Όμιλος Σαράντη: Αύξηση 57% στα κέρδη εξαμήνου το 2017

Όμιλος Σαράντη: Αύξηση 57% στα κέρδη εξαμήνου το 2017

Βελτίωση όλων των οικονομικών μεγεθών - τα οποία κινούνται εντός των προβλέψεων την διοίκησης - παρουσίασε ο όμιλος Σαράντη

Εντυπωσιακή αύξηση στα καθαρά κέρδη παρουσίασε ο Όμιλος Σαράντη κατά το Α’ εξάμηνο του 2017, με τις πωλήσεις να παραμένουν σε σταθερά αναπτυξιακή τροχιά, παρά τις αντιξοότητες στο επιχειρηματικό περιβάλλον και την συνεχιζόμενη πολιτική αστάθεια στην ελληνική αγορά, γεγονός που αντικατοπτρίζει την δύναμη του προϊοντικού χαρτοφυλακίου και την  αυξημένη διείσδυση στα κανάλια διανομής του.

Ο Όμιλος επικεντρώνεται σε στοχευμένες επενδύσεις που αφορούν αφενός στην ανάπτυξη των προϊόντων του και αφετέρου στην βελτίωση της αποδοτικότητας της παραγωγής και της αλυσίδας εφοδιασμού, ενέργειες που συνεχίζουν να ενισχύουν την παρουσία του Ομίλου στην περιοχή δραστηριοποίησης του και είναι απαραίτητες για την επιτάχυνση της αναπτυξιακής του πορείας.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου κατά το Α’ εξάμηνο του 2017 ανήλθαν σε € 168,07 εκ. ευρώ συγκριτικά με € 159,64 εκ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο, σημειώνοντας αύξηση κατά 5,28%.

Τα  Καθαρά Κέρδη σημείωσαν άνοδο κατά 57,43% σε €13,37 εκ. από €8,49 εκ., και το περιθώριο Καθαρού Κέρδους ανήλθε σε 7,95% από 5,32% το Α’ εξάμηνο του 2016.

Η Ελλάδα, παρουσίασε άνοδο πωλήσεων της τάξης του 4,60% στα €65,46 εκ., απόδοση σημαντικά καλύτερη συγκριτικά με την τάση του δείκτη του λιανικού εμπορίου.

Οι ξένες χώρες που αντιπροσωπεύουν 61,05% του συνόλου των πωλήσεων του Ομίλου, σημείωσαν άνοδο κατά 5,72% στα €102,60 εκ. από €97,06 εκ. το περυσινό αντίστοιχο εξάμηνο.

Η δέσμευση του Ομίλου για συνεχή βελτίωση της παραγωγικότητας και εξοικονόμηση κόστους, σε συνδυασμό με την αύξηση των πωλήσεων, οδήγησε σε σημαντική διψήφια αύξηση κερδών ανά μετοχή και βελτίωση όλων των περιθωρίων κερδοφορίας σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στο τέλος Α’ εξαμήνου του 2017 ανέρχεται σε €0,07 εκ.

Το λειτουργικό κεφάλαιο κίνησης ως προς τις πωλήσεις συνέχισε να βελτιώνεται και διαμορφώθηκε στο 30,52% κατά το Α’ εξάμηνο του 2017 συγκριτικά με 30,75% το Α’ εξάμηνο του 2016, αντικατοπτρίζοντας την αυστηρή πιστωτική πολιτική του Ομίλου καθώς και την αποτελεσματική διαχείριση αποθεμάτων.

Κοιτάζοντας το Β’ εξάμηνο του 2017, ενώ οι προκλήσεις παραμένουν, ο Όμιλος κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, με στόχο να κερδίσει περαιτέρω μερίδιο αγοράς και να αξιοποιήσει ευκαιρίες ανάπτυξης.

Με όπλα το ισχυρό προϊοντικό χαρτοφυλάκιο, πετυχημένα νέα λανσαρίσματα, αποτελεσματική επικοινωνιακή και προωθητική στρατηγική και πετυχημένη εμπορική προσέγγιση, η διοίκηση του Ομίλου είναι πεπεισμένη ότι θα συνεχίσει να επιτυγχάνει αύξηση του όγκου πωλήσεων, περαιτέρω βελτίωση της κερδοφορίας και να δημιουργεί επιπλέον ελεύθερες ταμειακές ροές.

Ως εκ τούτου, οι εκτιμήσεις της Διοίκησης για τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου κατά το 2017, παραμένουν και συνίστανται σε αύξηση κατά 7% στις πωλήσεις στα € 353 εκ., αύξηση EBITDA κατά 10% στα €39,59 εκ. και αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 13% στα €27,71 εκ. 

SHARE: