ΑΑΔΕ: Μειώθηκαν κατά 618,6 εκατ. ευρώ οι καθυστερούμενες επιστροφές φόρων το 2018

Το Υπουργείο Οικονομικών
Το Υπουργείο Οικονομικών EUROKINISSI

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης αρχής από το σύνολο των επιστροφών φόρου έφτασε στο τέλος του 2018 στα 5,3 δισ. ευρώ εκ μεταφοράς από το 2017 ήταν 1,4 δισ. ευρώ.

Την μείωση κατά 618 ,62 εκ ευρώ των καθυστερούμενων επιστροφών φόρου στο τέλος του 2018 σε σχέση με το 2017 καταγράφουν τα στοιχεία της ΑΑΔΕ το υπόλοιπο στα 781 εκ ευρώ το τέλος του προηγούμενου χρόνου από 1,4 δισ. ευρώ τον αμέσως προηγούμενο χρόνο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης αρχής από το σύνολο των επιστροφών φόρου έφτασε στο τέλος του 2018 στα 5,3 δισ. ευρώ εκ μεταφοράς από το 2017 ήταν 1,4 δισ. ευρώ.

Αντιστοίχως , το 2017 από τις συνολικές επιστροφές ύψους 6,05 δισ. ευρώ οι καθυστερούμενοι φόροι από το 2016 ήταν 2,49 δισ. ευρώ ενώ για το 2016 οι επιστροφές φόρων είχαν φτάσει με 4,29 δισ. ευρώ τα 3,74 δισ. ευρώ ήταν καθυστερούμενοι φόροι από το 2015.

Βεβαίως στην εξέλιξη αυτή βοήθησε και ο δανεισμός συνολικούς ύψους 7,2 δισ. ευρώ από το δάνειο του ESM για τακτοποίησης ληξιπρόθεσμων οφειλών μέρος του οποίου κατευθύνθηκε και για την επιστροφή καθυστερούμενων φόρων.

Στο τέλος του Δεκεμβρίου από τα συνολικά 781 εκ ευρώ των καθυστερούμενων φόρων 322,2 εκ ευρώ είναι σε καθυστέρηση λιγότερο από 90 ημέρες , 204 ,2 εκ ευρώ είναι οι αιτήσεις επιστροφών που βρίσκονται σε στάδιο ελέγχου πάνω από 90 ημέρες και 254,4 δισ. ευρώ είναι φόροι που καθυστερούν πάνω από 90 ημέρες και έχουν γίνει αποδεκτές από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.

Αντιστοίχως το 2017 το υπόλοιπο των καθυστερούμενων φόρων έφτανε τα τα 1,4 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα 791 εκ ευρώ βρίσκονταν σε στάδιο ελέγχουν πριν την αποδοχής τους από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.

SHARE: