Στη Δικαιοσύνη μοναχός που θέλει να δικηγορεί

Διάσκεψη της διευρυμένης Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, που καλείται να αποφασίσει για τη συνταγματικότητα ή μη του νομοθετικού πλαισίου αναφορικά με τον διαγωνισμό των τηλεοπτικών αδειών, μετά τη διακοπή της πρώτης διάσκεψης, την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2016.
(EUROKINISSI/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ)
Διάσκεψη της διευρυμένης Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, που καλείται να αποφασίσει για τη συνταγματικότητα ή μη του νομοθετικού πλαισίου αναφορικά με τον διαγωνισμό των τηλεοπτικών αδειών, μετά τη διακοπή της πρώτης διάσκεψης, την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2016. (EUROKINISSI/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ) EUROKINISSI

Προσέφυγε στο ΣτΕ μετά την απόρριψη του ΔΣΑ να τον κάνει μέλος του

Στο συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγε μοναχός ο οποίος θέλησε παράλληλα να ασκήσει και το δικηγορικό επάγγελμα, ωστόσο ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας δεν αποφέχθηκε την αίτησή του. Μάλιστα, το ανώτατο δικαστήριο έστειλε προδικαστικό ερώτημα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το εάν οι μοναχοί της Εκκλησίας της Ελλάδος μπορεί να είναι ταυτόχρονα και δικηγόροι.

Ο μοναχός προσέφυγε στη Δικαιοσύνη μετά την απόρριψη του ΔΣΑ να τον εγγράψει στο   μητρώο του ως δικηγόρος, ο οποίος απέκτησε τη δικηγορική ιδιότητα στην Κύπρο. Η άρνηση του οργάνου ήλθες με βάση διάταξη του Κώδικα Δικηγόρων, που  προβλέπει ότι οι μοναχοί κωλύονται να αποκτήσουν τη δικηγορική ιδιότητα και είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα και τους κανόνες δικαίου υπέρτερης τυπικής ισχύος. Μεταξύ άλλων ο ΔΣΑ υποστηρίζει πως ο δικηγόρος πρέπει να απασχολείται πλήρως με την άσκηση του λειτουργήματός του, ο δε μοναχός δεν δύναται να το επιτύχει αυτό, λόγω των δεσμεύσεών του, ενώ δεν επιτρέπεται στο δικηγόρο να παρέχει τις υπηρεσίες του χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα, αντίθετα ο μοναχός δεν επιτρέπεται να ασκεί κατά σύστημα αμειβόμενη επαγγελματική δραστηριότητα.

Ωστόσο ο μοναχός ισχυρίζεται ότι η ιδιότητα του μοναχού δεν τον στερεί από την ανεξαρτησία την οποία θα έχει ως δικηγόρος, διότι στη δικαιοδοσία των εκκλησιαστικών αρχών υπάγεται όσον αφορά στην άσκηση των καθηκόντων του ως μοναχού, ενώ ως προς την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των οργάνων του  Δικηγορικού Συλλόγου. Παράλληλα, υποστηρίζει πως η συμμόρφωσή του προς το καθήκον εγκαταβίωσης στη Μονή της μετανοίας του θα ελέγχεται από τα εκκλησιαστικά όργανα, με αποτέλεσμα, το τελευταίο αυτό ζήτημα να μην αφορά τον   Δικηγορικό Σύλλογο.

SHARE: