Όμιλος Σαράντη: Αύξηση 17% στα καθαρά κέρδη το 2017

Όμιλος Σαράντη: Αύξηση 17% στα καθαρά κέρδη το 2017

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου Σαράντη το 2017 ανήλθαν σε 343,16 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 4,30%

Θετική πορεία κατέγραψαν οι οικονομικοί δείκτες του όμιλου Σαράντη το 2017. Συγκεκριμένα οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου κατά την χρήση του 2017 ανήλθαν σε 343,16 εκατ. ευρώ συγκριτικά με 329,02 εκατ. ευρώ την περυσινή χρήση, σημειώνοντας αύξηση κατά 4,30%.

Η Ελλάδα, παρουσίασε άνοδο πωλήσεων της τάξης του 2,02% στα 122,18 εκατ. ευρώ, απόδοση καλύτερη συγκριτικά με την τάση του δείκτη του λιανικού εμπορίου.

Οι ξένες χώρες που αντιπροσωπεύουν 64,4% του συνόλου των πωλήσεων του Ομίλου, σημείωσαν άνοδο κατά 5,60% στα 220,97 εκατ. ευρώ από 209,26 εκατ. ευρώ το περυσινό έτος.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Ομίλου η δέσμευση του για συνεχή βελτίωση της παραγωγικότητας και εξοικονόμηση κόστους, σε συνδυασμό με την αύξηση των πωλήσεων, οδήγησε σε σημαντική διψήφια αύξηση κερδών ανά μετοχή και βελτίωση όλων των περιθωρίων κερδοφορίας σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Τα παραπάνω είχαν ως αποτέλεσμα τα Καθαρά Κέρδη να σημειώσουν άνοδο κατά 16,78% σε 28,63 εκατ. ευρώ από 24,52 εκατ. ευρώ, και το περιθώριο Καθαρού Κέρδους ανήλθε σε 8,34% από 7,45% το 2016.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα προτείνει κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση διανομή μερίσματος ύψους 0,28 ευρώ ανά μετοχή.

Οι στρατηγικές προτεραιότητες του Ομίλου για το 2018 επικεντρώνονται στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, στην γεωγραφική επέκταση, στην αύξηση οικονομιών κλίμακας, στην βελτίωση του κόστους, στην εξεύρεση εξαγορών ικανών να προσφέρουν πρόσθετη αξία και στην επανεπένδυση πίσω από δραστηριότητες υψηλών αποδόσεων.

Αυτό αναμένεται, σύμφωνα με την ανακοίνωση, να οδηγήσει σε περαιτέρω ενίσχυση της θέσης του Ομίλου στην ευρύτερη περιοχή ως κορυφαία τοπική πολυεθνική εταιρεία καταναλωτικών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Σαράντης: Εξαγόρασε την Ergopack

ADVERTISING

SHARE: