Θετική δυναμική για την οικονομία βλέπει ο πρόεδρος της Πειραιώς

Θετική δυναμική για την οικονομία βλέπει ο πρόεδρος της Πειραιώς

Σχετικά αισιόδοξος για την οικονομία, με το κλείσιμο της αξιολόγησης, εμφανίζεται ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς, Μιχ. Σάλλας, ανακοινώνοντας αύξηση κερδών στον Όμιλο Πειραιώς, με κύριο χαρακτηριστικό τη βελτίωση των "κόκκινων" και καθυστερούμενων δανείων

Μια  αισιόδοξη προοπτική για την οικονομία της χώρας, εξέφρασε χθες ο πρόεδρος του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, κ. Μιχάλης Σάλλας, με αφορμή τη δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων του Ομίλου για το 2015.

Ο κ. Σάλλας, είπε χαρακτηριστικά ότι η « θετική κατάληξη των κρίσιμων διαπραγματεύσεων μεταξύ κυβέρνησης και θεσμών για την 1η αξιολόγηση του νέου προγράμματος, θα δημιουργήσει θετική δυναμική στην οικονομία και θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να αντιμετωπίσουν ακόμη πιο αποτελεσματικά τα δάνεια σε καθυστέρηση, συμβάλλοντας έτσι στην επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας».

 Την περσινή χρονιά, ο Όμιλος Πειραιώς παρουσίασε επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων ύψους

1.125 εκατ. Ευρώ, τα οποία ήταν αυξημένα κατά 15% σε σχέση με το 2014. . Σε τριμηνιαία βάση, δηλαδή το τέταρτο τρίμηνο του 2015 ανήλθαν σε 284 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 18% έναντι του 4ου 3μήνου 2014.

Μερικά από τα πιο βασικά και ενδιαφέροντα στοιχεία των αποτελεσμάτων του Ομίλου Πειραιώς είναι τα ακόλουθα:

* Τα καθαρά έσοδα από τόκους του 2015 διαμορφώθηκαν σε €1.877 εκατ., μειωμένα κατά 4% έναντι του 2014. Στο 4ο 3μηνο 2015, τα καθαρά έντοκα έσοδα ανήλθαν σε €463 εκατ., παραμένοντας στο ίδιο επίπεδο έναντι του 3ου 3μήνου 2015.

* Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες μειώθηκαν κατά 3% το 2015 στα €306 εκατ., επηρεαζόμενα κυρίως από την οικονομική αβεβαιότητα, την τραπεζική αργία και την επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, ενώ στο 4ο 3μηνο 2015 ανέκαμψαν και διαμορφώθηκαν στα €79 εκατ. παρουσιάζοντας τριμηνιαία αύξηση 10% έναντι του 3ου 3μήνου ‘15.

* Τα επαναλαμβανόμενα καθαρά λειτουργικά έσοδα στο 2015 ανήλθαν σε €2.374 εκατ., αυξημένα 4% ετησίως, ενώ σε τριμηνιαία βάση διαμορφώθηκαν το 4ο 3μηνο σε €608 εκατ., αυξημένα κατά 3% έναντι του αντίστοιχου 3μήνου 2014.

* Το επαναλαμβανόμενο λειτουργικό κόστος για το 2015 ήταν μειωμένο κατά 5% ετησίως στα €1.249 εκατ., ενώ το 4ο 3μηνο διαμορφώθηκε στα €324 εκατ., μειωμένο κατά 7% σε σχέση με το 4ο 3μηνο 2014.

* Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών (δηλαδή, για όσα δάνεια οι δανειολήπτες δεν έχουν πληρώσει τη δόση για διάστημα 90 ημερών), μειώθηκε μετά από μακρά χρονική περίοδο, στο 39,5% στο τέλος Δεκεμβρίου 2015 από 40,5% στις 30 Σεπτεμβρίου 2015.

Ο σχηματισμός νέων καθυστερήσεων δανείων μειώθηκε και διαμορφώθηκε το τέταρτο τρίμηνο σε 80 εκατ. ευρώ από 385 εκατ. Ευρώ στο τρίτο τρίμηνο.

Οι καταθέσεις πελατών του Ομίλου, μετά τη σημαντική πτώση στο 9μηνο 2015 (-30%) λόγω της αβεβαιότητας στη χώρα, αυξήθηκαν στο 4ο 3μηνο κατά 1,8 δισ. Ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 39 δισ. ευρώ το Δεκέμβριο 2015, αυξημένες κατά 5% έναντι του Σεπτεμβρίου 2015 . Η αύξηση αυτή προήλθε κυρίως από την Ελλάδα, όπου οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 1,6 δισ. ευρώ στα 36,1 δισ. Ευρώ

Μείωση είχε και το δίκτυο καταστημάτων στην Ελλάδα κατά 120 καταστήματα στη διάρκεια του 2015 . Συνολικά, η Τράπεζα Πειραιώς έχει 709 καταστήματα και απασχολεί 15.599 άτομα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Τράπεζες
ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

EBZ: Έδωσε το 'φιλί της ζωής' η Τράπεζα Πειραιώς

SHARE: