Αλλάζουν οι προαγωγικές του Λυκείου - Πότε θα διαγωνίζονται οι μετεξεταστέοι

Μαθητές λυκείου
Μαθητές λυκείου SOOC

Πότε θα διενεργούνται οι επαναληπτικές/προαγωγικές εξετάσεις για τους μετεξεταστέους μαθητές της Α’ και Β’ Λυκείου. Αναλυτικά τι αλλάζει και πώς σχολιάζουν την απόφαση αυτή, ανώτατα στελέχη του υπουργείου Παιδείας στο News 24/7

Σαρωτικές αλλαγές σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, από τα νηπιαγωγεία μέχρι τα πανεπιστήμια και τα κολέγια, τα στελέχη εκπαίδευσης, την αυτοαξιολόγηση σχολικών μονάδων, την αξιολόγηση εκπαιδευτικών και την πρόσληψη αναπληρωτών, φέρνει το σχέδιο νόμου που πέρασε το κατώφλι της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής τη Δευτέρα, σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις στις δομές λειτουργίας σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Μεταξύ άλλων, στο πολυσέλιδο νομοσχέδιο, επαναλαμβάνονται οι αλλαγές που αφορούν τους μαθητές σε Α’ και Β’ Λυκείου, αλλά και τον παραδοσιακό «θεσμό» των επαναληπτικών εξετάσεων που δίνονται κάθε χρόνο τον Σεπτέμβριο, από όσους μαθητές δεν κατάφεραν να συγκεντρώσουν τον απαραίτητο μέσο όρο σε ένα ή και περισσότερα μαθήματα.

ADVERTISING

Συνεπώς, σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, οι εξετάσεις αυτές καταργούνται τον μήνα Σεπτέμβριο και θα διενεργούνται κάθε Ιούνιο, όπως ίσχυε και πέρυσι. Οι εξετάσεις αφορούν στους μετεξεταστέους της Α’ και Β’ Λυκείου, ενώ οι ενδοσχολικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου θα διεξάγονται μόνο σε κατ’ εξαίρεση περιπτώσεις.

Πιο αναλυτικά, εάν μαθητές των δύο πρώτων τάξεων του Λυκείου δεν έχουν συγκεντρώσει μέσο όρο 9,5 σε μαθήματα, θα επανεξεταστούν τον Ιούνιο για την απόκτηση του απολυτηρίου. Οι δε εξετάσεις του Σεπτεμβρίου θα αφορούν κατ’ εξαίρεση περιπτώσεις και πιο συγκεκριμένα, σε μαθητές που λόγω προβλημάτων υγείας δεν κατάφεραν να συμμετέχουν στις εξετάσεις του Ιουνίου, προσκομίζοντας τα κατάλληλα δικαιολογητικά.

Σύμφωνα μάλιστα με ανώτατα στελέχη του ΥΠΠΕΘ, το εν λόγω μέτρο στοχεύει στις υψηλότερες αποδόσεις των μαθητών, καθώς έχει παρατηρηθεί ότι τον μήνα Σεπτέμβριο, οι μαθητές δεν επιτυγχάνουν υψηλά βαθμολογικά «σκορ». «Είναι περισσότερο παιδαγωγικά τα κίνητρα. Από τον Ιούνιο μέχρι τον Σεπτέμβριο, μεσολαβεί μεγάλο χρονικό διάστημα και οι μαθητές έχει παρατηρηθεί ότι δεν γράφουν καλά, αλλά και ότι οι αποτυχίες που καταγράφονται τον μήνα Σεπτέμβριο, είναι περισσότερες».

Ταυτόχρονα, πηγές του ΥΠΠΕΘ υπογραμμίζουν στο News 24/7 ότι το εν λόγω μέτρο γίνεται στην κατεύθυνση διευκόλυνσης των μαθητών και των εκπαιδευτικών. «Πρέπει ένας απόφοιτος της Α’ τάξης του Ενιαίου Λυκείου να γνωρίζει εάν για παράδειγμα θα κάνει αίτηση στη Β’ τάξη ΕΠΑΛ εγκαίρως και όχι το Σεπτέμβριο. Με τον ίδιο τρόπο, γνωρίζουμε και τις ανάγκες σε αριθμό εκπαιδευτικών ακόμη πιο νωρίς».

Πάντως, σύμφωνα με τα ίδια στελέχη, το άρθρο 102 στο Σχέδιο Νόμου έγινε προκειμένου να «επισημοποιηθεί» η μείωση μαθημάτων σε τέσσερα στις ενδοσχολικές εξετάσεις των Καλλιτεχνικών και Μουσικών σχολείων.

Σημειώνεται ότι οι επαναληπτικές εξετάσεις τοποθετούνται χρονικά μετά το τέλος των Πανελληνίων, που ωστόσο ετησίως έχουν διαφορετική ημερομηνία έναρξης. Άρα, μιλάμε για το τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου περίπου.

Αναλυτικά τι προβλέπεται στο άρθρο 102:

Οι παρ. 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 26 του π.δ. 46/2016 (Α΄ 74) αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Για την απόλυση των μαθητών της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου απαιτείται γενικός μέσος όρος τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5), ο οποίος προκύπτει:

α. για τη Γ΄ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου από τον Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς και μη γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων με εξαίρεση το μάθημα της Φυσικής Αγωγής

β. για τη Δ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου από τον Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς και μη γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων.

3. α. Οι μαθητές των Α΄ και Β΄ τάξεων του Ημερησίου Γενικού Λυκείου και των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου, που δεν επιτύχουν το γενικό μέσο όρο της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, παραπέμπονται σε ειδική εξεταστική περίοδο το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου του ίδιου έτους, με τον τρόπο και τη διαδικασία των προαγωγικών εξετάσεων στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός επίδοσής τους είναι μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5). Αν ύστερα από την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου οι μαθητές δεν επιτύχουν το γενικό μέσο όρο προαγωγής, επαναλαμβάνουν τη φοίτηση.

β) Οι μαθητές της Γ΄ τάξης του Ημερησίου Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου που δεν επιτύχουν το γενικό μέσο όρο της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου παραπέμπονται σε ειδική εξεταστική περίοδο το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου του ίδιου έτους στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός επίδοσής τους είναι μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5).

Για τα μαθήματα της Ομάδας Α΄ οι εξετάσεις είναι γραπτές και διεξάγονται σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία των απολυτηρίων εξετάσεων.

Για τα μαθήματα των Ομάδων Β΄, Γ΄ και Δ΄ της Γ΄ τάξης του Ημερησίου Γενικού Λυκείου και για τα μαθήματα των Ομάδων Β΄ και Γ΄ της Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου οι εξετάσεις είναι προφορικές.

Οι ανωτέρω μαθητές της Γ΄ τάξης του Ημερησίου Γενικού Λυκείου δεν αξιολογούνται στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής.

Ο Διευθυντής του σχολείου συγκροτεί υπό την προεδρία του τριμελή επιτροπή από δύο καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα, η οποία διενεργεί την προφορική εξέταση.

γ) Αν ύστερα από την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου οι μαθητές της Γ΄ τάξης του Ημερησίου και της Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου δεν επιτύχουν το γενικό μέσο όρο απόλυσης παραπέμπονται σε εξετάσεις στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφεται στην περίπτ. β΄ της παρούσας παραγράφου, στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός επίδοσής τους είναι μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5). Αν στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου δεν επιτύχουν το μέσο όρο απόλυσης, επαναλαμβάνουν τη φοίτηση.

4. Ειδικώς, οι μαθητές της Γ΄ τάξης του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου, οι οποίοι δεν επιθυμούν να επαναλάβουν τη φοίτησή τους, δύνανται να προσέλθουν στις απολυτήριες εξετάσεις της τελευταίας τάξης το αμέσως επόμενο ή οποιοδήποτε άλλο σχολικό έτος, χωρίς να φοιτήσουν στην αντίστοιχη τάξη. Οι μαθητές αυτοί εξετάζονται προφορικά και γραπτά σε όλα τα γραπτώς και μη γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα, με εξαίρεση το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στη Γ΄ τάξη Ημερήσιου ΓΕΛ, και στην ύλη που εξετάζονται οι μαθητές που φοιτούν στη Γ΄ τάξη Ημερήσιου ΓΕΛ και στη Δ΄ τάξη Εσπερινού ΓΕΛ το συγκεκριμένο σχολικό έτος. Ο Διευθυντής του σχολείου συγκροτεί υπό την προεδρία του τριμελή επιτροπή από δύο (2) καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα, η οποία διενεργεί την προφορική και γραπτή εξέταση. Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους μαθητές που φοίτησαν κατά τα παρελθόντα σχολικά έτη στη Γ΄ τάξη του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και στη Δ΄ τάξη του Εσπερινού Γενικού Λυκείου και δεν έχουν απολυθεί.

5. Στην περίπτωση που εξάγεται για μαθητή του Ημερησίου Γενικού Λυκείου και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου απορριπτικό αποτέλεσμα σε κλάδο/κλάδους μαθήματος και ο συνολικός βαθμός στο μάθημα ως μέσος όρος των βαθμών των κλάδων είναι επίσης απορριπτικός, ο μαθητής αυτός παραπέμπεται μόνο στον κλάδο/στους κλάδους του μαθήματος στον οποίον/στους οποίους υστέρησε.»

Page: /
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: ενδοσχολικές εξετάσεις
ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Παρατείνεται το σχολικό έτος σε Γυμνάσια - Λύκεια

Πανελλήνιες 2018: Τι αλλάζει στα εξεταστικά κέντρα

SHARE:

24Media Network