της υπουργικής απόφασης θα επιφέρει ανεπανόρθωτη βλάβη όχι μόνο στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της Κερατέας αλλά πολύ περισσότερο στην υγεία των κατοίκων της περιοχής.

Ο Δήμος ισχυρίζεται ακόμα πως είναι αντισυνταγματική η διάταξη του άρθρου 33 Ν. 3164/2003 με την οποία εγκρίθηκε η Β’ φάση σχεδιασμού της διαχείρισης αποβλήτων της περιφέρειας Αττικής, ενώ η περιοχή κατασκευής της εγκατάστασης βρίσκεται εντός των ορίων της Λαυρεωτικής η οποία έχει κηρυχθεί ήδη από το 1980 ως αρχαιολογικός χώρος.

Όμως, το ΣτΕ είχε άλλη γνώμη. Οι σύμβουλοι Επικρατείας απέρριψαν ως αβάσιμους όλους τους ισχυρισμούς του Δήμου Κερατέας.

Πιο συγκεκριμένα, στην απόφαση εξηγείται πως οι εν λόγω δημοτικοί ισχυρισμοί έχουν κριθεί ήδη κατά το παρελθόν, με παλαιότερες αποφάσεις του ΣτΕ, ενώ για άλλους αναφέρεται ότι δεν έχουν προστεθεί νεότερα στοιχεία που να ανατρέπουν τις παλαιότερες αποφάσεις του δικαστηρίου.

Μάλιστα στην απόφαση γίνεται ειδική αναφορά και στην προειδοποίηση του τομέα περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά την καταδικαστική απόφαση της χώρας μας από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Έτσι, το Συμβούλιο της Επικρατείας "σταθμίζοντας αφενός τις επιπτώσεις του έργου ενόψει του χαρακτήρα της επίμαχης έκτασης και των δεδομένων της ευρύτερης περιοχής και αφετέρου τους λόγους επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν τη δημιουργία οργανωμένων εγκαταστάσεων διαχείρισης απορριμμάτων, άγεται στην κρίση ότι δεν συντρέχει λόγος αναστολής εκτελέσεως της προσβαλλόμενης πράξεως".

   
 

SHARE: