Απλήρωτοι φόροι 736 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο

Στιγμιότυπο από Εφορία
Στιγμιότυπο από Εφορία EUROKINISSI

Αλλά 736 εκ ευρώ προστέθηκαν τον Αύγουστο στις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς την εφορία από την αρχή του χρόνου φτάνοντας τα 468 δις ευρώ.

Μαζί με τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις το ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών έφτασε τα 754εκ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 11,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο το 2018.

Οι κυριότερες κατηγορίες φόρων στις οποίες παρατηρείται αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών είναι οι φόροι εισοδήματος ειδικά για τα φυσικά πρόσωπα (362.478.995 ευρώ ) ο ΦΠΑ (240.374.438 ευρώ ), άλλοι άμεσοι φόροι (44.424.052 ευρώ ) και πρόστιμα του κώδικα βιβλίων και στοιχείων ( 30.251.264 ευρώ).

Το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος ανέρχεται σε € 104.489.727.981,96, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 0,06% σε σχέση με τον Ιούλιο 2019, εκ των οποίων τα €18.925.365.424 έχουν χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτα. Το πραγματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο ανέρχεται συνεπώς σε € 85.546.362.557.

Σε ό,τι αφορά τις εισπράξεις έναντι νέου ληξιπροθέσμου για τον Αύγουστο (εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών), αυτές ανήλθαν σε 248εκ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5,08% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο το 2018.

Το ποσοστό είσπραξης έναντι «νέου ληξιπροθέσμου χρέους» ανήλθε σε 27,9%, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 19,74% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο το 2018.

Το πλήθος των οφειλετών μειώθηκε κατά 3,59% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, φτάνοντας τους 3.874.902.

Οριακά μειωμένος είναι και ο αριθμός των ατόμων που κινδυνεύουν με την λήψη αναγκαστικών μέτρων που έφτασε στο τέλος Αυγούστου στους 1.786.519 φορολογούμενους ενώ οι φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν ήδη υποστεί την διαδικασία των αναγκαστικών μέτρων έφτασαν το 1.222485 άτομα και είναι πρακτικά αμετάβλητος σε σύγκριση με τον Ιούλιο όταν σε αναγκαστικά μέτρα βρίσκονταν 1222.304 φορολογούμενοι .

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Φορολογία
SHARE: