'Όχι' στο άνοιγμα του επαγγέλματος λέει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής

'Όχι' στο άνοιγμα του επαγγέλματος λέει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής

Ο Σύλλογος προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας προκειμένου να ακυρωθούν οι υπουργικές αποφάσεις

Δύο ταχυτήτων επιχειρηματίες φαρμακείων, «δίνοντας έτσι στους ιδιώτες την ευχέρεια να αποκτήσουν δεσπόζουσα θέση έναντι των επιστημόνων φαρμακοποιών», "βλέπει" ο  Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής, ο οποίος προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγε ο Φαρμακευτικός  Σύλλογος Αττικής κατά της απελευθέρωσης του επαγγέλματος.

Ο σύλλογος ζητά να ακυρωθούν ως αντισυνταγματικές και παράνομες οι  σχετικές αποφάσεις των υπουργών Οικονομικών και Υγείας, με τις οποίες μπορούν να  ανοίγουν  φαρμακεία ιδιώτες πολίτες.

Στην προσφυγή του  ο Φαρμακευτικός  Σύλλογος Αττικής υποστηρίζει, ότι για τον καθορισμό  των  προϋποθέσεων  χορήγησης αδειών φαρμακείων απαιτείται σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 43 του Συντάγματος, η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος και όχι η έκδοση υπουργικής απόφασης όπως έγινε στην προκειμένη περίπτωση.

Μεταξύ άλλων, υπογραμμίζει ότι παραβιάζεται η συνταγματική αρχή της ισότητας (άρθρο 4 Συντάγματος) ως προς το σκέλος εκείνο που καθορίζει τα κριτήρια   της σειράς προτίμησης μεταξύ φαρμακοποιών που διεκδικούν μια προκηρυχθείσα άδεια ίδρυσης φαρμακείου βάσει πληθυσμιακών κριτηρίων. Και αυτό γιατί απαιτούνται διαφορετικά άνισα κριτήρια χορήγησης άδειας φαρμακείου μεταξύ φαρμακοποιού  και ιδιώτη μη φαρμακοποιού.

Αυτό έχει ως  αποτέλεσμα να εισάγεται διακριτική μεταχείριση σε «βάρος των φαρμακοποιών έναντι των ιδιωτών και τίθενται αδικαιολόγητοι περιορισμοί στην πρόσβαση στο επάγγελμα».

Αξίζει να σημειωθεί ότι το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τις άδειες ίδρυσης φαρμακείου προβλέπει ότι  χορηγούνται, μεταξύ των άλλων, σε φαρμακοποιούς και φυσικά πρόσωπα πολίτες  κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ τα  φαρμακεία  των ιδιωτών μη φαρμακοποιών θα λειτουργούν με τη μορφή  Ε.Π.Ε. και υποχρεωτικά θα υπάρχει συνέταιρος   φαρμακοποιός με μερίδιο 20%.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Δικαιοσύνη
SHARE:

24Media Network