Κερδοφορία, με σταθερή μείωση NPEs, η εικόνα της Τράπεζας Πειραιώς το 2017

Υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς
Υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς EUROKINISSI

Μείωση των NPEs για ένατο συνεχόμενο τρίμηνο πέτυχε η Τράπεζα Πειραιώς, που ανακοίνωσε αποτελέσματα χρήσης 2017, με αύξηση κερδοφορίας. Στα προσεχώς, η απεξάρτηση από τον ΕLA,η χρηματοδότηση της αγοράς με 3 δισ. ευρώ και ο σημαντικός περιορισμός του κόστους. Αισιοδοξία από Χρ. Μεγάλου

Σταθερή πορεία μείωσης των κόκκινων ανοιγμάτων της, πέτυχε για ένατο συνεχόμενο τρίμηνο η Τράπεζα Πειραιώς, που έδωσε προ ολίγου στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα του 2017. Η Τράπεζα, το προηγούμενο έτος, παρουσίασε σε επίπεδο Ομίλου, προ φόρων και προβλέψεων κέρδη ύψους 1.008 εκατ ευρώ, έναντι 960 εκατ ευρώ το 2016 και στην Ελλάδα ειδικότερα, κέρδη ύψους 982 εκατ ευρώ, αυξημένα κατά 8%.

Ως προς τις προβλέψεις, το τελευταίο τρίμηνο του 2017 ήταν ύχους 1,128 δις ευρώ. Σύμφωνα με το διευθύνοντα σύμβουλο της Τράπεζας, κ. Χρ. Μεγάλου, βασικός στόχος της νέας διοικητικής ομάδας είναι η δημιουργία ενός κερδοφόρου επιχειρηματικού μοντέλου. Στο πλαίσιο αυτό, προγραμματίζεται η περαιτέρω μείωση κόστους άνω των 200 εκατ ευρώ τη διετία 2018 – 2020, η δέσμευση για τη μείωση των NPEs, η πλήρης απεξάρτηση από τον ΕLA και ηπαροχή δανείων 3 δις ευρώ στην εγχώρια αγορά.

Αναλυτικότερα:

Τα δανειακά ανοίγματα NPEs μειώθηκαν κατά 3 δισ.ευρώ, και τα κόκκινα δάνεια (NPLs) κατά 3,7 δις ευρώ σε ετήσια βάση. Και οι δύο αυτοί δείκτες μειώνονται συνεχόμενα για 9 τρίμηνα και καλύπτουν το 52% των NPE και το 83% των NPLs αντίστοιχα με την πρώτη εφαρμογή ΔΠΧΠ 9. Σε εξέλιξη βρίσκονται πρωτοβουλίες μη οργανικών λύσεων μείσωης ρίσκου ισολογισμού.

Οι καταθέσεις αυξήθηκαν στην Ελλάδα κατά €2,7 δισ. το 2ο εξάμ.2017 στα €41 δισ. Η Τράπεζα πέτυχε τη μείωση της χρηματοδότησης από τον ELA στα €2δισ. Σήμερα και είναι σε τροχιά απεξάρτησης μέχρι το 3ο τρίμ. 2018. Επίσης, παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση του δείκτη δανείων προς καταθέσεις στο 98% στην Ελλάδα.

Τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 5% στα €1.008 εκατ. το 2017, έναντι €960 εκατ. το 2016 (εξαιρουμένου του έκτακτου κέρδους ύψους €77 εκατ. πέρυσι από την πώληση ποσοστού στη VISA) κυρίως λόγω των ανθεκτικών καθαρών εσόδων και σημαντικής προόδου στη μείωση του λειτουργικού κόστους.

Στην Ελλάδα τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων ανήλθαν στα €982 εκατ. το 2017, αυξημένα κατά 8% έναντι των €908 εκατ. το 2016. Οι προβλέψεις δανείων ύψους €1.128 εκατ. το 4ο 3μηνο 2017 έναντι €296 εκατ. το 3ο 3μηνο, ήταν ένα σημαντικό βήμα για τη διαχείριση του προβληματικού χαρτοφυλακίου και την ενίσχυση των επιπέδων κάλυψης.

Οι προβλέψεις δανείων στην Ελλάδα αυξήθηκαν στα €1.928 εκατ. το 2017, έναντι €933 εκατ. το 2016. Το έξοδο προβλέψεων ως ποσοστό επί των δανείων μετά από προβλέψεις στην Ελλάδα για το 2017, ανήλθε στις 464 μ.β. Το καθαρό αποτέλεσμα του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογεί στους μετόχους ήταν οριακά θετικό στα €2 εκατ. το 2017. Στην Ελλάδα, αντιστοίχως, αναγνωρίσθηκε καθαρό κέρδος ύψους €57 εκατ. το 2017.

Οι διακοπτόμενες δραστηριότητες, που περιλαμβάνουν κυρίως την επίδραση από την πώληση της Piraeus Bank Beograd και της Piraeus Bank Romania, σημείωσαν κατά το 2017 ζημίες €202 εκατ. Τα καθαρά έσοδα προμηθειών ήταν αυξημένα κατά 6% ετησίως στην Ελλάδα με αποτέλεσμα τη βελτίωση του δείκτη κόστους προς έσοδα στο 52% στην Ελλάδα.

Η κεφαλαιακή επάρκεια παρέμεινε ισχυρή σε: -Δείκτης CET-1 στο 15,4% (IFRS9 1 Ιαν.18 pro-forma για αποεπενδύσεις) -Δείκτης CET-1 υψηλότερα συνολικής κεφαλαιακής απαίτησης SREP

Γεώργιος Χαντζηνικολάου, πρόεδρος Τράπεζας Πειραιώς: Δεσμευόμαστε να αναλάβουμε καθοριστικό ρόλο στη συνεχιζόμενη ανάκαμψη της οικονομίας

«Μετά από δύο χρόνια σταθεροποίησης, η ελληνική οικονομία επέστρεψε σε ανάπτυξη το 2017. Το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,4%, η ανεργία υποχώρησε στο 21,5% και ο δείκτης οικονομικού κλίματος αναρριχήθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2014.Για το προσεχές μέλλον, αναμένουμε το πραγματικό ΑΕΠ να αυξηθεί κατά περίπου 2%, από το 2018 και εφεξής. Ο καθοριστικός παράγοντας που θα σηματοδοτήσει τη μετάβαση της Ελλάδας σε μια νέα εποχή θα είναι η ολοκλήρωση του Τρίτου Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής τον Αύγουστο 2018 και η εστίαση στην εφαρμογή των συμφωνημένων μεταρρυθμίσεων, οι οποίες θα θέσουν τις βάσεις για την επιστροφή στην κανονικότητα και θα αποτελέσουν αφετηρία για διατηρήσιμη ανάπτυξη.

Η Tράπεζα Πειραιώς έχει πραγματοποιήσει ουσιαστικές θετικές αλλαγές στη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, καθώς η νέα διοικητική ομάδα συνεχίζει να εξελίσσεται υλοποιώντας το στρατηγικό σχέδιο της Τράπεζας. Παραμένουμε σε τροχιά επίτευξης των μεσοπρόθεσμων επιχειρησιακών μας στόχων. Η Τράπεζα Πειραιώς δεσμεύεται να αναλάβει καθοριστικό ρόλο στη συνεχιζόμενη ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και να συνδράμει στην ενίσχυση της ιδιωτικής επιχειρηματικότητας, ουσιαστικό παράγοντα για αειφόρο, μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.»

Χρ. Μεγάλου, διευθύνων σύμβουλος Τράπεζας Πειραιώς : Βασικός στόχος η δημιουργία κερδοφόρου επιχειρηματικού μοντέλου

«Το 2017 η Tράπεζα Πειραιώς έκανε σημαντικά βήματα μπροστά, αξιοποιώντας την ισχυρή κεφαλαιακή της βάση, προκειμένου να ενισχύσει τις προβλέψεις», τονίζει ο διευθύνων σύμβουλος.Ο συνδυασμός αυξημένων προβλέψεων και της πρώτης εφαρμογής του ΔΠΧΠ 9 βελτίωσε σημαντικά την κάλυψη των NPE/NPL και διευκολύνει την απομόχλευση του ενεργητικού και τη μείωση του κόστους κινδύνου από εδώ και στο εξής.

Η απόδοση της Τράπεζας Πειραιώς όσον αφορά στην ποιότητα ενεργητικού κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2017 ήταν υψηλή. Τα NPE και NPL τον Δεκέμβριο του 2017 υποχώρησαν στο χαμηλότερο σημείο από το υψηλό του Σεπ. 2015, κατά €3,0 δισ. και €3,7 δισ., στα €32,9 δισ. και €20,7 δισ. αντίστοιχα, ξεπερνώντας τους επιχειρησιακούς στόχους που είχαν τεθεί για το τέλος 2017, τόσο για τα NPE όσο και για τα NPL. Ο αρνητικός σχηματισμός νέων NPL στην Ελλάδα επιταχύνθηκε κατά το 4ο 3μηνο 2017 στα -€0,7 δισ. (122 μ.β. επί των μεικτών δανείων).

Επιπλέον, εντείνοντας τις εμπροσθοβαρείς προσπάθειές μας να αντιμετωπίσουμε το προβληματικό χαρτοφυλάκιο δανείων, διπλασιάσαμε τις απομειώσεις αξίας δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών στα €2,0 δισ. το 2017 έναντι €1,0 δισ. το 2016. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την καταγραφή οριακού αποτελέσματος χρήσης μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες το 2017. Οι δείκτες κάλυψης NPE και NPL pro-forma για την κατά την 1η Ιαν. 2018 επίπτωση της πρώτης εφαρμογής του ΔΠΧΠ 9 ενισχύθηκαν στο 52% και 83% αντιστοίχως.

Η Tράπεζα Πειραιώς προχωρά σε όλες τις απαραίτητες δράσεις, ώστε να επιτύχει τους επιχειρησιακούς στόχους της για τα NPE μέσω αναδιαρθρώσεων, εισπράξεων, ρευστοποιήσεων και πωλήσεων. Όσον αφορά στις πωλήσεις, η Τράπεζα έχει 2 έργα σε εξέλιξη: α) €2,0 δισ. (συμβατικών απαιτήσεων) επιχειρηματικών δανείων με εξασφαλίσεις και β) €2,3 δισ. (συμβατικών απαιτήσεων) μη εξασφαλισμένων καταγγελμένων καταναλωτικών δανείων. Και οι δύο συναλλαγές αθροιστικά αναμένεται να έχουν επίπτωση την αύξηση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET-1 κατά 20 μ.β. περίπου.

Ο μεταβατικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET-1 την 1η Ιανουαρίου 2018, έφτασε το 15,4% συμπεριλαμβανομένων των εν εξελίξει αποεπενδύσεων. Η πορεία αποκατάστασης της καταθετικής βάσης της Τράπεζας Πειραιώς παραμένει σταθερή και ισχυρή. Οι εισροές προς το ελληνικό τραπεζικό σύστημα ανήλθαν σε €7,0 δισ. το δεύτερο μισό του 2017, από τις οποίες το 38% προς την Tράπεζα Πειραιώς (€2,7 δισ.).

Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις στο τέλος του 2017 υποχώρησε στο 98%, κάτω από τον στόχο του 115% του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης για το 2018. Η εξάρτηση από τον ELA έχει μειωθεί σημαντικά στα €5,7 δισ. στο τέλος του 2017 από €12 δισ. το 2016, ενώ το τρέχον υπόλοιπο διαμορφώνεται κάτω από τα €2,0 δισ. Η Τράπεζα Πειραιώς στοχεύει στην εξάλειψη της χρηματοδότησης από τον ELA μέχρι το 3ο 3μηνο του 2018.

Βασικός στόχος της νέας διοικητικής ομάδας της Τράπεζας Πειραιώς είναι η δημιουργία ενός κερδοφόρου επιχειρηματικού μοντέλου για τον Όμιλο. Οι επιταχυνόμενες δράσεις μας για εξορθολογισμό του κόστους, οδήγησαν το δείκτη κόστους προς έσοδα στην Ελλάδα στο 52% το 2017 από 55% το 2016, βάση για να ενισχύσουμε περαιτέρω τις προσπάθειές μας για μείωση του κόστους περίπου στο 40% επί των εσόδων το 2020. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η Τράπεζα προγραμματίζει ενέργειες περιορισμού του κόστους της τάξης άνω των €200 εκατ. για την περίοδο 2018-2020. Για το 2018, δεσμευόμαστε για την ολοκλήρωση του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης, την επίτευξη των στόχων μας για τα NPE, τo μηδενισμό της εξάρτησης από τον μηχανισμό ELA, και την παροχή χρηματοδότησης άνω των €3,0 δισ. στους πελάτες μας στην Ελλάδα.»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Τράπεζες

ADVERTISING

SHARE: