Τι απαντούν ΕΚΤ και Κομισιόν για εργολαβικές εταιρίες και ενοικιαζόμενο προσωπικό από τις τράπεζες

Συνάντηση της ευρωβουλευτή Κατερίνας Κούνεβα με τους μαθητές του 1ου Λυκείου Υμηττού την Δευτέρα 20 Μαρτίου 2017. Στην εκδήλωση οι μαθητές παρουσίασαν την εργασία τους με θέμα: "Κοινωνικές ανισότητες και ισότητα των φύλων", με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Μέρας κατά του Ρατσισμού και των Φυλετικών Διακρίσεων (21/3).
(EUROKINISSI/ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΙΣΙΝΑΣ)
Συνάντηση της ευρωβουλευτή Κατερίνας Κούνεβα με τους μαθητές του 1ου Λυκείου Υμηττού την Δευτέρα 20 Μαρτίου 2017. Στην εκδήλωση οι μαθητές παρουσίασαν την εργασία τους με θέμα: "Κοινωνικές ανισότητες και ισότητα των φύλων", με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Μέρας κατά του Ρατσισμού και των Φυλετικών Διακρίσεων (21/3). (EUROKINISSI/ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΙΣΙΝΑΣ) EUROKINISSI

Ερώτηση της ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Κωνσταντίνας Κούνεβα για το θέμα προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Την ύπαρξη σοβαρών κινδύνων οικονομικής ζημίας, διαρροής εμπιστευτικών δεδομένων και απώλειας ελέγχου πληροφοριών που πηγάζουν από την κατάχρηση της ανάθεσης τραπεζικών εργασιών σε «εργολαβικές» εταιρείες από τις ανακεφαλαιοποιημένες με χρήματα των φορολογουμένων συστημικές τράπεζες και τη συνακόλουθη υποκατάσταση μόνιμου από ενοικιαζόμενο προσωπικό αναγνωρίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 

Απαντώντας εκ μέρους της ΕΚΤ σε ερώτηση της ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κωνσταντίνας Κούνεβα, η πρόεδρος του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM) Ντανιέλ Νουί γνωστοποιεί ότι η ΕΚΤ, στο πλαίσιο του εποπτικού της ρόλου, επανεξετάζει τις τραπεζικές δραστηριότητες τις οποίες τα πιστωτικά ιδρύματα μπορούν να αναθέτουν σε τρίτες εταιρείες (outsourcing).

Διευκρινίζει ωστόσο ότι τον τελικό λόγο έχουν οι εθνικές νομοθεσίες, ενώ δεν απαντά στο ερώτημα αν διαθέτει στοιχεία για μείωση του λειτουργικού κόστους των τραπεζών από τη χρήση του outsourcing. Παράλληλα, η ΕΚΤ δηλώνει «αναρμόδια» να ελέγξει την καταστρατήγηση της εργασιακής νομοθεσίας και των σχετικών κοινοτικών Οδηγιών στις εποπτευόμενες τράπεζες που χρησιμοποιούν ευρύτατα «ενοικιαζόμενους» εργαζόμενους, με μικρότερες αμοιβές και περιορισμένα δικαιώματα.

Ταυτόχρονα, η Κομισιόν που κλήθηκε επίσης να απαντήσει σε αντίστοιχη ερώτηση της Κωνσταντίνας Κούνεβα, δηλώνει δια της Επιτρόπου Μαριάν Τίσεν πλήρως «αρμόδια» να ελέγξει την τήρηση της Οδηγίας 2008/104/ΕΚ και ιδιαίτερα της «αρχής της ίσης μεταχείρισης» μεταξύ μονίμων και συμβασιούχων εργαζομένων στις τράπεζες. Υπενθυμίζει μάλιστα την εξουσία που διαθέτει να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει, αν διαπιστώσει μη εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας. Ωστόσο, στην αόριστη απάντησή της δεν παίρνει θέση στα συγκεκριμένα στοιχεία που παραθέτει η ερώτηση της Κωνσταντίνας Κούνεβα για την καταστρατήγηση της κοινοτικής νομοθεσίας εις βάρος των «ενοικιαζόμενων» εργαζόμενων στις ελληνικές συστημικές τράπεζες.

SHARE: