Έκδοση αποτελεσμάτων από το ΑΣΕΠ για 102 προσλήψεις στη ΔΕΗ

Το κτίριο του ΑΣΕΠ στην Αθήνα, την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2009.
Το κτίριο του ΑΣΕΠ στην Αθήνα, την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2009. ΑΠΕ

Καταχωρήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα αποτελέσματα της Προκήρυξης για την πλήρωση 102 προσλήψεων στη ΔΕΗ

Εκδόθηκαν σήμερα και καταχωρήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ ( www.asep.gr) τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 1Κ/2015 (ΦΕΚ 1/11-3-2015, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, 102 εκ των 103 συνολικά θέσεων διαφόρων κλάδων-ειδικοτήτων της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στη ΔΕΗ.

Οι πίνακες διοριστέων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

 Όπως επισημαίνει η ανεξάρτητη αρχή σύμφωνα με απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με τον δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode) σε συνδυασμό με τον αριθμό ταυτότητας.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ)

SHARE: