Η μεταμορφωτική δύναμη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Η μεταμορφωτική δύναμη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Σταθερά αυξανόμενο ενδιαφέρον για τα εξ αποστάσεως προγράμματα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

ADVERTISING

Αν χρησιμοποιηθεί σωστά, η τεχνολογία αποτελεί ένα μέσο με το οποίο μπορούμε να διευρύνουμε τον κόσμο και να το φέρουμε πιο κοντά. Δε θα αντικαταστήσει τη διδασκαλία σπουδαίων καθηγητών, αποτελεί όμως μια τεράστια μεταμορφωτική δύναμη αν αξιοποιηθεί σωστά. Και αυτό γιατί το ‘παραδοσιακό’ πρόγραμμα εκπαίδευσης δεν ταιριάζει σε όλους. Αλλά η πρακτική εξ αποστάσεως εκπαίδευσης επιτρέπει στους φοιτητές να εκπληρώσουν τις διαφοροποιημένες, εξατομικευμένες και συχνά ιδιαίτερες τους ανάγκες. Για αυτό και χαρακτηρίζεται πλέον ως η εκπαιδευτική οδός του μέλλοντος.

Το μέλλον της εκπαίδευσης πια ταξιδεύει εκτός των πανεπιστημιακών αιθουσών μέσω της τεχνολογίας και της εξ αποστάσεως μάθησης. Οι νέες τεχνολογίες και οι εφαρμογές τους, δίνουν μια ολοκληρωμένη διάσταση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως εναλλακτική επιλογή και επιτρέπουν στο φοιτητή να έχει τον έλεγχο της διαδικασίας μάθησής του , συνδυάζοντας τις επαγγελματικές και κοινωνικές του υποχρεώσεις με τις σπουδές στο δικό του χώρο και χρόνο.

Σπουδές 5 Αστέρων

Η μεταμορφωτική δύναμη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης


Με βάση τα αποτελέσματα της παγκόσμιας αξιολόγησης πανεπιστήμιων QS Stars University Ratings 2021, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έλαβε την ανώτατη διάκριση Πέντε Αστέρια (rated excellent) για τη συνολική του επίδοση. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έλαβε πέντε αστέρια για τις επιδόσεις του στους τομείς της διδασκαλίας, της απασχολησιμότητας, της διεθνοποίησης, της στήριξης των φοιτητών, της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και για το πρόγραμμα Ιατρικής.

Η αναγνώριση από την QS Stars University Rankings ήρθε μερικούς μήνες μετά την ανακοίνωση του Times Higher Education Impact Rankings 2022 το οποίο κατέταξε το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανάμεσα στα 201+ καλύτερα πανεπιστήμια στο κόσμο στον τομέα της καινοτομίας, επιχειρηματικότητας και υποδομών.

Η επιτυχία της Μονάδας Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του EUC βασίζεται στον άρτιο σχεδιασμό των διαδικασιών μάθησης, στις οποίες αλληλοεπιδρούν τρία βασικά στοιχεία: η συνεργασία (μεταξύ φοιτητών, φοιτητών-διδασκόντων), η καθοδήγηση/ mentoring των φοιτητών (από το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου) και τα μέσα μάθησης (περιβάλλον μάθησης, περιεχόμενα μαθημάτων, εργαλεία μάθησης).

Κορυφαία τεχνογνωσία και έμπειρο ακαδημαϊκό προσωπικό

Η μεταμορφωτική δύναμη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης


Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει ταυτιστεί με την ποιοτική εκπαίδευση, την καινοτομία υψηλής τεχνολογίας, τη διασύνδεση του με τον κόσμο της εργασίας και την κοινωνία. Βασισμένη σε αυτήν ακριβώς τη φιλοσοφία, η Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης προσφέρει μια μεγάλη δέσμη προγραμμάτων σπουδών, προσελκύοντας φοιτητές από όλο τον κόσμο οι οποίοι δεν δύνανται να σπουδάσουν με τον συμβατικό τρόπο εκπαίδευσης. Σημαντικός παράγοντας της επιτυχίας της Μονάδας Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης είναι η κορυφαία τεχνογνωσία του ακαδημαϊκού προσωπικού που είναι πλήρως καταρτισμένο στο μοντέλο ψηφιακής εκπαίδευσης και προσηλωμένο στη στήριξη των φοιτητών.

Το προσαρμοσμένο αυτό παιδαγωγικό μοντέλο στοχεύει στη διευκόλυνση και υποστήριξη του φοιτητή στην πορεία του προς τη μάθηση. Τα ψηφιακά εργαλεία και οι διαδικτυακές δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν ραγδαία κατά την τελευταία κυρίως δεκαετία προσφέρουν πλέον μοναδικά πλεονεκτήματα που σχετίζονται με την ενεργητική μάθηση και την αποτελεσματικότερη επίτευξη μαθησιακών αποτελεσμάτων. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται η συνεχής αλληλεπίδραση καθηγητών και φοιτητών, σύγχρονες και ασύγχρονες συζητήσεις και κανάλια επικοινωνίας και ανατροφοδότησης σε πολλά επίπεδα, οι μαθησιακές δραστηριότητες, η συνεχής πρόσβαση στη σύγχρονη πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης Blackboard, η 24ωρη τεχνική υποστήριξη, η ηλεκτρονική πρόσβαση στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου, και εν τέλει η διαλογική μάθηση σε σύγχρονη ή ασύγχρονη μορφή, κάτι που επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία στην οργάνωση των σπουδών.

Με αυτό τον τρόπο η μάθηση καθίσταται πιο ελκυστική και επωφελής για τους φοιτητές. Ο φοιτητής του πανεπιστημίου του 21ου αιώνα θέλει και απαιτεί εκπαιδευτικές εμπειρίες που να είναι προσαρμοσμένες και να αξιοποιούν ψηφιακά περιβάλλοντα και εφαρμογές που ήδη χρησιμοποιεί σε άλλες πτυχές της καθημερινότητάς του.

Διαπανεπιστημιακή σύμπραξη με το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Στο πλαίσιο του εξ αποστάσεως μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου «ΜΑ Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση», το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών αναλαμβάνει την πραγματοποίηση της διά ζώσης Πρακτικής Άσκησης των φοιτητριών/των στην Ελλάδα. Η πρακτική άσκηση τόσο σε Ελλάδα όσο και Κύπρο.

ΠΟΙΚΙΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

H προσφορά προπτυχιακών και μεταπτυχιακών εξ αποστάσεων προγραμμάτων εμπλουτίζεται και αναβαθμίζεται κάθε χρόνο δίνοντας τη δυνατότητα στους αποφοίτους να αναπτύξουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σε τομείς που θα τους δώσουν προβάδισμα στην αγορά εργασίας. Η ποιοτική εκπαίδευση και η καινοτομία υψηλής τεχνολογίας με τις οποίες έχει ταυτιστεί το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στους φοιτητές, παρέχοντας τους τα κατάλληλα εφόδια για ενίσχυση της καριέρας τους.

Πτυχία

Μεταπτυχιακά

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά τα προγράμματα σπουδών της Μονάδας Εξ Αποστάσεως του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://euc.ac.cy/ ή επικοινωνήστε στο [email protected] και στο 00357 22713000.

Έναρξη Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2022: 3 Οκτωβρίου 2022.

SHARE:

24Media Network