Υπέρβαση 235 εκατ. στα φορολογικά έσοδα τον Ιανουάριο

Υπέρβαση 235 εκατ. στα φορολογικά έσοδα τον Ιανουάριο

Υπέρβαση 235 εκ ευρώ κατέγραψαν τα φορολογικά έσοδα του προϋπολογισμού τον Ιανουάριο σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία του εκτέλεσης του προϋπολογισμού

Πρωτογενές πλεόνασμα 1,85 δις υψηλότερο κατά σχεδόν 1,07 δις ευρώ από το στόχο του προϋπολογισμού καταγράφουν τα αναλυτικά στοιχεία του προϋπολογισμού για τον Ιανουαρίου λόγω της υπέρβασης των εσόδων κατά 860 εκ ευρώ και της υστέρησης των δαπανών κατά 206 εκ ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 4,75 δις ευρώ . ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 860 εκατ. ευρώ ή 22,1% έναντι του στόχου. Το μεγαλύτερο μέρος της υπέρβασης των εσόδων οφείλεται στην υπερείσπραξη κατά 485 εκ ευρώ κοινοτικών πόρων από το ΠΔΕ.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4,15 δις . ευρώ, αυξημένα κατά 361 εκατ. ευρώ ή 9,5% έναντι του στόχου του προϋπολογισμού.

Τα φορολογικά έσοδα κατέγραψαν υπέρβαση 235 ε ευρώ φτάνοντας τα 3,974 δις ευρώ έναντι στόχου για έσοδα 3,74 δις ευρώ

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου 2018 αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 16 εκατ. ευρώ ή 3,5%,

Ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 14 εκατ. ευρώ ή 193,2%,

Οι φόροι στην περιουσία κατά 14 εκατ. ευρώ ή 4,4%,

Οι άμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 71 εκατ. ευρώ ή 21,8%,

Οι λοιποί άμεσοι φόροι κατά 23 εκατ. ευρώ ή 22,2%,

Οι λοιποί φόροι συναλλαγών κατά 13 εκατ. ευρώ ή 50,3%,

Οι λοιποί ΕΦΚ (καπνού, κλπ) κατά 18 εκατ. ευρώ ή 8,0%,

Οι έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 96 εκατ. ευρώ ή 41,8%,

Οι απολήψεις από Ε.Ε. κατά 117 εκατ. ευρώ ή 2621,3%,

Τα έσοδα ΝΑΤΟ κατά 34 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα από

Τον ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 30 εκατ. ευρώ ή 8,0%,

Τα λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 31 εκατ. ευρώ ή 9,2%.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017 κατά 206 εκατ. Ευρώ ενώ καταβληθεί επιπλέον 67 εκατ. ευρώ για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης και 19 εκατ. ευρώ για επιδοτήσεις γεωργίας.

Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 83 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου κατά 92 εκατ. ευρώ.

ADVERTISING

SHARE: