ΣτΕ: Δεν μπορεί να ελεγχθεί το νεότερο συνταξιοδοτικό καθεστώς των ενστόλων εάν δεν υπάρξουν νέες προσφυγές

Officers and subalterns of the police, fire and port departments protested against the new austerity measures outside of Ministry of Macedonia and Thrace in Thessaloniki./               .
Officers and subalterns of the police, fire and port departments protested against the new austerity measures outside of Ministry of Macedonia and Thrace in Thessaloniki./ . SOOC

Η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου έκρινε ότι για να ελεγχθεί η συνταγματικότητα και η νομιμότητα του νόμου 4307/2014 που επαναφέρει εν μέρει τις αποδοχές και συντάξεις των ενστόλων στο προ του 2012 καθεστώς, απαιτείται να υπάρξει νέα προσφυγή στο Ελεγκτικό Συνέδριο

Η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την υπ' αριθμ. 4707/2015 απόφασή της έκρινε ότι δεν μπορεί, με αφορμή τις παλαιές προσφυγές των συνταξιούχων ενστόλων, να επεκτείνει τον έλεγχο συνταγματικότητας στον νεότερο αποκαταστατικό νόμο 4307/2014 που επανάφερε εν μέρει τις αποδοχές και τις συντάξεις τους στα παλαιά μισθολογικά επίπεδα, καθώς το παλαιότερο νομοθετικό καθεστώς έχει καταργηθεί από το νεότερο και για να ελεγχθεί (το νέο νομοθετικό καθεστώς) απαιτείται η κατάθεση νέων προσφυγών.

Υπενθυμίζεται, ότι η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με τις υπ' αριθμ.2192-2196/2014 αποφάσεις της έχει κρίνει αντισυνταγματικές και αντίθετες στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου τις αναδρομικές, από 1 Αυγούστου 2012, περικοπές των μισθών και των συντάξεων των στρατιωτικών όλων σωμάτων που υλοποιήθηκαν με το νόμο 4093/2012.

Στη συνέχεια, σε συμμόρφωση των αποφάσεων της Ολομέλειας του ΣτΕ, εκδόθηκε ο νεότερος νόμος 4307/2014, ο οποίος απεκατέστησε μερικά τα πράγματα.

Με άλλα λόγια, ο νόμος 4307/2014 κατάργησε τις αντισυνταγματικές διατάξεις του νόμου 4093/2012 και θέσπισε νέους βασικούς μισθούς, νέους συντελεστές και νέα επιδόματα για τους ενστόλους, σε τέτοιο, όμως, ύψος «ώστε να αναπληρωθούν κατά το ήμισυ οι οικονομικές απώλειες που είχαν επέλθει στις μισθολογικές αυτές παροχές με το νόμο 4093/2012».

Όμως, στο Ελεγκτικό Συνέδριο εκκρεμούσε προσφυγή συνταξιούχου πλωτάρχη του Λιμενικού Σώματος, ο οποίος στρεφόταν κατά του παλαιού νομοθετικού πλαισίου και ζητούσε συμπληρωματικά να κριθεί και το νεότερο αποκαταστατικό νομοθετικό πλαίσιο, που αναπροσάρμοσε μεν, αλλά όχι πλήρως (όπως έλεγε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας) τις αποδοχές και τις συντάξεις στο προ του Αυγούστου του 2012 ύψος.

Τελικά, η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου έκρινε ότι για να ελεγχθεί η συνταγματικότητα και η νομιμότητα του νόμου 4307/2014 που επαναφέρει εν μέρει τις αποδοχές και συντάξεις των ενστόλων στο προ του 2012 καθεστώς, απαιτείται να υπάρξει νέα προσφυγή στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Πηγή: ΑΠΕ

SHARE: