Επενδύσεις 330 εκατ. ευρώ στην επόμενη 6ετία για τα έργα του ΔΕΣΦΑ

Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου

Τουλάχιστον 330,66 εκατ. ευρώ για το διάστημα 2018 - 2023, θα επενδύσει ο ΔΕΣΦΑ υπό το νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς, ενώ, πέραν του υφιστάμενου business plan ετοιμάζονται και άλλα έργα

Η αναβάθμιση του ρόλου του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) στη διεθνή ενεργειακή σκηνή είναι το επόμενο μεγάλο στοίχημα για τους επενδυτές που απέκτησαν το 66% των μετοχών, οι οποίοι δεσμεύονται να υλοποιήσουν και το υφιστάμενο business plan του. Όπως αναφέρουν στο ΑΠΕ- ΜΠΕ πηγές προσκείμενες στην όλη διαδικασία, το εν λόγω business plan προβλέπει την εκτέλεση ενός επενδυτικού σχεδίου ύψους 330,66 εκατ. ευρώ για το διάστημα έως το 2023, εκ των οποίων περίπου 100 εκατ. ευρώ αφορούν σε έργα υπό εξέλιξη (όπως αυτό της αναβάθμισης της Ρεβυθούσας), και τα υπόλοιπα αφορούν σε νέα έργα.

Η διασφάλιση των μελλοντικών επενδύσεων που πρέπει να γίνουν στον ΔΕΣΦΑ ήταν το ένα στοίχημα που έπρεπε να κερδίσει το ΤΑΙΠΕΔ. Το δεύτερο ήταν να διασφαλίστούν τα συμφέροντα του ελληνικού δημοσίου μετά την ιδιωτικοποίηση.

Η τελική συμφωνία μετόχων ανάμεσα στην πλειοδοτούσα κοινοπραξία που απαρτίζεται από τη SNAM, την Enagas και την Fluxys και το Ελληνικό Δημόσιο δεσμεύει και τις δύο πλευρές στα εξής βασικά σημεία:

- Όσο το Δημόσιο κατέχει άνω του 20% των μετοχών του ΔΕΣΦΑ, θα έχει τη δυνατότητα να ορίζει τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, ενώ ακόμα και όταν το μερίδιο υποχωρήσει κάτω από το 20%, όσο παραμένει άνω του 10% το Δημόσιο θα ορίζει τον αντιπρόεδρο.

- Προστίθενται δύο ανεξάρτητα ακόμη μέλη στο διοικητικό συμβούλιο, τα οποία θα ορίζονται από κοινού από τον επενδυτή και το Δημόσιο.

- Το διοικητικό συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να απαρτίζεται μόνον από μη εκτελεστικά μέλη, ενισχύοντας τον εποπτικό του ρόλο σύμφωνα με τις σύγχρονες μορφές εταιρικής διακυβέρνησης.

- Σε ευθυγράμμιση με τις βέλτιστες πρακτικές εταιρικές διακυβέρνησης, προβλέπεται η σύσταση τετραμελών Επιτροπών Ελέγχου και Επιτροπής Διορισμών και Αποδοχών (δύο μέλη ορίζονται από τον επενδυτή, ένα μέλος ορίζεται από το Δημόσιο, ενώ ο πρόεδρος θα είναι ανεξάρτητο μέλος)

- Με την προηγούμενη σύμβαση μετόχων, η αυξημένη πλειοψηφία στη γενική συνέλευση που απαιτείται για σημαντικά θέματα (μεταβολή μετοχικού κεφαλαίου, αλλαγή σκοπού εταιρείας, λύση της εταιρείας κ.λπ.) περιοριζόταν στις ελάχιστες προβλέψεις του νόμου (απαρτία και θετική ψήφος 66%).

- Με τη νέα σύμβαση, τα ποσοστά αυτά αυξάνονται στο 75%, δηλαδή αρκεί το 25% για να μπλοκαριστούν οι εν λόγω σημαντικές αποφάσεις. Κατά συνέπεια, ακόμη και εάν μειωθεί περαιτέρω το ποσοστό του Δημοσίου (από 34% σήμερα μετά την πώληση), δεν θα χαθεί αυτή η δυνατότητα.

- Με τη νέα σύμβαση, το Δημόσιο αποκτά δικαιώματα αρνησικυρίας για θέματα που αφορούν στη συμμετοχή του ΔΕΣΦΑ σε έργα εκτός Ελλάδας και σε διακρατικά ή διεθνή έργα, μέρη των οποίων περιλαμβάνουν την Ελλάδα. Τα δικαιώματα ασκούνται τόσο σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου, όσο και σε επίπεδο γενικής συνέλευσης. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η μη έκθεση του ΔΕΣΦΑ σε επισφαλείς επενδύσεις, διαφυλάσσεται το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου και υπάρχει πρόνοια για αντιμετώπιση ζητημάτων γεωπολιτικού χαρακτήρα.

- Ο επενδυτής (και οποιαδήποτε εταιρεία συνδέεται με εταιρεία που παράλληλα συνδέεται με τον επενδυτή) δεν θα έχει δικαίωμα να αναλάβει επιχειρηματικές δραστηριότητες στην Ελλάδα ανταγωνιστικές του ΔΕΣΦΑ για διάρκεια δύο ετών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Επενδύσεις
ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Ενημέρωση Τσίπρα για τα σχέδια της SNAM για το ΔΕΣΦΑ

ADVERTISING

SHARE: