Περισσότερες από 14.000 αιτήσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών

Street scene in Athens, on July 14, 2015 /    ,  14 , 2015
Street scene in Athens, on July 14, 2015 / , 14 , 2015 ALEXANDROS MICHAILIDIS / SOOC

Περίπου 2.500 επιχειρήσεις πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας του μηχανισμού και έχουν υποβληθεί 417 οριστικές αιτήσεις. Μέχρι στιγμής έχουν ρυθμιστεί επιτυχώς 10 αιτήσεις με κούρεμα προσαυξήσεων έως και 85%

Στοιχεία που αποδεικνύουν το τεράστιο ενδιαφέρον των επιχειρήσεων για την εισαγωγή τους στο νέο εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών απέστειλε στη Βουλή το υπουργείο Οικονομίας.

Με έγγραφη απάντησή του προς σχετική ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ, Ανδρέα Κατασανιώτη, ο ειδικός γραμματέας διαχείρισης ιδιωτικού χρέους, Φώτης Κουρμούσης παρουσίασε στοιχεία που δείχνουν ότι από την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τον Αύγουστο μέχρι το τέλος του 2017 καταχωρήθηκαν αιτήσεις από 14.623 ενδιαφερόμενους για υπαγωγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Από αυτούς οι 4.724 έχουν καλύψει τα πρώτα βήματα για την υποβολή της αίτησης, συμπληρώνοντας τα απαιτούμενα στοιχεία (ΚΑΔ, κύκλο εργασιών, λογιστικό σύστημα κλπ) και μάλιστα 2.437 επιχειρήσεις έχει πιστοποιηθεί ότι πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Οι οριστικές αιτήσεις που υποβλήθηκαν είναι 417. Από αυτές οι 131 αφορούν περιπτώσεις διμερούς διαπραγμάτευσης. Επίσης, 10 επιχειρήσεις έχουν ρυθμίσει επιτυχώς τα χρέη τους μέσω της διαδικασίας ενώ 20 διαπραγματεύσεις δεν κατέληξαν σε ρύθμιση.

Από τις 10 ρυθμίσεις που ολοκληρώθηκαν επιτυχώς οι 2 αφορούν χρέη προς τράπεζες (η μία αφορά χρέη 400.000 ευρώ και η άλλη 25.000 ευρώ). Οι άλλες οκτώ ρυθμίσεις αφορούν περιπτώσεις οφειλές προς τον ΕΦΚΑ και το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών οφειλών ύψους 20.000 έως 65.000 ευρώ ενώ υπάρχει και μια περίπτωση που αφορά επιχείρηση με χρέος 320.000 ευρώ. Οι ρυθμίσεις αυτές περιλαμβάνουν διαγραφή (κούρεμα) προσαυξήσεων 85% και αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού σε 120 δόσεις. Ενδεικτικά, σε μία περίπτωση, με συνολική οφειλή 22.869.58 ευρώ διαγράφηκαν πρόστιμα και προσαυξήσεις 2.886,9 ευρώ ενώ τα υπόλοιπα 19.982,68 ευρώ θα αποπληρωθούν σε 120 δόσεις. Ως αποτέλεσμα αντί για μηνιαίες δόσεις περί τα 2.000 ευρώ (αποπληρωμή αρχικής οφειλής σε 12 δόσεις) ο οφειλέτης καλείται να αποπληρώσει το χρέος του με μηνιαία δόση περί τα 200 ευρώ.

Φωτογραφία: Sooc

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Βουλή

ADVERTISING

SHARE: