Τρύπες σε έσοδα έλλειμμα και δαπάνες

Τρύπες σε έσοδα έλλειμμα και δαπάνες

Από τη μία μείωση των καθαρών εσόδων. Από την άλλη το κατά 4,75% αυξημένο έλλειμμα, σύμφωνα με τον κρατικό προϋπολογισμό. Αυξήθηκαν και οι δαπάνες. Ο στόχος πότε και πώς θα επιτευχθεί;

Τρομακτικά αποκαλυπτικά είναι τα νούμερα που βγαίνουν επίσημα στη δημοσιότητα. Αν ήταν μπάσκετ θα μιλάγαμε για... μηδέν στα τρία, καθώς και αύξηση στο έλλειμμα σημειώνεται, και αύξηση στις δαπάνες, αλλά και μείωση των εσόδων.

Έτσι, το υπουργείο σπεύδει να αναπροσαρμόσει το στόχο.

Στα 20,49 δις ευρώ διαμορφώνεται το 11μηνο το έλλειμμα σε δημοσιονομική βάση του Κρατικού Προϋπολογισμού, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Οικονομικών.

Αυτό σημαίνει πως είναι αυξημένο κατά 4,75%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2010, οπότε ήταν 19,516 δισ. ευρώ, ενώ σύμφωνα με τον προϋπολογισμό 2012, ο στόχος έχει προσδιορισθεί σε 21,063 δισ. ευρώ.

Από τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, προκύπτει και μείωση των καθαρών εσόδων του προϋπολογισμού κατά 3% και αύξηση των δαπανών κατά 6,2%.

Συμπεριλαμβανομένου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, τα συνολικά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού (Τακτικός και ΠΔΕ) είναι μειωμένα έναντι του νέου στόχου κατά 165 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές δαπάνες (Τακτικός και ΠΔΕ) παρουσιάζονται μειωμένες κατά 738 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 43.860 εκατ. ευρώ και εμφανίζονται μειωμένα κατά 3% έναντι του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος του 2010.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, η υστέρηση στα έσοδα είναι αποτέλεσμα κυρίως των μειωμένων εισπράξεων από παρακράτηση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά το τρέχον έτος.

Επίσης, λόγω της ευνοϊκότερης φορολόγησης βάσει του νέου φορολογικού νόμου και της μείωσης των εισοδημάτων, καθώς και των αυξημένων επιστροφών φόρων, λόγω συμψηφισμού εκκρεμοτήτων παρελθόντων ετών.

Η υστέρηση έναντι του στόχου για το ίδιο διάστημα, οφείλεται, σύμφωνα πάντα με το ΥΠΟΙΚ, σε καθυστερήσεις είσπραξης των φορολογικών εσόδων που προέκυψαν από την πολυήμερη απεργία του προσωπικού της ΓΓΠΣ και του φοροεισπρακτικού μηχανισμού, καθώς και στη μετάθεση στον τελευταίο μήνα του έτους, της είσπραξης εσόδων από την ΕΕ.

Τα έσοδα του ΠΔΕ είναι αυξημένα κατά 81,2% ή κατά 1.184 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 11μηνο του 2010.

Ωστόσο, και οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού είναι αυξημένες κατά 3.657 εκατ. ευρώ ή 6,2% έναντι του 2010.

H αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως:

- στις αυξημένες δαπάνες για τόκους κατά 2.638 εκατ. ευρώ ή 20,4% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2010

- στην αύξηση των πρωτογενών δαπανών κατά 3% ή 1.339 εκατ. ευρώ συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2010, που οφείλεται στην αύξηση των δαπανών για ασφάλιση, περίθαλψη και κοινωνική προστασία κατά 2.768 εκατ. ευρώ, η οποία υπερέβη τη μείωση κατά 1.429 εκατ. ευρώ των υπολοίπων κατηγοριών δαπανών.

Βασικοί αποδέκτες των αυξημένων επιχορηγήσεων ήταν:

- τα Ασφαλιστικά Ταμεία κατά 1.611 εκατ. ευρώ (κυρίως το ΙΚΑ κατά 1.583 εκατ. ευρώ, ο ΟΑΕΕ κατά 100 εκατ. ευρώ και το ΝΑΤ κατά 42 εκατ. ευρώ), εξαιτίας της μείωσης των εσόδων τους από ασφαλιστικές εισφορές

- ο ΟΑΕΔ για την καταβολή επιδομάτων ανεργίας κατά 410 εκατ. ευρώ και

- τα νοσοκομεία, κατά 1.059 εκατ. ευρώ, για την πληρωμή των προμηθειών του έτους 2011 (δόθηκαν επιπλέον 89 εκατ. ευρώ για την καταβολή οφειλών από προμήθειες παρελθόντων ετών).

Οι δαπάνες του ΠΔΕ, τέλος, παρουσιάζουν μείωση κατά 40,1% ή 2.874 εκατ. ευρώ.

ADVERTISING

SHARE: