Πώς θα αξιολογηθούν οι διευθυντές του Δημοσίου

Δημόσιος Τομέας,στιγμιότυπο από Εφορία,Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2011 (EUROKINISSI/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ)
Δημόσιος Τομέας,στιγμιότυπο από Εφορία,Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2011 (EUROKINISSI/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ) EUROKINISSI

Ποια θα είναι τα βήματα που θα ακολουθούνται για την επιλογή των διευθυντών του Δημοσίου

Με στόχο μέσα στους επόμενους 20 μήνες να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για την ανάδειξη 81 γενικών διευθυντών, 383 διευθυντών και 1.384 τμηματαρχών, ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης φέρνει τα επόμενα 24ωρα στη Βουλή το σχέδιο νόμου για την επιλογή προϊσταμένων στο Δημόσιο.

Με την ψήφιση του νομοσχεδίου και βάσει του χρονοδιαγράμματος που έχει θέσει το υπουργείο:

* Μέχρι το τέλος Ιανουαρίου του 2015 θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής γενικών διευθυντών

* Μέχρι τον Αύγουστο του 2015 θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής διευθυντών

* Μέχρι τον Φεβρουάριο του 2016 θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής των τμηματαρχών

Βασικό στοιχείο του νέου τρόπου επιλογής προϊσταμένων θα είναι η εισαγωγή της συνέντευξης. Παράλληλα, ρόλο κλειδί θα έχει το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού. Η Ανεξάρτητη Αρχή θα έχει εμπλοκή σε όλα τα στάδια της διαδικασίας την ώρα που:

* Οι γραπτές εξετάσεις θα έχουν άρωμα Πανελλαδικών, καθώς θα διενεργούνται με τις ίδιες δικλείδες διαφάνειας

* Τα βήματα μέχρι την τελική επιλογή (προφίλ θέσης, κριτήρια αξιολόγησης, αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων και συνέντευξης) θα αναρτώνται σε πραγματικό χρόνο στο διαδίκτυο

Η δομημένη συνέντευξη θα διενεργείται από το αρμόδιο Συμβούλιο Συνέντευξης Προϊσταμένων. Στη διάρκεια της συγκεκριμένης φάσης θα λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου, όπως αποτυπώνονται στο βιογραφικό του σημείωμα.

Σε αυτά θα περιλαμβάνονται:

* Τίτλοι σπουδών ή άλλα τυπικά προσόντα

* Προϋπηρεσία, υπηρεσιακές μεταβολές, άσκηση καθηκόντων σε θέση ευθύνης, συνολικός χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας

* Βαθμολογία των εκθέσεων αξιολόγησης

* Ηθικές αμοιβές

* Πιστοποιημένη επιμόρφωση

* Συγγραφικό έργο, που σχετίζεται με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης ή της δημόσιας διοίκησης γενικότερα

* Εισηγήσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια, ημερίδες, διδακτική εμπειρία

* Αριθμός αναρρωτικών αδειών ανά έτος υπηρεσίας και πειθαρχικές ποινές. Όταν ο υποψήφιος, για να καταλάβει θέση ευθύνης στον δημόσιο τομέα, θα κάθεται απέναντι από την επιτροπή, θα καλείται να τοποθετηθεί σε 3 θεματικές ενότητες:

- την ποιότητα της υπηρεσιακής δραστηριότητας

- τη γνώση του αντικειμένου  του φορέα, της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης γενικότερα

- τις διοικητικές ικανότητές του να προγραμματίζει, να συντονίζει, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να λαμβάνει αποτελεσματικές αποφάσεις και να διαχειρίζεται κρίσεις. Βαρύνοντα ρόλο θα παίζουν οι ικανότητες που σχετίζονται με τον στρατηγικό τρόπο σκέψης, με τη διαχείριση ανθρώπων και πόρων, με τα αποτελέσματα και με τη διαχείριση αλλαγών.

Για την εφαρμογή του νόμου θα δημιουργηθούν δύο είδη συμβουλίων:

* Το ένα θα είναι το πενταμελές Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων, το οποίο θα είναι αρμόδιο για την επιλογή των προϊσταμένων. Μέλη θα είναι δύο άτομα από το ΑΣΕΠ, ο γενικό διευθυντής Ανθρωπίνου Δυναμικού κάθε υπουργείου, ένας εμπειρογνώμονας από τον ιδιωτικό τομέα και ένας γενικός διευθυντής άλλου υπουργείου.

* Το δεύτερο θα είναι το Συμβούλιο Συνέντευξης Προϊσταμένων. Θα αποτελείται από τρία μέλη: ένα μέλος του ΑΣΕΠ, τον γενικό διευθυντή του ανθρωπίνου δυναμικού κάθε υπουργείου και έναν εμπειρογνώμονα από τον ιδιωτικό τομέα.

Με την ολοκλήρωση όλων των βημάτων, η τελική βαθμολογία των υποψηφίων για επιλογή ανά επίπεδο θέσης θα έχει ως εξής:

* Για τους προϊσταμένους γενικής διεύθυνσης θα λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα της βαθμολογίας που έλαβαν από τη γραπτή εξέταση και τη συνέντευξη, υπολογιζόμενο επί ποσοστού 30% της βαθμολογίας που έλαβαν κατά τη γραπτή εξέταση και 70% από τη συνέντευξη.

* Για τους προϊσταμένους διεύθυνσης θα λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα της βαθμολογίας που έλαβαν από τη γραπτή εξέταση και τη συνέντευξη, υπολογιζόμενο επί ποσοστού 40% της βαθμολογίας που έλαβαν κατά τη γραπτή εξέταση και 60% από τη συνέντευξη.

* Για τους προϊσταμένους τμήματος θα λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα της βαθμολογίας που έλαβαν από τη γραπτή εξέταση και τη συνέντευξη, υπολογιζόμενο επί ποσοστού 50% της βαθμολογίας που έλαβαν κατά τη γραπτή εξέταση και 50% από τη συνέντευξη.

Πηγή: Ελεύθερος Τύπος

SHARE:

24Media Network