Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας: Ειδικό τέλος, σημαίνει επιβάρυνση του καταναλωτή

Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας: Ειδικό τέλος, σημαίνει επιβάρυνση του καταναλωτή

Αντιδρά η ΕΕΚΤ σε πιθανή αύξηση του τέλους κινητής τηλεφωνίας

Η Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας πήρε θέση στα δημοσιεύματα για πιθανή αύξηση του ειδικού τέλους κινητής, χαρακτηρίζοντας αντιπαραγωγική αυτή την εξέλιξη.

Αναλυτικά αναφέρει:

"Σε συνέχεια δημοσιευμάτων στον Τύπο σχετικά με ενδεχόμενη αύξηση του ειδικού τέλους κινητής τηλεφωνίας,  επισημαίνουμε ότι: Αποτελεί μια επιπλέον μεγάλη επιβάρυνση για τον προϋπολογισμό των ελληνικών νοικοκυριών για ένα αγαθό πολύτιμο και απαραίτητο όπως η επικοινωνία.. Η έμμεση φορολογία των κινητών επικοινωνιών στην Ελλάδα είναι η δεύτερη υψηλότερη στην ΕΕ με συνολικό ύψος φόρου πάνω στον λογαριασμό που κυμαίνεται από 37,8% έως 47,6%. Η δυσανάλογη έμμεση φορολογία στη χώρα μας οφείλεται στο ειδικό τέλος (12%-20%). Περαιτέρω αύξησή του, σημαίνει ακόμη μεγαλύτερη επιβάρυνση για τον τελικό καταναλωτή.

Είναι αντιπαραγωγικό μέτρο, καθώς αποτελεί αντικίνητρο στη χρήση. Παρά τις συνεχείς αυξήσεις του ειδικού τέλους, τα αντίστοιχα δημόσια έσοδα μειώνονται τα τελευταία έτη λόγω του περιορισμού της χρήσης. 

Είναι άκρως αντίθετη με τις δράσεις της κυβέρνησης για την επίτευξη των στόχων της  Ψηφιακής Ατζέντας 2020 της ΕΕ, καθώς είναι αποδεδειγμένο παγκοσμίως ότι η αύξηση της φορολογίας των κινητών επικοινωνιών εμποδίζει την ψηφιακή ενσωμάτωση και ανάπτυξη.Έχει άμεσο αντίκτυπο στις επενδύσεις των παρόχων για την ανάπτυξη δικτύων νέας γενιάς της χώρας. Οι επενδύσεις αυτές είναι απαραίτητες για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και την ανάπτυξη".

SHARE: