Φύγε εσύ, έλα εσύ στη ζούγκλα της αγοράς εργασίας

Daily life, Athens on November 25 2015 /  ,   25  2015.
Daily life, Athens on November 25 2015 / , 25 2015. ALEXANDROS MICHAILIDIS / SOOC

Η αγορά εργασίας μοιάζει με περιστρεφόμενη πόρτα από την οποία μπαινοβγαίνουν καθημερινά δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι. Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Χιλιάδες απολύσεις διαδέχονται με εντυπωσιακή ταχύτητα τις χιλιάδες προσλήψεις, κατά κανόνα σε θέσεις φθηνής εργασίας.

Οι αριθμοί είναι αποκαλυπτικοί. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας στο πρώτο εξάμηνο του έτους οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 1.197.696 θέσεις εργασίας και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 941.793. Από το σύνολο των αποχωρήσεων οι 491.785 ήταν αποτέλεσμα καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οι 450.008 οικειοθελείς αποχωρήσεις.

Η μεγάλη ρευστότητα που κυριαρχεί στην αγορά εργασίας τα τελευταία επτά χρόνια εξαιτίας της οικονομικής ύφεσης και της απορρύθμισης των εργασιακών σχέσεων, αποτυπώνεται με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο στο ισοζύγιο των ροών απασχόλησης, δηλαδή στη σχέση μεταξύ των νέων προσλήψεων και των απολύσεων ή των λήξεων των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου. Ένα πρόσθετο στοιχείο που ενισχύει τα χαρακτηριστικά της ρευστότητας και της εντυπωσιακής κινητικότητας που κυριαρχούν σήμερα στην αγορά εργασίας είναι η ύπαρξη ενός σημαντικού αριθμού εργαζομένων οι οποίοι αν και έχουν απασχόληση, αναζητούν παράλληλα μια άλλη εργασία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας 117.200 εργαζόμενοι είτε αναζητούν δεύτερη συμπληρωματική απασχόληση, είτε αναζητούν μία καλύτερη δουλειά από αυτή που έχουν σήμερα. Σύμφωνα με την μεθοδολογία της ΕΛΣΤΑΤ αυτή η κατηγορία των εργαζομένων αναζητά μια άλλη εργασία για επτά διαφορετικούς λόγους, οι σημαντικότεροι εκ των οποίων είναι η αναζήτηση μιας εργασίας με περισσότερες ώρες δουλειάς και η αναζήτηση μιας απασχόλησης με καλύτερες συνθήκες εργασίας. Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ κανείς από όσους αναζητούν άλλη απασχόληση δεν προβάλλει ως αιτία «την αναζήτηση μιας εργασίας με λιγότερες ώρες από την τωρινή». Μάλιστα αυτό το στοιχείο είναι κοινό σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες, καθώς δεν υπάρχει ούτε μια καταγραφή εργαζόμενου που να δηλώνει ότι αναζητά απασχόληση με λιγότερες ώρες δουλειάς από αυτή που έχει σήμερα. Οι βασικοί λόγοι αναζήτησης άλλης απασχόλησης είναι οι εξής:

1. Σχεδόν ένας στους τέσσερις (24,48%), δηλαδή 28.700 άτομα αναζητούν άλλη εργασία επειδή θέλουν να εργαστούν περισσότερες ώρες από αυτές που εργάζονται σήμερα. Ουσιαστικά, η αναζήτηση εργασίας με περισσότερες ώρες απασχόλησης υποδηλώνει την ανάγκη αναζήτησης και ενός καλύτερου μισθού. Επισημαίνεται ότι η μέση αμοιβή για μερική απασχόληση βρίσκεται σε επίπεδα μικρότερα και από το επίδομα εργασίας των 360 ευρώ. Από τα στοιχεία του ΕΦΚΑ προκύπτει ότι είναι κατά μέσο όρο μικτές αποδοχές μικρότερες των 390 ευρώ το μήνα.

2. 26.000 άτομα αναζητούν άλλη εναλλακτική λύση απασχόλησης επειδή επιθυμούν καλύτερες συνθήκες εργασίας.

3. 18.300 άτομα επιθυμούν  μια δεύτερη απασχόληση, ως πρόσθετη εργασία.

4. 11.200 αναζητούν άλλη απασχόληση επειδή φοβούνται ότι θα χάσουν αυτή που έχουν.

5. 10.100 εργαζόμενοι θεωρούν ότι η σημερινή απασχόληση δεν είναι ανάλογη των προσόντων και των δεξιοτήτων που έχουν.

6. Ένας μικρός αριθμός 5.600 εργαζομένων θεωρούν ότι η εργασία που έχουν είναι μεταβατική,

7. Τέλος καταγράφηκε ένας σημαντικός αριθμός 17.200 εργαζομένων οι οποίοι δεν δήλωσαν τους λόγους για τους οποίους αναζητούν άλλη εργασία.

SHARE: