Φωτάκης: Πάνω από 200 εκατ. ευρώ για ερευνητικές δράσεις στην Κεντρική Μακεδονία

Κώστας Φωτάκης
Κώστας Φωτάκης EUROKINISSI

Στα 260 εκατ. ευρώ το επενδυτικό κεφάλαιο για τη στήριξη καινοτόμων παραγωγικών επενδύσεων μέσω του νέου υπέρ-Ταμείου EquiFund. Ποια η εικόνα της έρευνας στην Ελλάδα

«Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υπάρχει αξιοσημείωτη διάδραση επιχειρήσεων, φορέων έρευνας και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με αποτέλεσμα η Οικονομία της Γνώσης να αποτελεί σημαντικό πυλώνα Ανάπτυξης της Περιφέρειας», σημείωσε στην ομιλία του στο 11ο Συνέδριο Περιφερειακής Ανασυγκρότησης Κεντρικής Μακεδονίας ο αναπληρωτής υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας Κώστας Φωτάκης.

«Στην προσπάθεια της κυβέρνησης για τη δημιουργία του νέου παραγωγικού προτύπου που στηρίζεται στην ένταση γνώσης, καίριο ρόλο έχει η ύπαρξη εργαλείων για την αξιοποίηση της Καινοτομίας, κυρίως αυτής που προκύπτει από την επιστημονική Έρευνα», συμπλήρωσε ο κ. Φωτάκης.

Σημειώνεται ότι το 2016, οι R&D δαπάνες στην Κεντρική Μακεδονία ανήλθαν στο 1,05% του ΑΕΠ της Περιφέρειας, ποσοστό μεγαλύτερο του αντίστοιχου εθνικού μέσου όρου, με συνολικές δαπάνες πάνω από 250 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων σχεδόν τα 110 εκατ. προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα. Την ίδια στιγμή, μέσω του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), το οποίο αποτελεί ένα νέο θεσμό που καλλιεργεί την ερευνητική κουλτούρα και αναμορφώνει το ερευνητικό τοπίο της χώρας με όρους συνέπειας και εμπιστοσύνης, δόθηκαν σε υποψήφιους διδάκτορες 130 υποτροφίες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και 9 υποτροφίες στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Στην προκήρυξη για ερευνητικά έργα μεταδιδακτόρων εγκρίθηκαν 17 ερευνητικά έργα στο ΑΠΘ, 5 ερευνητικά έργα στο ΕΚΕΤΑ και 1 ερευνητικό έργο στο ΠΑΜΑΚ. Η τόνωση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας υλοποιείται με τη δημιουργία οικονομικών κινήτρων, όπως φοροαπαλλαγές, επιδοτήσεις και συνεργατικά έργα για την ενίσχυση τμημάτων R&D επιχειρήσεων. Τέλος, στο πλαίσιο μίας ολιστικής, συγκροτημένης και συστηματικής προσέγγισης προς την Οικονομία της Γνώσης, σημείωσε ο κ. Φωτάκης, δημιουργήθηκε το Υπέρ-Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (EquiFund) το οποίο αποτελεί μια σύμπραξη του Δημοσίου με το European Investment Fund, με αρχικό επενδυτικό κεφάλαιο τα 260 εκατ. ευρώ και στόχο την στήριξη καινοτόμων παραγωγικών επενδύσεων.

«Στον κρίσιμο τομέα της Υγείας και της αντιμετώπισης του καρκίνου δημιουργήσαμε ένα Δίκτυο Εξατομικευμένης Ιατρικής που με μια νέα προσέγγιση για την πρόληψη και θεραπεία των νοσημάτων, συνεκτιμά συνιστώσες με τα μοναδικά χαρακτηριστικά του κάθε ανθρώπου όπως η κληρονομικότητα, οι περιβαλλοντικές επιδράσεις και ο τρόπος ζωής του. Απώτερος στόχος του Δικτύου, μέσα από την εξειδικευμένη μοριακή ανάλυση, είναι να προσφέρεται η κατάλληλη, χαμηλού κόστους και υψηλής αποτελεσματικότητας θεραπεία. Η δημιουργία του Ελληνικού Εθνικού Δικτύου Μονάδων Ιατρικής Ακριβείας (Μ.Ι.Α.) με εστίαση στην Ογκολογία, κατά την πρώτη του φάση περιλαμβάνει 4 μονάδες ανάλυσης βιολογικού υλικού, Εθνική Βιοτράπεζα, προηγμένες απεικονιστικές τεχνικές, ανάλυση Big Data, συνέργεια με Ευρωπαϊκές Υποδομές και Εθνικό Αποθετήριο Δεδομένων με την στήριξη της βιοπληροφορικής. Μέριμνα, επίσης, της Πολιτείας θα αποτελέσουν τα ζητήματα βιοηθικής και δεοντολογίας που προκύπτουν και από τις παραπάνω δράσεις», είπε και ολοκλήρωσε ότι η διεύρυνση του Δικτύου έχει ως στόχο να συμπεριλάβει νευροεκφυλιστικές και καρδιολογικές παθήσεις.

ADVERTISING

SHARE: