Στα 2,75 δις οι αποπληρωμές ληξιπρόθεσμων το 2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (EUROKINISSI/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (EUROKINISSI/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ) G4PHOTOS

Μειώθηκαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου το 2016. Συνολικά, αποπλήρωσε λίγο πάνω από 3 δισ. ευρώ

Στα 2,75 δις ευρώ έφτασε το ποσό που διατέθηκε για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του δημοσίου προς ιδιώτες έναντι 2,5 δις ευρώ που διατέθηκαν από το δάνειο του ΕSM για το σκοπό αυτό.

Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο το σύνολο του υπολοίπου των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του δημοσίου μειώθηκε στα 3,3 δις ευρώ τον περασμένο Δεκέμβριο από 5 δις που ήταν τον Ιανουαρίου του 2016.

Ωστόσο η διαφορά των πληρωμών παλιών ληξιπρόθεσμων (2,75 δις ευρώ) σε σχέση με το υπόλοιπο που έμεινε στο τέλος του περασμένου χρόνου (3,3 δις από τα αρχικά 5 δις ευρώ) δείχνει ότι παρά το πρόγραμμα αποπληρωμής που έχει συμφωνηθεί με τους δανειστές μέσα στο 2016 «γεννήθηκαν» περίπου 950 δις νέες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς ιδιώτες οι οποίες θα πρέπει να αποπληρωθούν σταδιακά μέσα στο 2017.

Βελτιωμένη εμφανίζεται πάντως και η εικόνα της αποπληρωμής των ιδιωτών σε σχέση με τις πιστώσεις του υπουργείου οικονομικών προς τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους οι συνολικές πληρωμές στο τέλος του προηγούμενου χρόνου έφτασαν τα 2,75 δις ευρώ έναντι συνολικών πιστώσεων του υπουργείου οικονομικών ύψους 3,06 δις ευρώ που σημαίνει ότι περίπου το 75% των χρημάτων που πιστώθηκαν από το ΥΠΟΙΚ έχει φτάσει στα ταμεία των ιδιωτών.

Όπως ήταν αναμενόμενο την μερίδα του λέοντος στις αποπληρωμές ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων πήραν τα ασφαλιστικά ταμεία για την απονομή καθυστερούμενων συντάξεων και τα δημόσια νοσοκομεία.

Ειδικότερα έναντι πιστώσεων 1,1 δις ευρώ προς τα ασφαλιστικά ταμεία αποπληρώθηκαν καθυστερούμενες υποχρεώσεις 922 εκ ευρώ εκ ευρώ

-Στα δημόσια νοσοκομεία πιστώθηκαν 1,15 δις ευρώ και αποπληρώθηκαν υποχρεώσεις 1,05 δις ευρώ

-Στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης δόθηκαν κονδύλια 80,5 εκ ευρώ και πληρώθηκαν υποχρεώσεις 56,2 εκ ευρώ

 -Στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου πιστώθηκαν πόροι ύψους 270 εκ ευρώ και αποπληρώθηκαν υποχρεώσεις 267 εκ ευρώ

 Τα υπόλοιπα 470 εκ ευρώ που έδωσε το υπουργείο οικονομικών κατευθύνθηκαν σε ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις υπουργείων. Από αυτά οι ιδιώτες πήραν 267 εκ ευρώ

Με πιο αργούς ρυθμούς κινείται το σύστημα επιστροφής των φόρων αφού το υπόλοιπο έφτασε στα 1,25 δις ευρώ στο τέλος του 2106 από 1,35 δις ευρώ στην αρχή του προηγούμενου χρόνου. Οι πληρωμές για επιστροφές φόρου έφτασαν τα 405 εκ ευρώ από τα οποία οι ιδιώτες πήραν τα 380 εκ ευρώ.

SHARE: