Εκστρατεία για τη διάσωση των δύο τελευταίων βαγονιών του τραμ

Εκστρατεία για τη διάσωση των δύο τελευταίων βαγονιών του τραμ

Τα βαγόνια είναι εγκαταλελειμμένα σε αποθήκες του δήμου Θεσσαλονίκης σε άθλια κατάσταση.

Η διαδικτυακή ομάδα «Άγνωστη Θεσσαλονίκη» καλεί τον κόσμο να υπογράψει το ψήφισμα που έχει δημιουργήσει, για τη διάσωση των δύο τελευταίων βαγονιών του Τραμ Θεσσαλονίκης, που είναι εγκαταλελειμμένα σε αποθήκες του δήμου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Θεσσαλονίκη
SHARE: