Ξεκινά το 'κοσκίνισμα' των δημοσίων δαπανών

Ξεκινά το 'κοσκίνισμα' των δημοσίων δαπανών

Ποιος ο ρόλος της ομάδας των 40 ατόμων της Ομάδας Διοίκησης Έργου για την Επισκόπηση Δαπανών και ποιος ο στόχος που έχει τεθεί

Ξεκινά επισήμως η ανασκόπηση των δαπανών (spending review) για τη οποία έχει δεσμευτεί επισήμως το οικονομικό επιτελείο στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης με στόχο την ανακατανομή ή και πλήρη περικοπή δημοσίων δαπανών από 600 έως και 800 εκ ευρώ, η οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.

Τα αποτελέσματα της διαδικασίας, που θα επανεξετάσει κωδικό προς κωδικό όλες τις δαπάνες των υπουργείων, θα συζητηθούν στο πλαίσιο της τρίτης αξιολόγησης του προγράμματος η οποία ξεκινά τον Οκτώβριο.

Οι διεργασίες αλλά και οι τελικές αποφάσεις για την αναμόρφωση των δαπανών θα βρίσκεται υπό την εποπτεία του αναπληρωτή υπουργού οικονομικών κ. Γιώργου Χουλιαράκη και του υπουργού παρά τω πρωθυπουργώ κ. Δημήτρη Λιάκο.

Σήμερα δημοσιεύτηκε απόφαση του ΓΓ δημοσιονομικής πολιτικής κ. Φραγκίσκου Κουτεντάκη η απόφαση για τις δύο ομάδες οι οποίες θα ασχοληθούν από εδώ και πέρα με την συνολική αναθεώρηση των δαπανών σε υπουργεία και εποπτευόμενους οργανισμούς.

Τελικός σκοπός των 40 ατόμων της Ομάδας Διοίκησης Έργου για την Επισκόπηση Δαπανών (Spending Review) των Υπουργείων, καθώς και των εποπτευόμενων από αυτά φορέων είναι, σύμφωνα με την απόφαση:

i) να δίνει κατευθύνσεις στις υπηρεσίες των εμπλεκομένων Υπουργείων και εποπτευόμενων φορέων, προκειμένου να γίνει καταγραφή και αξιολόγηση των δαπανών τους.

ii) να κάνει αποτίμηση πολιτικών εξοικονόμησης πόρων ή βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των δημόσιων δαπανών

iii) η δημιουργία δημοσιονομικού περιθωρίου ώστε να ενισχυθούν οι δαπάνες σε τομείς με υψηλή κοινωνική αποτελεσματικότητα και να μειωθεί η φορολογική επιβάρυνση φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων με τρόπο διατηρήσιμο και χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων πρωτογενών πλεονασμάτων.

iv) η δημιουργία δεικτών παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας των δαπανών των Υπουργείων.

v) η σύνταξη και υποβολή έκθεσης στον Υπουργό και στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, στην οποία θα εκτίθενται αναλυτικά οι εναλλακτικοί τρόποι επίτευξης των ποσοτικών στόχων της επισκόπησης δαπανών για το κάθε υπουργείο και τους εποπτευόμενους φορείς του.

SHARE: