Ο Όμιλος Μαυρογένη βραβεύτηκε από το θεσμό ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Ο Όμιλος Μαυρογένη βραβεύτηκε από το θεσμό ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διοργανώθηκε από τη DIRECTION BUSINESS NETWORK.

Ο Όμιλος Μαυρογένη, επιβεβαιώνοντας την ηγετική του θέση στην αγορά και τη συνεχή και αλματώδη ανάπτυξη των οικονομικών του μεγεθών, βραβεύτηκε από το θεσμό ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ που διοργανώθηκε από τη DIRECTION BUSINESS NETWORK υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Ο Όμιλος Μαυρογένη με συνέπεια και αφοσίωση υλοποιεί το όραμά του για την εδραίωση στην κορυφή της αγοράς του κλιματισμού και της τεχνολογίας και την ανάπτυξή του εκτός των γεωγραφικών συνόρων της χώρας.

ADVERTISING

SHARE: