"Ελβετικές" καταθέσεις για φορολόγηση

NYT2009030318474763C
NYT2009030318474763C THIS PHOTOGRAPH IS PROTECTED BY UNITED STATES COPYRIGHT LAW AND MAY NOT BE REPRODUCED, DISTRIBUTED, TRANSMITTED, DISPLAYED, PUBLISHED OR BROADCAST WITHOUT THE PRIOR WRITTEN PERMISSION OF THE COPYRIGHT OWNER. LICENSING REQUESTS SHOULD BE SENT TO PHOTOSALES@NYTIMES.COM.

"Έπεσαν" οι υπογραφές Ελβετίας-Ελλάδας για να φορολογούνται οι καταθέσεις. Δείτε τι φέρνει η σύναψη του πρωτοκόλλου ανάμεσα στις δύο χώρες

Μετά τη σύναψη πρωτοκόλλου ανάμεσα σε Ελλάδα και Ελβετία ανοίγει ο δρόμος για την παροχή πληροφοριών στις φορολογικές αρχές της Ελλάδας αναφορικά με την ταυτότητα των καταθετών στην Ελβετία.

Η συμφωνία κατατέθηκε στη Βουλή και αυτό αποτελεί ουσιαστικά το πρώτο βήμα για τη φορολόγηση των ελληνικών καταθέσεων στις ελβετικές τράπεζες.

Βάσει του πρωτοκόλλου μειώνεται από 10% σε 7% το ανώτατο ποσοστό του φόρου που μπορεί να επιβάλλει η Ελλάδα επί των τόκων που καταβάλλονται σε Έλληνες καταθέτες της Ελβετίας.

Ανάβει έτσι το πράσινο φως για την παροχή πληροφοριών στις φορολογικές αρχές της Ελλάδας, αναφορικά με την ταυτότητα των καταθετών.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ελβετία μπορεί να δώσει ονόματα και διευθύνσεις των Ελλήνων που διατηρούν καταθέσεις στο έδαφός της, καθώς επίσης και στοιχεία που διευκολύνουν την ταυτοποίησή τους, όπως για παράδειγμα ημερομηνία γέννησης, οικογενειακή κατάσταση και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου.

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο μπορεί να φορολογείται και στην Ελλάδα το όφελος από την πώληση μετοχών ή άλλων δικαιωμάτων συμμετοχής των οποίων άνω του 50% της αξίας τους προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από ακίνητα.

Επίσης, τα μερίσματα που καταβάλλονται από εταιρεία με έδρα στην Ελλάδα σε κάτοικο της Ελβετίας, μπορούν να φορολογούνται και στη χώρα μας, με συντελεστές από 5% έως 15% .

Στην περίπτωση, τέλος, εκποίησης πλοίων με ελληνική σημαία ή σημαία τρίτων Κρατών ή αεροσκαφών που ανήκουν σε ελληνικές αεροπορικές ή ναυτιλιακές επιχειρήσεις, το αποκλειστικό δικαίωμα φορολόγησης ανήκει στην Ελλάδα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Στη δημοσιότητα διασταυρωμένα στοιχεία καταθετών

Τα στοιχεία που δεν υπάρχουν και η αδράνεια της Ελλάδας

Συμφωνία για τις "μυστικές" καταθέσεις

SHARE:

24Media Network