Ψάχνουν ξεχασμένους "θησαυρούς" στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ (EUROKINISSI / ΧΑΣΙΑΛΗΣ ΒΑΪΟΣ)
ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ (EUROKINISSI / ΧΑΣΙΑΛΗΣ ΒΑΪΟΣ) EUROKINISSI

Σύσταση ομάδας εργασίας για την καταμέτρηση και καταγραφή των υφιστάμενων αυτούσιων και χρηματικών παρακαταθηκών

Ομάδα εργασίας με αντικείμενο την καταγραφή και κατηγοριοποίηση των υφιστάμενων αυτούσιων και χρηματικών παρακαταθηκών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συστάθηκε με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα.

Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Οικονομικών, πρόκειται για μία πρωτοβουλία, η οποία επιχειρεί, για πρώτη φορά, με πλήρη και μεθοδικό τρόπο να προχωρήσει σε συστηματική έρευνα συσσωρευμένων παρακαταθηκών που παρέμειναν αδρανείς για δεκαετίες και την αξιοποίηση τυχόν ευρημάτων.

Συγκεκριμένα το έργο της Ομάδας Εργασίας είναι:

1. Η καταμέτρηση και η καταγραφή των υφιστάμενων αυτούσιων και χρηματικών παρακαταθηκών στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας, προκειμένου να υπάρξει συμφωνία μεταξύ των γραπτών παραστατικών και των υπαρχόντων αντικειμένων.

2. Η έρευνα αναφορικά με τον τρόπο φύλαξης και κράτησης των ανωτέρω και ο διαχωρισμός τους σε κατηγορίες (τιμαλφή, αξίες, αξιόγραφα κλπ).

3. Η εξέταση του νομικού καθεστώτος που διέπει τις αυτούσιες παρακαταθήκες και των δυνατοτήτων αξιοποίησής τους.

Μετά την ολοκλήρωση του έργου αυτού, η Επιτροπή οφείλει να υποβάλει προτάσεις για την αξιοποίηση των ευρημάτων της καθώς επίσης και για τα μέσα, τους τρόπους και τους ανθρώπινους πόρους που θα απαιτηθούν προκειμένου αυτή να καταστεί εφικτή.

Η ομάδα εργασίας θα ολοκληρώσει το έργο της και θα υποβάλει το πόρισμά της μέχρι τέλος Φεβρουαρίου 2014.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

SHARE: