ΝΙΚΗ ΜΑΡΩΝΙΤΗ

Νίκη Μαρωνίτη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νεότερης Ιστορίας, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο