ΕΒΖ: Αβέβαιο το μέλλον της. Ανεστάλη η διαπραγμάτευση της μετοχής της στο ΧΑ

ΕΒΖ: Αβέβαιο το μέλλον της. Ανεστάλη η διαπραγμάτευση της μετοχής της στο ΧΑ

Οι παρατηρήσεις του ορκτωτού ελεγκτή οδήγησαν την Επιτροπή Κεφαλαιοαγοράς να προχωρήσει στην αναστολή της μετοχής της ΕΒΖ. Ποια είναι κατάσταση σήμερα στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης

Η αναστολή της διαπραγμάτευσης της μετοχής είναι το "κερασάκι στην τούρτα" των προβλήματων που καλείται να λύσει η διοίκηση της ΕΒΖ και η κυβέρνηση το επόμενο διάστημα. Στην κίνηση αυτή προχώρησε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καθώς με βάση τα οικονομικά μεγέθη του εξαμήνου (σ.σ. οι οικονομικές της χρήσης ξεκινουν την 1η Ιουλίου κάθε έτους και ολοκληρώνονται στις 30 Ιουνίου) "δεν διασφαλίζεται η πλήρης και ορθή πληροφόρηση που απαιτείται για την ενημέρωση των επενδυτών και συνακόλουθα δεν διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της αγοράς των μετοχών της εταιρείας".

Οπως διευκρινίζεται, η αναστολή της διαπραγμάτευσης θα διαρκέσει έως ότου ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής διατυπώσει μη διαφοροποιημένη γνώμη επί των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφέρει: " Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έκρινε ότι δεν διασφαλίζεται η πλήρης και ορθή πληροφόρηση που απαιτείται για την ενημέρωση των επενδυτών και συνακόλουθα δε διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της αγοράς των μετοχών της εταιρίας και αποφάσισε να ζητήσει από το Χρηματιστήριο Αθηνών όπως προβεί σε αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας κατ' εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ν.3371/2005, καθώς ο αρμόδιος για την επισκόπηση των συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων της περιόδου από 1.7.2015 έως 31.12.2015 και για τη διατύπωση σχετικής γνώμης ορκωτός ελεγκτής λογιστής δηλώνει ότι δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια για τη θεμελίωση έκφρασης συμπεράσματος και κατά συνέπεια διατύπωσε αδυναμία έκφρασης συμπεράσματος επί των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας. Η αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας θα διαρκέσει έως ότου ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής διατυπώσει μη διαφοροποιημένη γνώμη επί των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας και άρα διασφαλιστεί η πλήρης και ορθή πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού".

Η αρνητική αυτή εξέλιξη έρχεται στην αρχή του πιο κρίσιμου μήνα στην ιστορία της εταιρείας καθώς τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται η απάντηση από την Τράπεζα Πειραιώς στο νέο επιχειρηματικό σχέδιο που έχει καταθέσει η διοίκηση.  Παράλληλα  η Κομισιόν βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης της χρηματοδότησης ύψους 30 εκατ. ευρώ που παρείχε πέρυσι τον Μάρτιο η κυβέρνηση στην ΕΒΖ, εξετάζοντας αν εγείρεται ζήτημα παράνομης κρατικής ενίσχυσης. Τέλος ήδη ο εισαγγελέας διαφθοράς Θεσσαλονίκης, Αχιλλέας Ζήσης παρήγγειλε στην Οικονομική Αστυνομία προκαταρκτική έρευνα για τα πεπραγμένα παλαιότερων διοκήσεων της ΕΒΖ.

Τα παραπάνω έρχονται να προστεθούν σε ένα ιδιαίτερα αρνητικό σκηνικό καθώς οι περισσότεροι τευτλοπαραγωγοί παραμένουν απλήρωτοι και την τιμή της ζάχαρης να βρίσκεται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα. Η εξέλιξη αυτή εκτιμάται ότι θα αποτέλεσει αρνητικό παράγοντα ώστε να αυξηθεί η τευτλοπαραγωγή στην χώρα μας στοιχείο που είναι κρίσιμο για την συνέχιση της λειτουργίας των εργοστασίων της εταιρείας. Ήδη με βάση το πλάνο της διοίκησης προβλέπεται - μεταξύ των άλλων -  η αναστολή της παραγωγικής διαδικασίας των εργοστασίων σε Σέρρες και Ορεστιάδα και τη λειτουργία μόνον του εργοστασίου στο Πλατύ Ημαθίας.

Για έχουμε μία εικόνα της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας σύμφωνα με τα οικονομικά μεγέθη που ανακοίνωσε ο κύκλος εργασιών του ομίλου μειώθηκε σε ποσοστό 13,68% (78,22 εκατ. ευρώ έναντι 90,62 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου), τα EBITDA ήταν αρνητικά (ζημιές 6,9 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 25,5 εκατ. ευρώ), ενώ και τα ενοποιημένα αποτελέσματα του ομίλου μετά φόρων ήταν αρνητικά (ζημίες 14,93 εκατ. ευρώ, από ζημιές 39,75 εκατ. ευρώ). Η ΕΒΖ παραμένει σε δυσχερή κατάσταση, εμφανίζοντας αρνητική καθαρή θέση σε επίπεδο ομίλου (-51 εκατ. ευρώ) και εταιρείας (-64 εκατ. ευρώ). Οι συνολικές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του ομίλου στο τέλος του 2015, ανήλθαν σε 222,3 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε σχετικά: ΕΒΖ: Ανοίγει το (ζημιογόνο) εργοστάστιο στην Ορεστιάδα

SHARE: