Κομισιόν: Τέλος στην στρατηγική διαχωρισμού της Gazprom

Eργάτης σε σταθμό φυσικού αερίου, Ουκρανία
Eργάτης σε σταθμό φυσικού αερίου, Ουκρανία AP

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε σήμερα δεσμευτικές υποχρεώσεις στην ρωσική εταιρεία, οι πρακτικές της οποίας ερχόταν σε αντίθεση με την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία της ΕΕ

Δεσμευτικές υποχρεώσεις στη Gazprom επιβάλει σήμερα η Επιτροπή. Στόχος είναι να καταστεί δυνατή η ελεύθερη ροή φυσικού αερίου σε ανταγωνιστικές τιμές στις αγορές αερίου της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Οι νέες υποχρεώσεις της εταιρίας θα μειώσουν τις ανησυχίες της Επιτροπής σχετικά με τον ανταγωνισμό και καθιστούν δυνατή την ελεύθερη ροή φυσικού αερίου σε ανταγωνιστικές τιμές στις αγορές αερίου της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, προς όφελος των Eυρωπαίων καταναλωτών και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Η επίτροπος Ανταγωνισμού Μαγκρέιτε Βέστεϊγιερ δήλωσε τα εξής: "Όλες οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη οφείλουν να τηρούν τους ευρωπαϊκούς κανόνες για τον ανταγωνισμό, ανεξάρτητα από το πού βρίσκεται η έδρα τους. Η σημερινή απόφαση αίρει τα εμπόδια που έχει θέσει η Gazprom, τα οποία εμποδίζουν την ελεύθερη ροή φυσικού αερίου στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Εκτός αυτού όμως, η απόφασή μας περιλαμβάνει μια εξατομικευμένη δέσμη κανόνων για τη μελλοντική συμπεριφορά της Gazprom. Υποχρεώνει την Gazprom να λάβει θετικά μέτρα για την περαιτέρω ενοποίηση των αγορών φυσικού αερίου στην περιοχή και να συμβάλει στη δημιουργία μιας πραγματικής εσωτερικής αγοράς ενέργειας στην Ευρώπη.Και παρέχει στους πελάτες της Gazprom στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη ένα αποτελεσματικό εργαλείο προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι η τιμή που πληρώνουν είναι ανταγωνιστική.

Όπως διαβεβαιώνει η Κομισιόν, "η συγκεκριμένη υπόθεση δεν αφορά την εθνικότητα της εταιρείας — ο σκοπός είναι να επιτευχθεί το αποτέλεσμα που εξυπηρετεί καλύτερα τους ευρωπαίους καταναλωτές και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Και η υπόθεση δεν τελειώνει με τη σημερινή απόφαση — αντίθετα σήμερα αρχίζει η επιβολή των υποχρεώσεων της Gazprom."

H Gazprom αποτελεί τον δεσπόζοντα προμηθευτή φυσικού αερίου αρκετών χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Τον Απρίλιο του 2015, η Επιτροπή απέστειλε κοινοποίηση αιτιάσεων στην Gazprom. Σε αυτήν η Επιτροπή εξέθεσε την προκαταρκτική άποψη ότι η εταιρεία παραβίασε την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία της ΕΕ ακολουθώντας συνολική στρατηγική διαχωρισμού των αγορών φυσικού αερίου κατά μήκος των εθνικών συνόρων σε οκτώ κράτη μέλη (Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία και Σλοβακία). Η στρατηγική αυτή ενδέχεται να έδωσε στη Gazprom τη δυνατότητα να χρεώνει υψηλότερες τιμές φυσικού αερίου σε πέντε από τα εν λόγω κράτη μέλη (Βουλγαρία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία και Πολωνία).

Η σημερινή απόφαση της Επιτροπής θέτει τέλος σε αυτή τη συμπεριφορά της Gazprom.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Κομισιόν

ADVERTISING

SHARE: