Μειώνεται ο αριθμός των ευρωβουλευτών

Μειώνεται ο αριθμός των ευρωβουλευτών

Η ολομέλεια καταψήφισε την πρόταση της επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων του ΕΚ για την εκλογή ορισμένου αριθμού ευρωβουλευτών από μία πανευρωπαϊκή εκλογική περιφέρεια

Μείωση του αριθμού των ευρωβουλευτών από 751 σε 705 μετά το Brexit αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Οι 46 από τις 73 θέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου θα μπουν σε αποθεματικό για ενδεχόμενη μελλοντική τους χρήση από νέες χώρες που θα ενταχθούν στην ΕΕ. Οι υπόλοιπες 27 θα διανεμηθούν μεταξύ των 14 χωρών της ΕΕ που επί του παρόντος υπο-εκπροσωπούνται (η Ελλάδα και η Κύπρος δεν θα λάβουν επιπλέον έδρες).

Ο αριθμός των ευρωβουλευτών πρέπει να μειωθεί από 751 σε 705 όταν το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει από την ΕΕ.

Πέρα από τη μείωση των εκλεγμένων ευρωβουλευτών από 751 σε 705, η προτεινόμενη ανακατανομή των εδρών, η οποία εγκρίθηκε από το ΕΚ την Τετάρτη, θα θέσει 46 από τις 73 έδρες του Ηνωμένου Βασιλείου σε αποθεματικό.

Κάποιες ή όλες οι 46 έδρες του αποθεματικού θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον από νέες χώρες που θα ενταχθούν στην ΕΕ.

Μειώνεται ο αριθμός των ευρωβουλευτών

27 έδρες θα διανεμηθούν μεταξύ 14 κρατών μελών

Οι υπόλοιπες 27 έδρες (από τις 73 που κατέχει σήμερα το Ηνωμένο Βασίλειο) θα διανεμηθούν μεταξύ των 14 χωρών της ΕΕ που επί του παρόντος υπο-εκπροσωπούνται (η Ελλάδα και η Κύπρος δεν θα λάβουν επιπλέον έδρες).

Πίνακας με την προτεινόμενη διανομή των 27 εδρών

Οι ευρωβουλευτές υπογραμμίζουν ότι η κατανομή αυτή θα εφαρμοστεί μόνο εάν το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει από την ΕΕ. Σε διαφορετική περίπτωση θα συνεχίσουν να ισχύουν οι τρέχουσες ρυθμίσεις.

Η πρόταση για απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου εγκρίθηκε με 431 ψήφους υπέρ, 182 κατά και 61 αποχές.

Πανευρωπαϊκά ψηφοδέλτια

Η ολομέλεια καταψήφισε την πρόταση της επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων του ΕΚ για την εκλογή ορισμένου αριθμού ευρωβουλευτών από μία πανευρωπαϊκή εκλογική περιφέρεια (εφαρμογή πανευρωπαϊκών ψηφοδελτίων).

ADVERTISING

SHARE: