Νέα πάγια ρύθμιση: Όλες οι οφειλές εντός των 12 ή 24 δόσεων

Εκατοντάδες ήταν και την Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου 2012 οι Τρικαλινοί που έσπευσαν στην Δ.Ο.Υ. Τρικάλων για να προλάβουν με την λήξη της 48ωρης προθεσμίας, να ενταχθούν σε ρύθμιση χρεών. (EUROKINISSI/ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ)
Εκατοντάδες ήταν και την Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου 2012 οι Τρικαλινοί που έσπευσαν στην Δ.Ο.Υ. Τρικάλων για να προλάβουν με την λήξη της 48ωρης προθεσμίας, να ενταχθούν σε ρύθμιση χρεών. (EUROKINISSI/ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ) EUROKINISSI

Υποχρεωτική για το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών και προαιρετική για το σύνολο των μη ληξιπρόθεσμων θα είναι η νέα πάγια ρύθμιση των 12 ή 24 δόσεων που μπορεί να γίνει με αίτηση μέσω του διαδικτύου

Σε νέα διευκρινιστική εγκύκλιο της ΑΑΔΕ σχετικά με την νέα πάγια ρύθμιση με το άρθρο 114 του ν. 4514/2018 που "δίνει την δυνατότητα να ρυθμιστούν με ηλεκτρονική αίτηση ακόμη και οφειλές που δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες" τονίζεται.

1. Στη ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων (κατά Κ.Ε.Δ.Ε. και Κ.Φ.Δ.) δηλαδή τόσο οι φόροι όσο και τα πρόστιμα και οι προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμών οφειλών , έως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, οφειλών που δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο (αναστολή πληρωμής ή διευκόλυνση ή άλλη νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών). Στις οφειλές αυτές συγκαταλέγονται και τυχόν οφειλές υπέρ τρίτων (Ν.Π.Δ.Δ. κλπ.), εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά.

2. Στη ρύθμιση δύνανται να υπαχθούν, εφόσον αιτηθεί ο οφειλέτης:

α) οι βεβαιωμένες, έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, οφειλές που τελούν σε διοικητική ή δικαστική αναστολή και

β) οι βεβαιωμένες μη ληξιπρόθεσμες, έως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, οφειλές ή δόσεις οφειλών σύμφωνα με τη νέα τροποποίηση.

3. Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες των μία βεβαιωμένες μη ληξιπρόθεσμες οφειλές, ο αιτών δύναται να επιλέξει, κατά την ημερομηνία της αίτησης, την υπαγωγή στη ρύθμιση μιας ή περισσοτέρων εξ' αυτών ή δόσεων αυτών.

4. Η δυνατότητα ρύθμισης λόγω οικονομικής αδυναμίας τακτικής οφειλής ( φόρου εισοδήματος ΦΠΑ ΕΝΦΙΑ) είναι μέχρι και 12 δόσεις . Για έκτακτές υποχρεώσεις ( πρόστιμα προσαυξήσεις φορολογικής διοίκησης ) ο φορολογούμενος μπορεί να ρυθμίσει την οφειλή μέχρι και σε 24 μηνιαίες δόσεις .

Υπενθυμίζεται ότι υπαγωγή στην ρύθμιση προϋποθέτει συνέπεια αφού αν χαθεί μια από τις δόσεις , μπαίνει αυτομάτως προσαύξηση 15% επί της δόσης . Για να συνεχίσει κανείς την ρύθμιση θα πρέπει ο φορολογούμενος να πληρώσει τον επόμενο μήνα την δόση που καθυστέρησε με την προσαύξηση και την τρέχουσα δόση .Αν χαθεί και δεύτερη δόση μέσα στους 12 μήνες τότε ο φορολογούμενος τυπικά χάνει την ρύθμιση . Μπορεί όμως αν θέλει να επανενταχθεί αλλά το σύνολο της οφειλής που ρυθμίζεται προσαυξάνεται κατά 5,86% μαζί βέβαια με τον τόκο του 5% που επιβάλλει από μιας αρχής η ρύθμιση για το σύνολο του ποσού. Όπως και όλες οι προγονοί της η ρύθμιση ενεργοποιείται με την πληρωμή της πρώτης δόσης.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση μπορεί να αποτελέσει το τελευταίο καταφύγιο για όσους χάσουν την ρύθμιση την ρύθμιση των 100 δόσεων ή απλώς έχουν την ανάγκη έκδοσης φορολογικής ενημερότητας.

ADVERTISING

SHARE: