Ο Σαρωνικός με μπονάτσα - Μοναδικές φωτογραφίες από δορυφόρο

Ο Σαρωνικός με μπονάτσα - Μοναδικές φωτογραφίες από δορυφόρο

Οταν η τεχνολογία προοδεύει, γίνονται δυνατές λήψεις σαν και αυτές που θα δείτε στο θέμα που ακολουθεί. Από δορυφόρο οι ρευματογραμμές πλοίου που εκτελεί δρομολόγιο για το Αγκίστρι.

Τα τελευταία χρόνια με πρωτοβουλία της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (European Commission) και σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος δημιουργήθηκε το Ευρωπαϊκό επιστημονικό Πρόγραμμα «Κοπέρνικος» το οποίο ουσιαστικά αποτελεί την συνέχεια του προγράμματος GMES (Global Monitoring for Environment and Security) δηλαδή του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την «Παγκόσμια Παρακολούθηση του Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας».

Έχοντας ως βασικό σκοπό την μελέτη και παρακολούθηση του περιβάλλοντος της γης και πιο στοχευμένα της επιφάνειας της γης (ξηρά-θάλασσα), της ατμόσφαιρας, της αλλαγής του κλίματος, τη διαχείριση έκτακτων καταστάσεων και την ασφάλεια το πρόγραμμα «Κοπέρνικος» έχει ένα ευρύ πεδίο εφαρμογών όπως παρακολούθηση κλιματικών αλλαγών, αειφόρο ανάπτυξη, προστασία του περιβάλλοντος διαχείριση αστικών περιοχών, τοπικό και περιφερειακό σχεδιασμό, γεωργία, δασολογία, ιχθυολογία, υγεία, μεταφορές, πολιτική προστασία και τουρισμό, κ.ά.

Προχθές (3 Ιουλίου 2019) λάβαμε μιας καταπληκτικής ομορφιάς φωτογραφία από τον Δορυφόρο Sentinel 2 πάνω από στον Σαρωνικό όπου τις πρωινές ώρες και ενώ επικρατούσε άπνοια , κατέστη δυνατόν να καταγραφούν οι ρευματογραμμές του πλοίου που εκτελούσε το δρομολόγιο της γραμμής και πήγαινε προς το Αγκίστρι.

Ο δορυφόρος Sentinel 2 έχει έναν υψηλής χωρικής διακριτικής ικανότητας πολυφασματικό σαρωτή με δέκα τρία φασματικά κανάλια, εύρος ανοίγματος σάρωσης 290 Km, και συχνή επαναδιέλευση και καταγραφή της επιφάνειας της γης. Ουσιαστικά συνίσταται στην συνύπαρξη και στην συνέργεια δύο όμοιων δορυφόρων που καλύπτουν όλη την γήινη επιφάνεια. . Οι δορυφόροι αυτοί είναι κατασκευασμένοι για να παρέχουν δεδομένα τόσο για αγροτικές όσο και για δασικές περιοχές με σκοπό την διατροφική ασφάλεια του πλανήτη. Ειδικότερα από τα δεδομένα που παρέχουν προσδιορίζονται παράγοντες πολύ σημαντικοί για την ανθρώπινη διαβίωση και επιβίωση όπως δείκτες περιεκτικότητας νερού και χλωροφύλλης στις φυτοκοινωνίες.

Θεωρείται κατάλληλος για τις παρακάτω εφαρμογές :

Διαχείριση των αλλαγών των καλύψεων – χρήσεων γης.

Καταγραφή δασικών περιοχών και δασικών καταστροφών.

Διαχείριση και καταγραφή ανάπτυξης φυτικών πληθυσμών.

Καταγραφή της μόλυνσης παράκτιων και λιμναίων περιοχών.

Καταγραφικές και συνεχείς απεικονίσεις φυσικών καταστροφών όπως των πλημμυρών, ηφαιστειακών εκρήξεων και καθιζήσεων-ολισθήσεων εδαφών.

Ο Σαρωνικός με μπονάτσα - Μοναδικές φωτογραφίες από δορυφόρο

Κάθε ένας από τους δορυφόρους αυτούς ζυγίζει 1140 Kg. Έχουν σχεδιαστεί για 7 έτη και προοπτικές για ακόμη μεγαλύτερη διάρκεια ύπαρξης. Πετάνε σε ύψος 786 Km από την επιφάνεια της γης και έχουν γωνιακή απόκλιση 180ο μεταξύ τους. Επειδή υπάρχει επικάλυψη των δορυφορικών δεδομένων τους με τον δορυφόρο Landsat 8, η NASA και η ESA σε συνεννόηση οδήγησαν τους δύο δορυφόρους σε επαναδιέλευση 3 ημερών (από τον Ισημερινό). Οι δορυφόροι Sentinel 2 είναι προϊόντα συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Διαστήματος (European Space Agency – ESA), μιας κοινοπραξίας 60 εταιρειών με επικεφαλής την Airbus Defense and Space και υποστηρίζονται από το Εθνικό Κέντρο Διαστημικών Μελετών (Centre National d’Études Spatiales – CNES) της Γαλλίας και το Γερμανικό κέντρο Διαστημικής DLR, για την βελτιστοποίηση των καλύψεων της γήινης επιφάνειας.

Ο Σαρωνικός με μπονάτσα - Μοναδικές φωτογραφίες από δορυφόρο

Από τεχνολογικής πλευράς, το σύστημα Copernicus πρόκειται για ένα σύνολο συστημάτων που αποτελείται από διαφόρων τύπων συστήματα και όργανα συλλογής δεδομένων από διαφορετικές πηγές: δορυφόρους παρατήρησης της γήινης επιφάνειας, αερομεταφερόμενες πλατφόρμες εφοδιασμένες με ειδικούς αισθητήρες και καταγραφείς της γήινης επιφάνειας και τέλος σταθερούς αισθητήρες συλλογής και καταγραφής των διαφόρων παραμέτρων και μεταβλητών που αφορούν το γήινο περιβάλλον. Αλλά υπάρχει και ένα δευτερεύον και εξίσου σημαντικό πλεονέκτημα του προγράμματος Κοπέρνικος. Χάρις στις πολλαπλές αποστολές και στην ποικιλία των δεδομένων που μπορούν να προμηθεύσουν οι δορυφόροι και οι αισθητήρες στα πλαίσια του προγράμματος, πολλές επιπλέον υπηρεσίες οι οποίες προσαρμόζονται στις εκάστοτε ιδιωτικές ή δημόσιες ανάγκες δημιουργούν νέα πλαίσια και θέσεις εργασίας σε εθνικά και πολυεθνικά επίπεδα. Πολλές μελέτες οικονομικού χαρακτήρα έχουν εστιαστεί και αποδείξει τις χρηστικές αυτές ιδιότητες των δορυφορικών δεδομένων του συγκεκριμένου (αλλά και άλλων) επιστημονικών προγραμμάτων.

Για παράδειγμα υπάρχουν εφαρμογές για την αλιεία , όπου μπορεί μέσω δορυφόρων Sentinel 2 να γίνει ανίχνευσης της παράνομης αλιείας (Eφαρμογή στη Γκάνα). Ο δρόμος της επιστήμης είναι ανοιχτός και μπορεί να γίνει και δρόμος ανάπτυξης για τη χώρα μας .

SHARE:

24Media Network