Νέα μείωση 3,2 δισ. ευρώ στον ELA τον Μάρτιο

Νέα μείωση 3,2 δισ. ευρώ στον ELA τον Μάρτιο

Η νέα μείωση αντανακλά τη βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών

Στα 16,6 δισ. ευρώ υποχώρησε ο συνολικός δανεισμός των τραπεζών από τον ELA το Μάρτιο, αντανακλώντας νέα μείωση κατά 3,2 δισ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, στις 8 Μαρτίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ δεν διατύπωσε αντίρρηση στον καθορισμό του ανώτατου ορίου παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες στο ποσό των 16,6 δισεκ. ευρώ έως και την Τετάρτη 11 Απριλίου 2018, κατόπιν αιτήματος της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η μείωση του ανώτατου ορίου κατά 3,2 δισεκ. ευρώ αντανακλά τη βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, λαμβανομένων υπόψη των ροών που προέρχονται από καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα και από την πρόσβαση των τραπεζών στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

ADVERTISING

SHARE: