Πλειοψηφία ξανά του Δημοσίου σε ΕΥΔΑΠ - ΕΥΑΘ

Πλειοψηφία ξανά του Δημοσίου σε ΕΥΔΑΠ - ΕΥΑΘ

Με διυπουργική απόφαση ανακαλείται απόφαση της επιτροπής αποκρατικοποιήσεων του 2011 και το δημόσιο αποκτά και πάλι 16.967.000 μετοχές της ΕΥΔΑΠ

Με ποσοστό 50% συμμετέχει ξανά το δημόσιο στις δύο μεγαλύτερες εταιρίες ύδρευσης και αποχέτευσης Αθήνας και Θεσσαλονίκης με την ανάκτηση του 15,97% της ΕΥΔΑΠ και το 50% της ΕΥΑΘ από το ΤΑΙΠΕΔ.

Με διυπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ανακαλείται απόφαση της επιτροπής αποκρατικοποιήσεων του 2011 και το δημόσιο αποκτά και πάλι 16.967.000 μετοχές της ΕΥΔΑΠ (ποσοστό 15,97% του Μετοχικού Κεφαλαίου ) και 14.520.000 και 3.630.001 μετοχές της ΕΥΑΘ ΕΥΑΠΣ (το 50% της επιχείρησης) που βρίσκονταν στο χαρτοφυλάκιο του ΤΑΙΠΕΔ το οποίο πλέον κατέχει 24% της επιχείρησης.

Το δημόσιο κατείχε το 34,93% της ΕΥΔΑΠ και με την ανάκτηση επιπλέον ποσοστού 15,97% επιστρέφει σε ποσοστό συμμετοχής 50% στην ΕΥΔΑΠ . Αντιστοίχως στην ΕΥΑΘ το ΤΑΙΠΕΔ κατείχε συνολικά το 74% των μετοχών της επιχείρησης και με την ανάκτηση του 50% από το δημόσιο έχει την απόλυτη πλειοψηφία στις μετοχές της εταιρίας.

Η διυπουργική απόφαση βασίζεται σε δύο γεγονότα το πρώτο είναι ότι στο αναθεωρημένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αξιοποίησης (Asset Development Plan του ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ, όπως δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ και ειδικότερα το σημείο 15 του εν λόγω Επιχειρησιακού Προγράμματος προκύπτει ότι το ΤΑΙΠΕΔ θα προβεί σε πώληση του 24% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΥΑΘ.

Το δεύτερο είναι ότι με δεδομένη την απόφαση της αρ. 1906/2014 απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφορικάμε την ΕΥΔΑΠ ΑΕ που απαγορεύει την πώληση πλειοψηφικού ποσοστού εταιριών ύδευσης σε ιδιώτες προκύπτει ότι το Ελληνικό Δημόσιο είναι σκόπιμο να μην αποξενωθεί από την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΥΑΘ.

ADVERTISING

SHARE: