Υπέρβαση 372 εκατ. ευρώ στα δημόσια έσοδα στο τέλος Μαΐου

Το κτίριο όπου στεγάζεται το υπουργείο Οικονομικών (φωτογραφία αρχείου)
Το κτίριο όπου στεγάζεται το υπουργείο Οικονομικών (φωτογραφία αρχείου) EUROKINISSI

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 18.422 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 834 εκατ. ευρώ ή 4,7% έναντι του στόχου.

Υπέρ-πλεόνασμα 1,52 δισ. ευρώ έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 180 εκατ. ευρώ καταγράφουν τα τελικά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το πεντάμηνο Ιανουαρίου - Μαΐου, λόγω υπέρβασης των εσόδων και υστέρησης δαπανών.

Συγκεκριμένα το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 18,422 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 834 εκατ. ευρώ ή 4,7% έναντι του στόχου.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 17.300 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 372 εκατ. ευρώ ή 2,2% έναντι του στόχου.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2018 αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

- Φόροι στην περιουσία κατά 99 εκατ. ευρώ ή 19,3%,

-  Άμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 62 εκατ. ευρώ ή 6,2%,

-  ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 10 εκατ. ευρώ ή 1,3%,

-  Λοιποί φόροι συναλλαγών κατά 29 εκατ. ευρώ ή 15,9%,

-  Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 191 εκατ. ευρώ ή 37,3%,

-  Λοιποί έμμεσοι φόροι κατά 43 εκατ. ευρώ ή 27,7%,

-  Απολήψεις από Ε.Ε. κατά 110 εκατ. ευρώ ή 124,5%,

-  Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 408 εκατ. ευρώ ή 23,3%,

-  Έσοδα ΝΑΤΟ κατά 34 εκατ. ευρώ,

-  Έσοδα αποκρατικοποιήσεων κατά 176 εκατ. ευρώ ή 390,5%.

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

- Φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 65 εκατ. ευρώ ή 12,9%,

-  ΦΠΑ καπνού κατά 12 εκατ. ευρώ ή 4,9%,

-  ΦΠΑ λοιπών κατά 29 εκατ. ευρώ ή 0,6%,

-  ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 90 εκατ. ευρώ ή 5,1%,

- Λοιποί ΕΦΚ (καπνού, κλπ) κατά 26 εκατ. ευρώ ή 2,4%,

- Λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 17 εκατ. ευρώ ή 9,7%.

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 1.909 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας  αύξηση κατά 561 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (1.348 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2018 ανήλθαν στα 19.235 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 516 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (19.751 εκατ. ευρώ). Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 18.442 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένες κατά 1 εκατ. Ευρώ έναντι του στόχου. Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι δαπάνες για επιχορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ κατά 72 εκατ. ευρώ..

Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 794 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου κατά 516 εκατ. ευρώ.

SHARE: