Ενδείξεις για αύξηση κερδοφορίας, 'βλέπει' η Εθνική στα αποτελέσματα του 2015

Ενδείξεις για αύξηση κερδοφορίας, 'βλέπει' η Εθνική στα αποτελέσματα του 2015

Βελτίωση δεικτών για επισφαλή δάνεια, αλλά και για έσοδα από τόκους, εμφανίζει παρά τις ζημιές το 2015 η Εθνική. Αυξημένα τα οργανικά κέρδη το Δ τρίμηνο του έτους. Σχέδιο για εθελούσια έξοδο. Λ. Φραγκαιδάκης: Αποφασισμένοι να υλοποιήσουμε το σχέδιο αναδιάρθρωσης

Τις σημαντικότερες εξελίξεις της χρονιάς στην ελληνική οικονομία  αντανακλούν τα ετήσια αποτελέσματα της Εθνικής Τράπεζας για το 2015, τα οποία αν και παρουσίασαν ζημιές στο σύνολο της περσινής χρονιάς, ανέκαμψαν στο τέταρτο τρίμηνο του έτους, με άνοδο της οργανικής κερδοφορίας. Σύμφωνα με όσα δήλωσε με αφορμή τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, κ. Λεωνίδας Φραγκιαδάκης,  τρία γεγονότα-ορόσημο χαρακτήρισαν την πορεία του Ομίλου για το 2015 ήταν: τα αποτελέσματα της Συνολικής Αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), η επακόλουθη επιτυχημένη αύξηση κεφαλαίου, και η συμφωνηθείσα πώληση της Finansbank στην Εθνική Τράπεζα του Κατάρ (Qatar National Bank).

Συνολικά  το 2015 η Εθνική τράπεζα σημείωσε ζημίες ύψους 857 εκατ.ευρώ, αρνητικά επηρεαζόμενη από υψηλές προβλέψεις για επισφαλή δάνεια ύψους 671 εκατ.ευρώ  και λοιπές απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων ύψους 242 εκατ.ευρώ. Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν επιπρόσθετα από μη επαναλαμβανόμενα έξοδα ύψους 135 εκατ.ευρώ , τα οποία αντανακλούν κυρίως την πρόβλεψη για εθελούσια έξοδο (118 εκατ.ευρώ).κατέγραψαν αύξηση οργανικής κερδοφορίας (πριν από προβλέψεις) στα 153 εκατ ευρώ. Σημαντική εξέλιξη, η οργανική προ προβλέψεων κερδοφορία το τέταρτο τρίμηνο του 2015, όπου καταγράφηκε αύξηση κατά 10,1% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο των κερδών στα 153 εκατ ευρώ, μετά τη μείωση κατά 10,4% σε τριμηνιαία βάση στο Γ’ τρίμηνο, αντανακλώντας σύμφωνα με τη διοίκηση πρώιμες ενδείξεις βελτίωσης στα καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες.

Ταυτόχρονα:

* Τα καθαρά έσοδα από τόκους στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε €392 εκατ. στο Δ’ τρίμηνο από €389 εκατ. στο Γ’ τρίμηνο, λόγω του μειωμένου κόστους και της βελτίωσης στη σύνθεση των καταθέσεων, καθώς και της χαμηλότερης έκθεσης στον μηχανισμό ELA. Η θετική επίδραση από τη μικρότερη εξάρτηση από τον ELA θα διαφανεί πλήρως από το Α' τρίμηνο του 2016 και εφεξής.

* Τα εγχώρια λειτουργικά έξοδα για το 2015 ανήλθαν σε €1.030 εκατ. (-2,1% σε σχέση με το 2014). Στην Ελλάδα, οι δαπάνες προσωπικού μειώθηκαν κατά 0,7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και συνολικά κατά 43% από το 2009.

* Να σημειωθεί ότι το τελικό αποτέλεσμα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες κατά το Δ' τρίμηνο του 2015 επηρεάστηκε αρνητικά από έκτακτες ζημίες απομείωσης και λοιπά έξοδα, τα οποία ενσωματώνουν, μεταξύ άλλων, την απομείωση από την πώληση τ

Να σημειωθεί ότι το τελικό αποτέλεσμα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες κατά το Δ' τρίμηνο του 2015 επηρεάστηκε αρνητικά από έκτακτες ζημίες απομείωσης και λοιπά έξοδα, τα οποία ενσωματώνουν, μεταξύ άλλων, την απομείωση από την πώληση της NBGI PE (€106 εκατ.) και την πρόβλεψη για εθελούσια έξοδο (€118 εκατ.).

Οι προβλέψεις για το 2015 στην Ελλάδα, ύψους €3,5 δισ., αντικατοπτρίζουν πλήρως, σύμφωνα με τη διοίκηση, τα αποτελέσματα του ελέγχου ποιότητας στοιχείων του ενεργητικού (AQR - €2,3 δισ.) και οδηγούν το ποσοστό κάλυψης καθυστερήσεων άνω των 90 ημερών σε 76,8% (74,6% σε επίπεδο Ομίλου), στα υψηλότερα επίπεδα του κλάδου. Στο μεταξύ, η Τράπεζα έχει τη δυνατότητα άντλησης επιπλέον ρευστότητας ύψους έως και €7,7 δισ.  Η ρευστότητά της θα ενισχυθεί περαιτέρω κατά €3,5 δισ. από την πώληση της Finansbank, που αναμένεται να ολοκληρωθεί στο Β' τρίμηνο του 2016.

Σημειώνεται επίσης ότι παρατηρήθηκαν εισροές καταθέσεων στην Ελλάδα ύψους €0,80 δισ. στο Δ' τρίμηνο, εν μέρει λόγω εποχικότητας.

Οπως διευκρινίζει ο κ. Λ. Φραγκιαδάκης, "παρά τις πιέσεις που ασκήθηκαν στη ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος, η Εθνική διατήρησε τον δείκτη δανείων προς καταθέσεις σε ποσοστό 91% σε επίπεδο Ομίλου και σε 90% στην Ελλάδα, ενώ η χρηματοδότησή της από το Ευρωσύστημα περιορίστηκε σε ποσοστό 17% επί του ενεργητικού της.

Η εξασφάλιση της πώλησης της Finansbank τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με τη δέσμευση της Εθνική  προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού, αποδεικνύει την αποφασιστικότητα της Τράπεζας να υλοποιήσει το σχέδιο αναδιάρθρωσής της. Με επαρκείς προβλέψεις, ισχυρή την κεφαλαιακή βάση και πλεονεκτική θέση από πλευράς ρευστότητας, η Τράπεζα αναμένεται να πραγματοποιήσει το στρατηγικό της σχέδιο για το 2016, οδηγώντας την ελληνική οικονομία στην προσπάθειά της να πετύχει έξοδο από την ύφεση, και εστιάζοντας στη βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου και στη δημιουργία θετικών οργανικών αποτελεσμάτων".

SHARE: