Συνταξιούχους πέντε ταχυτήτων φέρνει το νέο Ασφαλιστικό

Φωτογραφία αρχείου
Φωτογραφία αρχείου EUROKINISSI

Αναλυτικά όσα προβλέπει για την κάθε μία κατηγορία συνταξιούχων το ασφαλιστικό νομοσχέδιο

Του Δημήτρη Κατσαγάνη

Όχι μία, όχι δύο αλλά πέντε, τουλάχιστον,  κατηγορίες συνταξιούχων δημιουργεί το ασφαλιστικό νομοσχέδιο που έχει πάρει το δρόμο της συζήτησης στη Ολομέλεια της Βουλής μετά το Πάσχα.

Οι κατηγορίες αυτές είναι:

-  Οι ασφαλισμένοι που έχουν βγει στη σύνταξη μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014. Οι κύριες  συντάξεις τους θα μείνουν ως επί τω πλείστον  στο αλώβητο μέχρι την 1.1.2019.

-  Οι ασφαλισμένοι που θα βγουν στη σύνταξη μετά την έναρξη ισχύος του επικείμενου ασφαλιστικού νόμου. Θα ισχύσουν γι΄ αυτούς άμεσα τα νέα χαμηλότερα  ποσοστά αναπλήρωσης για τις κύριες συντάξεις.

- Οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου που θα βγουν στη σύνταξη μετά την έναρξη ισχύος του επικείμενου νόμου και συγκεκριμένα φέτος, το 2017 και το 2018. Προβλέπεται σταδιακή κάλυψη της "προσωπικής διαφοράς" στις κύριες συντάξεις τους.

-  Οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου  που έχουν βγει στη σύνταξη μετά 1.1.2015  αλλά πριν την έναρξη ισχύος του επικείμενου ασφαλιστικού νόμου. Θα ισχύσουν γι΄ αυτούς τα  παλιά ποσοστά αναπλήρωσης (δηλαδή εκείνα που θα ισχύουν μέχρι την έναρξη ισχύος του επικείμενου νόμου).

-    Οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ (αγρότες, κτηνοτρόφοι) . Θα ισχύσουν για αυτούς ειδικά ποσοστά αναπλήρωσης μέχρι το 2031.

Η "ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ" ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Πιο αναλυτικά για την κάθε μία κατηγορία συνταξιούχων το ασφαλιστικό νομοσχέδιο προβλέπει τα ακόλουθα.

1.    Συνταξιούχοι έως 31.12.2014

Υπάρχει προστασία καταβαλλόμενων συντάξεων μέχρι 31.12.2018 και αναπροσαρμογή από 1.1.2019.

Για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους των καταβαλλόμενων, έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου αυτού, συντάξεων, για τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών λαμβάνεται υπόψη ο συντάξιμος μισθός επί του οποίου κανονίστηκε η ήδη χορηγηθείσα σύνταξη, όπως αυτός είχε διαμορφωθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, με βάση τους κανόνες αναπροσαρμογής των συντάξιμων αποδοχών του Δημοσίου τομέα, που ίσχυαν κατά τη δημοσίευση του παρόντος.

Μέχρι την 31.12.2018, οι συντάξεις συνεχίζουν να καταβάλλονται στο ύψος που είχαν διαμορφωθεί κατά την 31.12.2014

- Από την 1.1.2019, εφόσον το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων αυτών είναι μεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει από τον υπολογισμό τους, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, συμψηφιζόμενο κατ’ έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή του, με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων

- Από την 1.1.2019, επίσης, εάν το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων είναι μικρότερο από αυτό που προκύπτει από τον υπολογισμό τους , τότε αυτό προσαυξάνεται κατά το ένα πέμπτο της διαφοράς σταδιακά και ισόποσα εντός πέντε ετών (σ.σ. 2019 -2023) από την ολοκλήρωση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής.

2.    Συνταξιούχοι μετά την έναρξη ισχύος του επικείμενου ασφαλιστικού νόμου

Για όσους ασφαλισμένους καταθέσουν αίτηση συνταξιοδότησης μετά την έναρξη ισχύος του επικείμενου ασφαλιστικού νόμου, προβλέπονται  άμεσα νέα ποσοστά αναπλήρωσης που ξεκινούν από το 0,77% για 15 χρόνια ασφάλισης και φτάνουν το 2% για πάνω από 39 χρόνια ασφάλισης.

Η σύνταξη υπολογίζεται με βάση τις μέσες μηνιαίες αποδοχές ολόκληρου του ασφαλιστικού βίου του ασφαλισμένου.

3.    Συνταξιούχοι του Δημοσίου μετά την έναρξη ισχύος  του επικείμενου νόμου

Εξαίρεση στην άμεση και πλήρη  ισχύ των νέων ποσοστών αναπλήρωσης δίδεται στους ασφαλισμένους του Δημοσίου για τους οποίους ισχύει πως αν το ακαθάριστο ποσό της σύνταξης τους υπολείπεται πάνω από  το 20% του ποσού της σύνταξης που θα έπαιρναν με βάσεις τις συνταξιοδοτικές διατάξεις του Δημοσίου που ίσχυαν μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2014, το 50% της διαφοράς αυτής καταβάλλεται στο δικαιούχο ως προσωπική διαφορά. Για όσους αποχωρήσουν εντός του έτους 2017 η εν λόγω προσωπική διαφορά ανέρχεται στο 1/3 της διαφοράς . Για όσους αποχωρήσουν το 2018,  καταβάλλεται η διαφορά στο 1/4 της.

4.     Όσοι δημόσιοι υπάλληλοι  βγήκαν στη σύνταξη μεταξύ 1.1.2015 –έναρξης ισχύος του νέου Ασφαλιστικού

Για τους ασφαλισμένους  του Δημοσίου που αποχωρούν από τη δουλειά τους, υποβάλλοντας ταυτόχρονα αίτηση συνταξιοδότησης μέχρι της ημερομηνία  έναρξης ισχύος του υπό ψήφιση νόμου, οι συντάξιμες αποδοχές υπολογίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας που ίσχυε μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2014, με εξαίρεση όσους δεν πληρούν, κατά την ίδια ημερομηνία, τις προϋποθέσεις καταβολής της σύνταξης τους. Οι ασφαλισμένοι αυτοί θα υπαχθούν στις διατάξεις και –άρα στα ποσοστά αναπλήρωσης- του υπό ψήφιση νόμου.

5. Συνταξιούχοι ΟΓΑ

Για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης που θα κατατεθούν από την έναρξη ισχύος του παρόντος έως 31.12.2030 ισχύουν τα εξής:

- Για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης που θα κατατεθούν από 1.1.2017 έως 31.12.2017 το ποσό της σύνταξης αποτελείται από το άθροισμα δύο επιμέρους ποσών: κατά ποσοστό 93,80% από το ποσό που προκύπτει με βάση τις γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις του ΟΓΑ όπως αυτές ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόμου, και κατά ποσοστό 6,20% από το άθροισμα της εθνικής και της ανταποδοτικής σύνταξης.

- Για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης που θα κατατεθούν από 1.1.2018 έως 31.12.2030 το ποσό της εθνικής και της ανταποδοτικής σύνταξης διαμορφώνεται σταδιακά κατ’ έτος σε ποσοστό 12,90%, 19,60%, 26,30%, 33%, 39,70%, 46,40%, 53,10%, 59,80%, 66,50%, 73,20%, 79,90, 86,60%, 93,30% αντίστοιχα.

Το ποσό που προκύπτει διαμορφώνεται σταδιακά κατ’ έτος σε ποσοστό 87,10%, 80,40%, 73,70%, 67,00%, 60,30%, 53,60%, 46,90% 40,20% 33,50%, 26,80%, 20,10%, 13,40% και 6,70% αντίστοιχα.

-Όσοι συνταξιοδοτούνται από 1.1.2031 και στο εξής λαμβάνουν ολόκληρο το ποσό της εθνικής και της ανταποδοτικής σύνταξης.

ΠΗΓΗ: capital.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Συντάξεις
SHARE:

24Media Network