ΣτΕ: "Αμαρτίες ΝΠΔΔ δεν βαραίνουν τους προέδρους τους"

Το Συμβούλιο της Επικρατείας
Το Συμβούλιο της Επικρατείας EUROKINISSI

Το ΣτΕ απάλλαξε τους Ανδρ. Μαρτίνη και Γ. Χλαμπουτάκη από την καταβολή προστίμου, κρίνοντας πως δεν θα έπρεπε να υπάρχει ούτε και να οριστούν περιοριστικά μέτρα, την ώρα που υπήρχαν νομοθετικές ρυθμίσεις με τις οποίες αναστελλόταν η είσπραξη των οφειλών όσον αφορά στο Ερρίκος Ντυνάν.

Απόφαση με την οποία κρίνεται πως δεν είναι δυνατόν να επιβάλλονται μέτρα κατά προσώπων της διοίκησης Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, τα οποία δεν έχουν καταβάλει φόρους, όταν το ίδιο το Δημόσιο έχει κάνει διευκολύνσεις για τη μη είσπραξή του, εξέδωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Στην υπ’ αριθμ. 1769/2018 απόφαση αναφέρεται: «κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 46 του ΚΦΔ, στενώς ερμηνευτέων ενόψει της σοβαρής επέμβασης που ενέχει η ενεργοποίηση των επίδικων μέτρων σε βάρος της οικονομικής και επαγγελματικής ελευθερίας των καθ΄ών τα μέτρα αυτά προσώπων, δεν επιτρέπεται η λήψη των ως άνω μέτρων σε βάρος φυσικών προσώπων εντεταλμένων στη διοίκηση, διαχείριση ή εκπροσώπηση νομικών οντοτήτων για μη απόδοση παρακρατούμενων φόρων, όταν για αυτούς τους παρακρατούμενους φόρους και αποδοτέους κατά την διάρκεια της θητείας τους φόρους, ήταν ανεκτή από το νομοθέτη η μη εκπλήρωση της υποχρέωσης απόδοσης αυτών, πράγμα που συνέβη και εν προκειμένω, όπως συνάγεται από το γεγονός ότι δυνάμει των ειδικών νομοθετικών ρυθμίσεων, είχε ανασταλεί η συμφωνία με διάταξη λήψης ασφαλιστικών μέτρων, όπως είναι και τα επίδικα (σ.σ.: ασφαλιστικά μέτρα) προς εξασφάλιση της ικανοποίησης των αξιώσεων κάθε πιστωτή και από οποιαδήποτε αιτία, μεταξύ των οποίων και των αξιώσεων του Δημοσίου από μη καταβολή των επίμαχων φόρων».

Η δικαστική κρίση αφορά στο διαχειριστικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο Ερρίκος Ντυνάν για το διάστημα 2010 - 2013, όταν άμισθος πρόεδρος του νοσοκομείου ήταν ο Γ. Χλαμπουτάκης, και αντιπρόεδρος ο Ανδρέας Μαρτίνης. Από το έλεγχο διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις και φοροδιαφυγή, ενώ επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 3.282.273 ευρώ. Παράλληλα, κατά του Γ. Χλαμπουτάκη ορίστηκαν τα μέτρα της απαγόρευσης μεταβίβασης των περιουσιακών του στοιχείων, της δέσμευσης του 50% όλων των τραπεζικών λογαριασμών του και της δέσμευσης του 50% του περιεχομένου των θυρίδων του σε όλα τα  τραπεζικά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Το ΣτΕ απάλλαξε τους δύο άνδρες από την καταβολή του ποσού, κρίνοντας πως δεν θα έπρεπε καν να υπάρξουν δεσμεύσεις λογαριασμών και άλλα τέτοια μέτρα, την ώρα που υπήρχαν ρυθμίσεις με τις οποίες αναστελλόταν η είσπραξη των οφειλών όσον αφορά στο Ερρίκος Ντυναν.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: ΣΤΕ
SHARE: