Γεύμα Εργασίας προς τη διοίκηση του ΤΧΣ από την Ελληνική Ενωση Τραπεζών

Φωτογραφία αρχείου
Φωτογραφία αρχείου MENELAOS MYRILLAS / SOOC

Στο γεύμα συμμετείχαν τα Μέλη του ΔΣ της ΕΕΤ, και οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι των ελληνικών Τραπεζών, οι Πρόεδροι των Επιτροπών της και Μέλη της Γενικής Γραμματείας

Γεύμα Εργασίας στη Διοίκηση και στα Στελέχη του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, και συγκεκριμένα στον Πρόεδρο, κ. Γ. Μιχελή, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. M. Czurda, και το Μέλος της Τριμελούς Εκτελεστικής Επιτροπής, κ. Ηλ. Ξηρουχάκη παρέθεσε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

Στο γεύμα συμμετείχαν τα Μέλη του ΔΣ της ΕΕΤ, και οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι των ελληνικών Τραπεζών, οι Πρόεδροι των Επιτροπών της, και Μέλη της Γενικής Γραμματείας.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στη σημαντική πρόοδο που έχει συντελεστεί από τις συστημικές τράπεζες, ιδιαίτερα το τελευταίο χρονικό διάστημα, αναφορικά με τη βελτίωση των βασικών χρηματοοικονομικών δεικτών και την αντιμετώπιση των σημαντικών προκλήσεων που προκύπτουν από τον εξαιρετικά μεγάλο όγκο των μη εξυπηρετούμενων δανείων, αλλά και τις σημαντικές αλλαγές που προκύπτουν παγκοσμίως στο ρυθμιστικό πλαίσιο, την τεχνολογία και τον ανταγωνισμό.

Στο τέλος της συνάντησης, ο Πρόεδρος της ΕΕΤ, κ. Ν. Καραμούζης, καθώς επίσης ο Πρόεδρος του ΤΧΣ, κ. Γ. Μιχελής, και ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. M. Czurda, δήλωσαν ότι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και οι Τράπεζες θα συνεχίσουν το γόνιμο διάλογο και την αμοιβαία ενημέρωση, ώστε να συμβάλλουν σε πνεύμα συνεργασίας και κατανόησης, στην επιτάχυνση της πλήρους επιστροφής των τραπεζών στην κανονικότητα, τις αγορές, και την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας.

ADVERTISING

SHARE: