Έντεκα ΔΕΚΟ στο υπερταμείο

Εξωτερική άποψη του κτηρίου της Βουλής των Ελλήνων, την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2016.
(EUROKINISSI/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ)
Εξωτερική άποψη του κτηρίου της Βουλής των Ελλήνων, την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2016. (EUROKINISSI/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ) EUROKINISSI

Ποιες ΔΕΚΟ μεταφέρονται στο υπερταμείο. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για τα προαπαιτούμενα. Τι αλλάζει στους ελεύθερους επαγγελματίες, στην εξαγορά πλασματικών ετών εργασιακού βίου και στις ασφαλιστικές εισφορές των τουριστικών καταλυμάτων. Την Τρίτη η ψήφισή του

Οι συνολικά 11 δημόσιες εταιρίες που θα μεταφερθούν στην ΕΔΗΣ ΑΕ ένα νέο μίνι ασφαλιστικό με περικοπές οι οποίες θα φέρουν πρόσθετα έσοδα 74,72 εκ ευρώ στα κρατικά ταμεία και η σύσταση και λειτουργία δευτερεύουσας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο για τα προαπαιτούμενα που απαιτούσαν νομοθετική ρύθμιση και συνδέονται με την δόση των 2,8 δις ευρώ.

Στο πρώτο κεφάλαιο του νομοσχεδίου που κατατέθηκε πριν από λιγο στην Βουλή του ,θεσμοθετούνται νέες ασφαλιστικές επιβαρύνσεις για τουριστικά καταλύματα , ελευθέρους επαγγελματίες και μείωση της έκπτωσης για όσους εξαγοράζουν πλασματικά έτη εργασιακού βίου με συνολική εξοικονόμηση 74,72 εκ ευρώ Ειδικότερα προβλέπεται.

H υπαγωγή των τουριστικών επιχειρηματιών (που δεν είναι ταυτόχρονα και αγρότες) που δραστηριοποιούνται σε περιοχές κάτω των 2000 κατοίκων στο συντελεστή 20% (δηλαδή την "μεταφορά " τους από τον ΟΓΑ στον ΟΑΕΕ) όσον αφορά την εισφορά που θα καταβάλλουν για την κύρια ασφάλιση τους επί του δηλωτέου εισοδήματος τους από 1.1.2017 (σ.σ. αντί της καταβολής 20% το 2022 όπως θα ίσχυε εάν η συγκεκριμένη κατηγορία παρέμενε στον ΟΓΑ).

- Την υπαγωγή των αγροτών αλλά και των νέων επιστημόνων (πχ μηχανικών, γιατρών, δικηγόρων) με έως 5 χρόνια ασφαλιστικού βίου στο συντελεστή 6,9% ως προς την εισφορά που θα πρέπει να καταβάλλουν επί του εισοδήματός τους από 1.1.2017 για τον ΕΟΠΥΥ (σ.σ. αντί της σταδιακής μετάβασης τους στο 6,9% από 1.1.2019).

Το περιορισμό της έκπτωση κατ' έτος για την αναγνώριση πλασματικών χρόνων από το 15% που ισχύει σήμερα στο 2%.

ΕΔΗΣ ΑΕ

Στο δεύτερο κεφάλαιο προβλέπεται ότι στο τέταρτο κλάδο του υπερταμείου την Εταιρία Δημοσίων Συμμετοχών ΑΕ θα ενταχθούν συνολικά 11 εταιρίες σε δύο ομάδες στην πρώτη ομάδα περιλαμβάνονται.

Συγκεκριμένα το κείμενο του νόμου προβλέπει ότι στην ομάδα Β των δημοσίων επιχειρήσεων που θα ενταχθεί στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΔΗΣ ΑΕ θα ενταχθούν έξι ΔΕΚΟ : η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α. Ε , οι . ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. (ΚτΥπ Α.Ε.) η ΕΛ.Β.Ο., Α.Β.Ε. η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και η Δ.Ε.Η. Α.Ε. κατά ποσοστό 34% από το 51% που κατέχει το δημόσιο αφού το υπόλοιπο το 17% αναμένεται να διατεθεί στο ΤΑΙΠΕΔ για αξιοποίηση.

Με βάση το τεχνικό μνημόνιο στην ομάδα Α εταιριών που θα ενταχθούν στην ΕΔΗΣ ΑΕ ΑΕ περιλαμβάνονται ο ΟΑΣΑ, ο ΟΣΥ, οι ΣΤΑΣΥ, ο ΟΑΚΑ και τα ΕΛΤΑ.

Σε σχέση με την συμφωνία του Ιουνίου το νομοσχέδιο εξαιρεί από την ένταξη στην ΕΔΗΣ τον ΑΔΜΗΕ και την ΕΑΒ.

Ενέργεια

Σε ένα τρίτο εκτενές κεφάλαιο προβλέπεται το άνοιγμα της αγοράς ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας (όπου η Δημόσια Ηλεκτρική εταιρία έχει προνομιακή θέση διαχειριζόμενη αποκλειστικά τον φθηνό λιγνίτη) και θεσμοθετείται ο ΕΣΜΗΕ μετά την απόσχιση του ΔΕΣΜΗΕ από την ΔΕΗ ως εταιρία του δημοσίου υπεύθυνη για την λειτουργία του δικτύου διανομής ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα.

Ειδικότερα :

Περιγράφονται η δευτερεύουσα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και τα προϊόντα που θα διαπραγματεύονται (χονδρική αγορά προοθεσμιακών προϊόντων , αγορά επόμενης μέρας ενδοημερήσια αγορά, αγορά εξισορρόπησης) .

Προβλέπεται ότι οι διαχειριστές της νέας αγοράς θα πρέπει να αποκτήσουν συστήματα συναλλαγών πιστοποιημένα για την διασφάλιση της ακεραιότητας των συναλλαγών ενώ οι συναλλαγές θα διέπονται από το ελληνικό δίκαιο .

Ορίζεται η σύσταση λειτουργία της εταιρίας Λειτουργίας Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ ΑΕ) ως το φορέα λειτουργίας και διαχείρισης της δευτερεύουσας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας

Προβλέπεται επίσης εθνικό μονοπώλειο σε ότι αφορά τις συναλλαγές ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας η οποία αποκλείει την ύπαρξη πέρνα του ενός Ορισθέντος Διαχειριστή Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΟΔΑΗΕ) .

Περιγράφει τον μετασχηματισμό του ΔΕΣΜΗΕ ως θυγατρική της ΔΕΗ σε ΕΣΜΗΕ ως εταιρίας του δημοσίου η οποία θα συνεχίσει να έχει ως βασική αρμοδιότητα την συντήρηση και επέκταση του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με στόχο την επαρκή παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την χώρα Μάλιστα προβλέπεται ότι η ΔΕΗ θα μπορεί να λειτουργεί υποστηρικτικά του ΕΣΜΗΕ μέχρι και το 2019 σε ότι αφορά την διαχείριση των μη διασυνδεδεμένων νησιών του Αιγαίου.

Ρυθμίζεται νομοθετικά η επέκταση των αρμοδιοτήτων της Ρυθμιστικής α ρχή Ενέργειας η οποία θα μπορεί να εξασκεί ρυθμιστικά μέτρα σε επιχειρήσεις που ασκούν ενεργειακές δραστηριότητες.

Σε ότι αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ειδικότερα τις Εταιρίες Διανομής Αερίου συγκεκριμένα μειώνεται σε τρία από πέντε χρόνια η διάρκεια που μπορεί η ΔΕΠΑ και οι Εταιρίες παροχής Αερίου Αττικής Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης θα μπορούν να υποστηρίζουν νέες εταιρίες για την ανάπτυξη του δικτύου τους

Ορίζεται ότι οι νέες εταιρίες δεν θα μπορούν να απολύουν εργαζόμενους που θα μεταφερθούν από την ΔΕΠΑ για διάστημα πέντε ετών.

ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Τέλος με άλλη διάταξη του νομοσχεδίου προβλέπεται ο τρόπος διαχείρισης των μισθωμάτων του τροχαίου υλικού από την ΓΑΙΑΟΣΕ στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (από την 1-4 2014 μέχρι και τις τις 24 Ιουνίου του 2016).

Συγκεκριμένα για το διάστημα αυτό ορίζεται ότι η ΓΑΙΑΟΣΕ εισπράττει για λογαριασμό του ελληνικού δημοσίου το οφειλόμενο τίμημα και παρακρατεί το 10% πλέον ΦΠΑ για αμοιβή διαχείρισης της σύμβασης μίσθωσης. Τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές θα εξοφλούνται με βάση το κώδικα είσπραξης του δημοσίου δηλαδή επιβάλλοντας τις ανάλογες προσαυξήσεις

Τέλος επιτρέπεται κατά την εκτέλεση συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας επιβατηγών σιδηροδρομικών μεταφορών η εκχώρηση από το δημόσιο απαιτήσεων των παρόχων από τις συμβάσεις αυτές με σύναψη ειδικών συμφωνιών μεταξύ των παρόχων ως ως εκχωρητών και του δημοσίου του OΣΕ ΑΕ ή της ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ ως εκδοχέων για την εξόφληση οφειλών προς τους ανωτέρω φορείς.

Το νομοσχέδιο, εισάγεται προς επεξεργασία στις αρμόδιες επιτροπές την ερχόμενη Δευτέρα και αναμένεται να ψηφιστεί την Τρίτη από την Ολομέλεια.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά την αιτιολογική έκθεση, τις τροποποιούμενες διατάξεις, την έκθεση δημόσιας διαβούλευσης κλπ.

ΝΔ: «Τα ψέματα έχουν κοντά ποδάρια»

Ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Κωστής Χατζηδάκης και ο Συντονιστής Οικονομικών Υποθέσεων, βουλευτής Φθιώτιδας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, για τις εταιρείες που μεταβιβάζονται στο υπερταμείο αποκρατικοποιήσεων με το νομοσχέδιο για τα προαπαιτούμενα, έκαναν την ακόλουθη δήλωση:

«Η Κυβέρνηση, κάθε μέρα, αποκαλύπτεται. Τελευταίο επεισόδιο, τα περιουσιακά στοιχεία που μεταβιβάζονται στο νέο υπερταμείο αποκρατικοποιήσεων. Θυμίζουμε ότι στο πολυνομοσχέδιο του Μαΐου, μέσα από “νομοτεχνική βελτίωση” που κατέθεσε ο Υπουργός Οικονομικών, εξαιρέθηκαν οι εταιρείες ΕΥΑΘ, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΒΟ, ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ και Δ.Ε.Η. από την μεταβίβασή τους στην Εταιρεία Δημοσίων Συμμετοχών, οι οποίες είχαν συμπεριληφθεί με προηγούμενη “νομοτεχνική βελτίωση” στο νομοσχέδιο, με το αιτιολογικό ότι ”έγινε λάθος” και ότι ”αυτές οι εταιρείες είναι προς συζήτηση για το δεύτερο γύρο εισαγωγής στο νέο ταμείο επενδύσεων και ιδιωτικοποιήσεων”. Σήμερα, μόλις 4 μήνες αργότερα, στο νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα για την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης, μεταβιβάζονται όλες αυτές οι εταιρείες” και συμπληρώνουν: “Συνεπώς, η Κυβέρνηση ή απέκρυψε πρόσκαιρα την αλήθεια από τους βουλευτές και τους πολίτες ή απέτυχε, για ακόμη μία φορά, στη δήθεν “σκληρή διαπραγμάτευση”. Και σε κάθε περίπτωση, αν είναι θετική εξέλιξη η μεταβίβαση εταιρειών στο νέο υπερταμείο, όπως η Κυβέρνηση ισχυρίζεται, γιατί δεν το έκανε από την πρώτη στιγμή αλλά όλο και το μετέθετε για το μέλλον; Η αλήθεια, για ακόμη μία φορά, αποκαλύπτεται”.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Μνημόνιο 3
ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Στη Βουλή το νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα

SHARE:

24Media Network