Νομοσχέδιο για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο

Νομοσχέδιο για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο

Σε δημόσια διαβούλευση έχει τεθεί το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης με το οποίο κυρώνεται η σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για «το έγκλημα στον κυβερνοχώρο και του προσθέτου πρωτοκόλλου της, σχετικά με την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, που διαπράττονται μέσω συστημάτων υπολογιστών

Δράση για "το έγκλημα στον κυβερνοχώρο" λαμβάνει το υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο έστειλε σε δημόσια διαβούλευση νομοσχέδιο που αφορά στην παιδική πορνογραφία και σε ποινικές πράξεις με ρατσιστικά κίνητρα.

Επί της ουσίας κυρώνεται σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για «το έγκλημα στον κυβερνοχώρο και του προσθέτου πρωτοκόλλου της, σχετικά με την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, που διαπράττονται μέσω συστημάτων υπολογιστών, καθώς και μεταφορά στο ελληνικό δίκαιο της οδηγίας 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών και την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου 2005/222/ΔΕΥ του Συμβουλίου».

Με το νομοσχέδιο, επιχειρείται με τη λήψη νομοθετικών μέτρων, η καταπολέμηση των εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο (παιδική πορνογραφία, ρατσισμός, γενοκτονία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, πνευματική ιδιοκτησία κ.λπ.).

Ετσι και στην Ελλάδα θα πρεπει να λάβει νομοθετικά μέτρα, ώστε να προστατεύονται πρόσωπα που ανήκουν σε μία ομάδα η οποία διακρίνεται βάσει φυλής, χρώματος, καταγωγής, εθνικής ή εθνοτικής προέλευσης και θρησκείας, καθώς και μέτρα κατά προσώπων που διαθέτουν μέσω υπολογιστή ρατσιστικό και ξενοφοβικό υλικό ή υλικό που αρνείται, υποβαθμίζει, εγκρίνει ή δικαιολογεί πράξεις που συνιστούν γενοκτονία ή εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, όπως αυτά ορίζονται από το διεθνές δίκαιο.

Αντίστοιχα, ποινικοποιείται η παράνομη πρόσβαση σε υπολογιστή, όταν αυτή διαπράττεται από πρόθεση και συγκεκριμένα:

1) Η υποκλοπή δια τεχνικών μέσων δεδομένων υπολογιστή (περιλαμβανομένων και των ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών υπολογιστή), όταν αυτή διαπράττεται από πρόθεση.

2) Η σοβαρή παρακώλυση της λειτουργίας ενός συστήματος υπολογιστή δια της εισαγωγής, διαβίβασης, βλάβης, διαγραφής, φθοράς, αλλοίωσης ή καταστολής δεδομένων, όταν αυτή διαπράττεται από πρόθεση.

3) Η από πρόθεση και άνευ δικαιώματος εισαγωγή, αλλοίωση, διαγραφή ή καταστολή δεδομένων υπολογιστή, που έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή μη αυθεντικών δεδομένων, με σκοπό να θεωρηθούν αυτά αυθεντικά ή να γίνουν ενέργειες με βάση αυτά ωσάν να είναι αυθεντικά για νόμιμους σκοπούς.

Επίσης, κάθε κράτος μέλος της Ε.Ε. πρέπει να λαμβάνει ποινικά μέτρα για όσους παράγουν, πωλούν, προμηθεύουν, εισάγουν, διανέμουν και διαθέτουν συσκευή υπολογιστή που έχει πρόγραμμα, με σκοπό τη διάπραξη κάποιου εγκλήματος, κωδικό πρόσβασης, ή άλλο παρεμφερές δεδομένο, με το οποίο είναι δυνατόν να αποκτηθεί πρόσβαση σε υπολογιστή, και άλλα.

Επίσης, σε κάθε κράτος μέλος πρέπει να ληφθούν για να ποινικοποιηθεί η παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright), των συγγενικών δικαιωμάτων, κ.λπ., ενώ πρέπει να ληφθούν ποινικά νομοθετικά μέτρα για τα αδικήματα της συνέργειας ή της ηθικής αυτουργία στην διάπραξη οποιουδήποτε από τα αδικήματα που περιλαμβάνονται στην επικύρωση της επίμαχης σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Την ίδια στιγμή, πρέπει να ληφθούν ποινικά μέτρα για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπράττονται από πρόθεση μέσω ενός συστήματος υπολογιστή:

α. παραγωγή παιδικής πορνογραφίας με σκοπό την διανομή της,

β. προσφορά ή διάθεση παιδικής πορνογραφίας,

γ. διανομή ή μετάδοση παιδικής πορνογραφίας,

δ. προμήθεια παιδικής πορνογραφίας μέσω υπολογιστή για ιδία χρήση ή για άλλο πρόσωπο,

ε. κατοχή παιδικής πορνογραφίας σε υπολογιστή ή σε ένα μέσο αποθήκευσης δεδομένων υπολογιστή.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 1 Απριλίου 2016.

SHARE: